Elder Scrolls Wiki
Advertisement
Azura
Azura Skyrim.png
De grootste aan Azura toegewijde schrijn in Skyrim.
Basisinformatie
Naam Azura
Pantheon Daedrische Prins
Verering Dageraad en schemering
Artefacten Azura's Ster
Ring van Azura
Symboliek Maan en ster
Chronologie en invloedssfeer
Tijdperk van aanbidding Eerste Tijdperk
Tweede Tijdperk
Derde Tijdperk
Vierde Tijdperk
Invloedssfeer Skyrim
Morrowind
Elsweyr
Cyrodiil
Quotebg.png
"Azura is de vrouwelijke anticipatie van Sotha Sil. Azura was de voorouder die de Chimer leerde hoe ze zich konden onderscheiden van de Altmer. Soms worden haar leerstellingen toegeschreven aan Boethiah. In overleveringen wordt Azura vaak omschreven als de voorouder van het gehele Chimer-ras en niet zozeer als een voorouder op zich. Ze wordt geassocieerd met het dageraad en de schemering, en wordt soms ook wel de 'Moederziel' genoemd. Azura's Ster — ook wel bekend als de 'Schemeringsster' — verschijnt zowel bij zonsopkomst als zonsondergang en staat dan laag aan de horizon, net onder het sterrenbeeld van het Paard. Azura wordt ook geassocieerd met geheimzinnigheid en magie, en met het lot en profetie."
―Anoniem[src]

Azura is de Daedrische Prins van het dageraad en de schemering, van de magie tussen dag en nacht. Ze staat tevens bekend als Moeder van de Roos en Koningin van de Nachtelijke Hemel. Haar domein is de periode van overgang en verandering, wat zich bijvoorbeeld uit in de constante schemering die haar wereld binnen Oblivion kenmerkt. De Daedrische Prins Nocturnal wordt soms beschouwd als Azura's zus, al is het onduidelijk of dit in een letterlijke of metaforische context moet worden geïnterpreteerd. Azura staat bekend als een van de meer barmhartige Heren, ondanks haar vaak smartelijke toorn. Ze kijkt toe op Maanschaduw; haar eigen schitterende Oblivion-wereld vol vermengde kleuren, zilveren steden en een lucht die immer van parfum doordrongen is. De meeste bezoekers aan haar wereld zijn van Dunmer of Khajiit komaf, alhoewel beide rassen haar verschillend vereren. Azura kan worden opgeroepen op de 21e dag van het Eerste Zaad, of tijdens zonsopkomst of zonsondergang bij haar schrijnen in respectievelijk Cyrodiil, Morrowind en Skyrim.

Dialogen[]

De Nerevarine kan Azura horen spreken tijdens de 'droom' aan het begin van The Elder Scrolls III: Morrowind. Later in het spel kan ze de Nerevarine nog tweemaal komen toespreken in opeenvolgende visioenen. Ze spreekt de hoofdpersoon ook toe tijdens een opdracht genaamd "Azura's Queeste".

De Held van Kvatch kan een dialoog aangaan met Azura tijdens haar persoonlijke queeste in The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Azura spreekt ook met de Laatste Draakgeborene in The Elder Scrolls V: Skyrim, indien deze ervoor kiest om haar artefact (Azura's Ster) in de oorspronkelijke staat te herstellen.

Aanroepingen[]

Azura kan worden aangeroepen tijdens het zogenaamde Hogithum, dat valt op de 21e dag van het Eerste Zaad. Dit is een feestdag die vooral door Dunmer gevierd wordt. Zij roepen Azura op ter behoeve van persoonlijke ondersteuning en advies. Indien het dondert en bliksemt tijdens het Hogithum moet Azura niet worden aangeroepen, aangezien dit een teken is dat Sheogorath tussenbeide kan komen.

Geschiedenis[]

Azura staat te boek als een van de drie 'Goede Daedra', samen met Boethiah en Mephala. Zij werden aanbeden door de Chimer voorafgaand aan de komst van het Tribunaal (en voordat ze tot Dunmer bestempeld werden). Het Tribunaal beschouwde de drie als hun eigen anticipaties, waarbij Azura de voorloper van Sotha Sil zou zijn geweest.

Verstandshouding met de Dwemer[]

Conceptuele vormgeving van Azura's schrijn.

Er wordt gezegd dat Azura misschien al een haat jegens de Dwemer koesterde voordat zij het Hart van Lorkhan ontdekten. Een Dwemer zou haar ooit bewust om de tuin hebben geleid om zo haar alwetendheid te weerleggen.

Nerevar[]

Nadat Nerevar de Dwemer had verslagen riep hij Azura op om advies te vragen. Hij wist immers niet wat hij aan moest met het Gereedschap van Kagrenac: Sunder, Wraithguard en Keening. Azura sprak Nerevar toe en vertelde hem dat hij het gereedschap afzonderlijk moest bewaren, waarna de Dwemer voor eens en altijd in mist opgingen.

Er moet wel gezegd worden dat er ook enige controverse bestaat over dit verhaal, wat ook blijkt uit het gegeven dat veel mensen nog altijd geloven dat de Dwemer hun eigen verdwijning in scène zouden hebben gezet.

Hoe dan ook, Azura raadde Nerevar aan nooit de krachten van het hart aan zichzelf toe te eigenen en ook nooit iemand anders dit te laten doen. Dit is echter exact wat Dagoth Ur (en later ook het Tribunaal) deed. Als reactie hierop sprak ze de welbekende vloek uit over de Chimer die leidde tot hun transformatie in de Dunmer en de vergezellende askleurige huid en rode ogen. Nadien voorspelde ze ook nog dat er een reïncarnatie van Nerevar (de Nerevarine) op zou staan die de goddelijkheid van het Tribunaal zou ondermijnen.

Derde Tijdperk[]

De geest van Azura zoals die zich ontwaard in Morrowind

Tijdens het Derde Tijdperk liet Keizer Uriel Septim VII een onbekende gevangene vrij op Vvardenfell, een eiland in Noord-Morrowind, in de gedachte dat deze gevangene wel eens grote daden zou kunnen verrichten. Azura zegende de gevangene en begeleidde hem of haar op weg naar zijn of haar lot. Nadat de gevangene was uitgeroepen tot de Nerevarine (door de vier Aslanderkampen) en tot Hortator (door de drie Grote Huizen) vernietigde hij/zij Huis Dagoth en doodde hij/zij Dagoth Ur, die van plan was de Akulakhan opnieuw tot leven te wekken. Tijdens dit alles vernietigde de Nerevarine ook het Hart van Lorkhan en bracht daarmee een einde aan de goddelijkheid van het Tribunaal, waarmee ook Azura's voorspelling uiteindelijk uitkwam.

Vierde Tijdperk[]

Tegen het Vierde Tijdperk en na de uitbarsting van de Rode Berg kwam er een nieuwe religieuze stroming op binnen de Dunmer-gemeenschap die de oude orde van voor het Tribunaal (het pantheon van de drie 'Goede Daedra') trachtte te herstellen.

Azura en de Khajiit[]

De schrijn van Azura in Cyrodiil.

Azura wordt ook aanbeden door de Khajiit, die haar naam spellen als Azurah. Volgens overleveringen van de Khajiit was Azurah een van de vele kinderen van Padomay (de oorspronkelijke god van verandering) maar ook het enige kind dat haar niet afviel voor haar dood. Padomay liet Azurah als blijk van dank een van de 'kinderen van Nirni' omtoveren tot een nieuw ras, dat de 'Khajiit' zou gaan heten. De Khajiit kregen op hun beurt drie eigenschappen toegekend; ze zouden de 'mooiste wezens', 'beste klimmers', en 'beste misleiders' van de wereld worden.

Schepping van de Khajiit[]

Volgens de mythologie van de Khajiit zou Azurah op Nirni (Nirn) hebben gewacht om kinderen te baren en zou ze dan in de gedaante van Lorkhaj (Lorkhan) vervolgens werelden hebben geschapen. Toen Nirni echter zag dat vele van haar kinderen vroegtijdig kwamen te overlijden en vluchtten naar de sterrenhemel werd ze zeer bedroefd. Ze trok zich vooral het lot van de 'bosmensen' (waarschijnlijk de Bosmer) aan, aangezien zij er maar niet in slaagden om hun eigen plek in de wereld te vinden. Azura greep hierop in, transformeerde sommige Bosmer in Khajiit, en verbond hun geboorte en volwassenwording aan dat van de twee manen, Masser en Secunda.

Queesten[]

Morrowind[]

Standbeeld van Azura in de Grot der Belichaming ('Cavern of the Incarnate') uit The Elder Scrolls III: Morrowind.

De hoofdqueeste van The Elder Scrolls III: Morrowind wordt geïnitieerd door Azura en zij spreekt de Nerevarine ook toe tijdens verschillende cruciale momenten. Aan het eind van het spel overhandigt ze de Ring van Azura aan de Nerevarine:

Quotebg.png
"De last van de profetie ligt niet meer op jouw schouders. Je hebt je lot volmaakt. Je bent vrij. De gedoemde zotheid van de Dwemer, het verlangen van Heer Dagoth, de verleiding van het Tribunaal; God's hart is bevrijd en de voorspelling is uitgekomen. Alle lotsbestemmingen zijn bezegeld en alle zonden zijn afgelost. Mocht je medelijden hebben, rouw dan om de verlorenen, maar huil niet langer. Het Bederf is ten einde en de zon haar gouden honing verguldt het land. Leve de redder, de Hortator, de Nerevarine. Het volk verlangt naar jouw bescherming. Monsters en slechteriken, van alle rangen en standen, bedreigen nog immer de bevolking van Vvardenfell. Kwaad is er ten overvloede, maar het volk haar ontembare wil zou Morrowind kunnen ontdoen van al haar kwalen. Aan jou resteert onze dank en zegeningen; onze gift als blijk van waardering. Kom, aanvaard dit object uit de hand van god."
―Azura[src]

Tijdens Azura's persoonlijke queeste kan de Nerevarine Azura's Ster bemachtigen.

Oblivion[]

Schrijn van Azura uit The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Hoog in het Jerallgebergte, ten noorden van Cheydinhal, staat een grote schrijn die toegewijd is aan Azura. Tijdens haar persoonlijke queeste verzoekt ze de Held om volgelingen van haar die verworden zijn tot vampieren uit hun lijden te verlossen. Zoals gebruikelijk ontvangt de Held Azura's Ster als beloning.

Skyrim[]

Wanneer de Laatste Draakgeborene uiteindelijk de schrijn van Azura weet te lokaliseren kan hij/zij een gesprek aangaan met Aranea Ienith, de laatste priesteres van Azura in Skyrim. Voordat zij overkwam naar Skyrim maakte zij deel uit van een cult in Morrowind. Deze cult ontving visioenen over de uitbarsting van de Rode Berg en vluchtte hierop naar Skyrim om daar hun aanbidding voort te zetten. Op een bepaald moment na Aranea's benoeming tot priesteres werd Azura's artefact gestolen door de necromancer Malyn Varen. Hij wilde het artefact misbruiken door zijn eigen ziel erin op te slaan. De Laatste Draakgeborene wordt verzocht om het artefact terug te winnen en het aan Azura terug te geven, alhoewel het ook mogelijk is om het te overhandigen aan Nelacar, die het artefact dan om zal toveren tot de Zwarte Ster. Als de Laatste Draakgeborene de ster teruggeeft aan Azura roept zij hem/haar uit tot haar persoonlijke kampioen.

Online[]

Standbeeld van Azura in de Grot der Belichaming ('Cavern of the Incarnate') uit Online.

Azura verschijnt tijdens verschillende nevenqueesten in The Elder Scrolls Online en speelt ook een rol tijdens de hoofdqueeste van het uitbreidingspakket Morrowind.

Trivia[]

Verschijningen[]

Advertisement