FANDOM


Էջերի վիճակագրություն
Հոդվածներ9
Էջեր
(Վիքիի բոլոր էջերը՝ ներառյալ քննարկման էջերը, վերահղումները և այլն)
74
Բեռնված նիշքեր11
Խմբագրումների վիճակագրություն
Խմբագրումները The Elder Scrolls Wikia կայքի տեղադրումից ի վեր179
Էջի խմբագրումների միջին թիվը2,42
Մասնակիցների վիճակագրություն
Գրանցված մասնակիցներ22 203 859
Ակտիվ մասնակիցներ (անդամների ցանկ)
(Մասնակիցներ, որոնք որևէ գործողություն են կատարել վերջին 30 օրվա ընթացքում)
1
Բոտեր (անդամների ցանկ)0
Ադմիններ (անդամների ցանկ)1
rollback (անդամների ցանկ)0
Բյուրոկրատներ (անդամների ցանկ)1
Content Moderators (անդամների ցանկ)0
Check users (անդամների ցանկ)0
Discussions Moderators (անդամների ցանկ)0
Chat moderators (անդամների ցանկ)0

Database dumps

Database dumps can be used as a personal backup (FANDOM produces separate backups of all wikis automatically) or for maintenance bots
Current pages
(This version is usually best for bot use)
  Unknown
Current pages and history
(Warning: this file may be very large)
  Unknown
Please see for more info

More info

Special:Insights has more detailed info about various aspects of this community.

See also:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.