Wikia


Aantekeningen over raciale fylogenie
RestorationSkillBook
Literaire informatie
Volledige titel Aantekeningen over raciale fylogenie en biologie
Auteur Raad van Genezers, Keizerlijke Universiteit
Effect
Vaardigheid Restauratie

Aantekeningen over raciale fylogenie (Engels: Notes on Racial Phylogeny) is een boek waarin een vooraanstaande genezer zich buigt over de vraag of er sprake is van interraciale vruchtbaarheid tussen de 'beestelijke' soorten enerzijds en mensen en elfen anderzijds.

TekstEdit

Aantekeningen over raciale fylogenie

door de Raad van Genezers, Keizerlijke Universiteit

over de gelijkenissen van — en de verschillen tussen — de rassen van Tamriël

Na veel levende organismen te hebben onderzocht, concludeerde de Raad lang geleden dat alle ‘rassen’ van elfen en mensen met elkaar mogen paren en nageslacht mogen verwekken. Normaal gesproken worden de raciale kenmerken doorgegeven door de moeder, hoewel er ook enkele sporen van het ras van de vader aanwezig kunnen zijn. Het is minder duidelijk of de Argonian en Khajiit zich voort kunnen planten met mensen en elfen. Hoewel er gedurende de eeuwen veel verhalen zijn ontstaan over kinderen die afkomstig zouden zijn uit een dergelijke verbintenis, alsook verhalen over verbintenissen met daedra, bestaan er geen goed gedocumenteerde voorbeelden hiervan. Khajiit wijken niet alleen van mensen en elfen af door hun skeletstructuur en fysiologische huidsaspecten — de ‘vacht’ die hun lichamen bedekt —, maar verschillen ook qua metabolisme en spijsvertering. Argonians, zoals de dreugh, lijken op het eerste gezicht op een semi-aquatische en troglofiele variant van de mens, maar het is hoe dan ook niet duidelijk of de Argonians geclassificeerd moeten worden als dreugh, mens of mer, of — zoals ik vind — als bepaalde boombewonende hagedissen uit Black Marsh.

Het voortplantingsstelsel van de Orcs wordt momenteel nog niet goed begrepen, net zoals dat het geval is bij goblins, trollen, harpies, dreugh, verscheidene soorten daedra, en vele anderen. Natuurlijk, er zijn gevallen bekend waarbij er geslachtsgemeenschap heeft plaatsgevonden tussen deze ‘rassen’, meestal in de vorm van verkrachting of magische verleiding, maar er zijn geen gedocumenteerde gevallen van zwangerschap bekend. Desalniettemin moet het nog empirisch worden vastgesteld dat er geen sprake is van interraciale vruchtbaarheid tussen deze schepsels en de beschaafde hominiden. Dit komt waarschijnlijk door de diepgewortelde culturele verschillen. Vanzelfsprekend zou elke normale Bosmer of Bretoen die zwanger raakt van een Orc deze schaamte voor haarzelf houden, en omgekeerd is er geen enkele reden om aan te nemen dat een meisjesorc die zwanger is geraakt van een mens niet uitgesloten zou worden door haar maatschappij. Helaas weerhoudt onze eed ons als genezers ervan om een stel te dwingen tot gemeenschap, om zodoende onze wetenschappelijke nieuwsgierigheid tevreden te stellen. We weten daarentegen wél dat de Sload van Thras in hun jeugd als hermafrodieten door het leven gaan. Als ze later oud genoeg zijn om zich op land te begeven resorberen hun voortplantingsorganen. Er kan van worden uitgegaan dat zij zich niet met mensen of mer voort kunnen planten.

Dit alles roept de vraag op of de juiste classificatie van deze zelfde ‘rassen’ (om de onnauwkeurige maar nuttige term te gebruiken) gestoeld moet worden op de aanname van een gedeeld verleden, waarbij de verschillen tussen hen zijn ontstaan door magische experimentatie, of door de beïnvloeding van de zogenaamde ‘Aardsbeenderen’, of door geleidelijke veranderingen van de ene op de andere generatie.

VerschijningenEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.