Wikia


Sovngardeconcept3

Sovngarde, één van de plaatsen in Aetherius

Aetherius is het rijk waarvan de Aedra, zoals de Negen Goddelijkheden afkomstig zijn. Het kan gezien worden als de inversie van Oblivion, van waaruit de Daedra heersen.

Het is een plaats van pure Magicka, en het is het rijk waar magicka van afkomstig zou zijn. Volks geloof zegt dat de zielen opstijgen naar hier wanneer ze sterven. De Keizerlijke Geografische Gemeenschap zegt erover: "Het is de aetherische energie die ons dagelijks bestaan bezielt, van hoogste naar laagste, en geeft al de rassen van mensen, mer en beest een gelijk doel. De magie brengt de regen naar de velden, de liefde naar onze harten, en de wetenschappelijke principes naar onze technologische industrieën. Het geeft ons de Zon zelf. Ten slotte is Aetherius het thuis van de Aedra, deze hoekstenen van de Mundus wiens aspecten we in de tempels zien, in heerschap en in de hoge tred van helden."

Rijken binnen AetheriusEdit

Hoewel het bekend is dat Aetherius vele rijken bevat, zijn er slechts twee bekend:

Aetherius bereikenEdit

Scenes die Aetherius vermeldenEdit

DaggerfallEdit

OblivionEdit

SkyrimEdit

De Priesteres van Arkay in Helgen verzoekt de zielen van de Draakgeborene en de andere gevangenen om naar Aetherius te gaan, ongeacht het ras.

Wanneer men voor de eerste keer het College van Winterhold wil betreden, zal de conversatie met Faralda, degene die de brug bewaakt, de optie geven om te antwoorden: "Ik wens de mysteries van Aetherius te onthullen", waarop zij zal antwoorden dat het een nobel doel is om het rijk waarvan alle magie afkomstig is, te willen begrijpen.

QuestsEdit

AppearancesEdit

TriviaEdit

  • Het is waarschijnlijk dat de naam afgeleid is van Aetherius Society, religieuze cult die in de jaren 1950 gevormd was.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.