Wikia


Het Groene Pact, ook wel het Verbond van Blad en Loof genoemd, is een strenge gedragscode uit de oudheid die door vele Bosmer uit Valenwood wordt opgevolgd. De regels van het pact zijn vrij duidelijk:

  • Beschadig de bossen van Valenwood niet.
  • Eet niets plantaardig.
  • Eet alleen vlees.
  • Eet het vlees van vijanden nadat deze verslagen zijn; laat het vlees nooit rotten.
  • Dood nooit als dit niet nodig is.
  • Neem niet de gedaante van een dier aan.

KenmerkenEdit

VleesmandaatEdit

Tumblr nxqdny1nsu1uc23y1o1 1280

Artistieke weergave van de bond die de Bosmer voelen met het Groen

Het kannibalistische ‘Vleesmandaat’ dat onderdeel uitmaakt van het Pact is een uniek religieus gebruik op Tamriël. De meeste buitenstaanders vinden de vereiste om gesneuvelde vijanden binnen drie dagen op te eten het meest weerzinwekkende aspect van het Pact. Hoewel veel Bosmer naar de regels van het Groene Pact proberen te leven, werd het vanaf het Tweede Tijdperk steeds minder gebruikelijk om dode vijanden op te eten. Dit wordt vandaag de dag vooral nog beoefend in afgelegen dorpen. Het staat de familieleden van de krijger die de desbetreffende vijand heeft verslagen vrij om bij de maaltijd aan te schuiven. Bosmer die dit facet van het Groene Pact opvolgen en ter strijde trekken, proberen vaak voorafgaand aan de strijd te vasten om ruimte te maken voor de gestorven lichamen.

HoutskapEdit

De Bosmer staan vijandig tegenover eenieder die het woud bedreigt waarin ze leven, door hen ook wel ‘het Groen’ genoemd. Het Groene Pact heeft er ook voor gezorgd dat het kappen van de bomen in Valenwood wordt beschouwd als een schending van het Bosmergeloof. Er bestaan bijna geen steden of dorpen die door de Bosmer zelf gebouwd zijn. Dankzij de band die de Bosmer ervaren met het Pact kunnen ze echter zelf nederzettingen opzetten door het bos te vervormen. Hoe dit precies in zijn werk gaat is onduidelijk, maar ooggetuigen melden dat het een sterk geritualiseerd proces betreft, waarbij er meerdere opeenvolgende dagen samen gezongen wordt, op langzame en ritmische wijze. Net zoals bij het Vleesmandaat komt hier waarschijnlijk ook vasten bij kijken. Bosmer geloven ook dat Y'ffre hen gezegend heeft met de kracht om het Groen te verzoeken zich naar hun behoeften te vervormen, om ze zo te helpen met de naleving van het Pact.

ProductenEdit

Het Groene Pact zou zijn ontstaan als gevolg van een afspraak die de Bosmer maakten met Y’ffre, in ruil voor goddelijke bescherming. Door deze regel worden er veel producten gemaakt van botten, dieren en insecten. Hout wordt veelal geïmporteerd, mits nodig. De Bosmer nuttigen ook geen normale dranken van gerst, graan of fruit. In plaats daarvan consumeren ze ‘jagga’ (gefermenteerde varkensmelk) en 'rotmeth’. Rotmeth wordt gemaakt van gefermenteerd vlees dat gekruid wordt met de organen van zogeheten donderinsecten. Het duurt jaren om het te brouwen en wordt beschouwd als een rituele drank die staat voor ‘de spieren van een everzwijn, de energie van het woud en de kracht van het Bosmervolk’. Bij trouwerijen is rotmeth verplichte kost.

Dierlijke gedaantesEdit

De Bosmer gaan ervan uit dat ze hun voorkomen hebben te danken aan Y’ffre. Hun verschijning is dus heilig voor ze. Dit verklaart mede waarom het Pact zo vijandig staat tegenover het aannemen van de gedaante van een dier. Toch zijn er ook uitzonderingen op deze regel. Zo is er de ‘Wilde Jacht’, dat voort is gekomen uit het Groene Pact. In ruil voor hun toewijding aan Y’ffre, mogen de Bosmer in moeilijke tijden een ritueel uitvoeren waarbij de deelnemers worden omgetoverd tot een kudde wilde beesten, die dood en verderf zaaien bij de vijanden van de Bosmer.

Spanningen en conflictEdit

Elder scrolls online hircine s hunting ground by chimera1993-d7bpt83

Een Bosmer in Valenwood

De grondbeginselen van het Pact hebben in het verleden tot veel spanningen geleid met bondgenoten en anderen die deze geloofsovertuigingen in de wind hebben geslagen. De Bosmer zijn meermaals ten strijde getrokken om het Groen te verdedigen.

Hoewel veel ‘geciviliseerde’ Bosmer zich niet zo streng aan het Groene Pact houden als hun broeders die in het wild leven, bestaat er ook binnen deze groep veel steun voor het opvolgen van de facetten van het Pact. Bosmer die zich echt aan het Pact hebben toegewijd zijn daar heel stellig in. Zo is het in deze kringen niet ongebruikelijk om geliefden bewust te laten sterven als ze zo geen alchemistische ingrediënten hoeven te plukken die dichtbij huis groeien.

SpinnersEdit

Het is te kort door de bocht om te denken dat het hier ‘wilden’ betreft; orthodoxe Bosmer worden vaak beschreven als een extreem intelligent, nieuwsgierig en rationeel volk dat vasthoudt aan een rijke culturele traditie en veel waarde hecht aan het woud en hun spirituele leiders, de zogeheten ‘Spinners van Y’ffre'. Het is aan de Spinners om het Groene Pact te handhaven. Er wordt gezegd dat zij de echte machthebbers zijn in Valenwood. Door buitenstaanders opgemaakte verslagen laten zien dat ze een zeer grote invloed genieten binnen het volk en dat hun preken ook buiten het religieuze domein strikt worden opgevolgd.

Hol van de OudsteEdit

Elke lente trekken de Bosmer die leven naar het Groene Pact naar het Hol van de Oudste, voor een festival waar gedronken wordt, verhalen gedeeld worden en de ‘Oudste’ wordt herdacht, een vreemdeling uit de oudheid.

AfvalligenEdit

De Bosmer van Valenwood staan bekend als krachtige strijders, maar ze worden ook geroemd om de gastvrijheid die ze vertonen aan buitenstaanders die hun levenswijze respecteren. Bosmer die zich niet aan het Pact houden zouden opgaan in het ‘Slijk’, een soort purgatorium voor Pact-overtreders, die ook wel ‘Afvalligen’ worden genoemd. Daarnaast zou er ook nog een bestraffende werking uitgaan van de zelfreinigende kracht van het Groen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.