Wikia


Dwemer orrery

Een weergave van Mundus, gebaseerd op het Dwemer Planetarium uit Redguard

Quotebg.png
"Mundus - de wereld - is een zeer delicaat ding, weet je. Alleen bepaalde regels weerhouden het van terug te keren tot het Is/Is Niet"
―Urvwel

Mundus is het rijk van bestaan dat Nirn, de manen en begeleidende Aedrische rijken omvat.

OntstaansgeschiedenisEdit

Mundus refereert alleen naar deze hemellichamen, die in Oblivion rondzweven. De Mundus is een samen gecreëerde constructie, gemaakt door vele goddelijke wezens. Het was eerst ontworpen door Lorkhan, die andere et'Ada later overtuigde (behalve de Padomay-gerichte et'Ada, de Daedra) om hem te helpen in het te bouwen. Van deze et'Ada werd Magnus de architect, die de plannen voor Mundus tekende.

Sommige van de et'Ada gaven delen van zichzelf helemaal voor de creatie van Mundus. Deze werden de acht planeten van Mundus (uitgezonderd Nirn) en worden ook geïdentificeerd als de Acht Goddelijkheden, of Aedra. Sommige Aedra gaven zichzelf helemaal aan hun creatie, en werden de Aardbeenderen die de substantie en leven vormen van de laatste planeet: Nirn (ook bekend als De Arena).

Kort nadat de planeten gevormd werden, walgde Magnus van wat Mundus was, en vertrok naar Aetherius, terwijl zijn doorgang een gat maakte in Oblivion (het rijk van Daedra dat Mundus omringd en het voor Aetherius bedekt). Deze scheur is de zon, en is verantwoordelijk voor veen van de magische energieën op Mundus. Anderen volgden na Magnus en lieten kleinere gaten, de sterren. Sommige et'Ada konden niet ontsnappen of kozen om achter te blijven als geesten. Deze werden de Aardbeenderen (Ehlnofey) of vervaagden tot niets.

OblivionEdit

In The Elder Scrolls IV: Oblivion wordt gesuggereerd dat Mundus eigenlijk een rijk van Oblivion was, behorend aan de Daedrische Prins Mehrunes Dagon, maar dat hij verbannen werd door stervelingen. Dit zou echter maar gewoon onzin kunnen zijn van de fanatiekeling Mankar Camoran, leider van de Mythische Dageraad.

Tamriël is soms ook bekend als "de Arena", "omdat krachten eeuwig in strijd zijn. Weelde en onderwerping, liefde en verlies, leven en dood en ondood, ongeschonden wetten van natuur, en omgekeerd, de magische mogelijkheid om deze wetten te breken. Er zijn sommige die zelfs spreken van goed en slecht, maar deze concepten zijn subjectief en niet spiritueel. Toch suggereren ze een meer van de vele strijden in de Arena van Mundus" - Keizerlijke Geografische Gemeenschap (Engels: Imperial Geographic Society).

TriviaEdit

  • Mundus is het Latijnse woord voor 'wereld' of 'universum'
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.