Wikia


Hourglass

De Tijdlijn is een chronologisch overzicht van alle data die in de geschiedenis van Tamriël voorkomen. Sommige van deze data conflicteren.

De TijdperkenEdit

 1. Dageraad Tijdperk
 2. Merethische Tijdperk of het Mythische Tijdperk
 3. Het Eerste Tijdperk
 4. Het Tweede Tijdperk
 5. Het Derde Tijdperk
 6. Het Vierde Tijdperk

Het Dageraad TijdperkEdit

Het Merethische TijdperkEdit

Rond ME 2500Edit

Vroege Merethische TijdperkEdit

Midden Merethische TijdperkEdit

Laat-midden Merethische TijdperkEdit

Laat Merethische TijdperkEdit

Laat Merethische Tijdperk (rond 1E 660)Edit

Het Eerste TijdperkEdit

Lees meer: Eerste Tijdperk
 • Daggerfall stopt de Akaviri Invasie ("Als Daggerfall niet zijn eerste duizend jaar spendeerde om zich voor te bereiden op het gevecht van de volgende duizend jaar, is het inderdaad aanneembaar dat de Iliac Baai vandaag Akaviri had kunnen zijn.")

Eerste EeuwEdit

 • 1E 00: Koning Eplear begint het Eerste Tijdperk door het stichten van de Camoran Dynasty.
 • 1E 20: De vroegste vertellingen over de Psijic Order zijn gedocumenteerd, welke de verhalen van de Bretonse filosoof en auteur Voernet vertellen, reizend naar het eiland van Artaeum om Iachesis te ontmoeten, de ceremoniemeester van de Psijics.
 • 1E 68: Het laatste bezoek van Atmora aan Tamriel vind plaats: twee schepen afgeladen met lijken.

Tweede EeuwEdit

 • 1E 113: Harald is geboren. Later word hij de eerste Noordse leider.
 • 1E 139: Koning Harald beveelt een veldtocht tegen de Sneeuw Elven in de streek nabij Lake Honrich.
  • Één van de laatste overblijfselen van de Draken Cultus wordt ontdekt in het afgelegen klooster Forelhost door één van koning Harald's legers.
 • 1E 140: Skorm Snow-Strider vind Forelhorst verstoken van leven, de cultleden welke het bewoonden vergiftigd of met doorgesneden polsen . Hij verliest de helft van zijn mannen aan vergiftigd water, gevonden in het klooster.
 • 1E 198: De Zuivering van Wendelbeck, een strijd tijdens de Narfinsel Afscheiding, vindt plaats, wat de climax van de oorlog aankondigt.

Derde EeuwEdit

Vierde EeuwEdit

Drieëntwintigste EeuwEdit

Vierentwintigste EeuwEdit

Achtentwintigste EeuwEdit

Negenentwintigste EeuwEdit

Dertigste EeuwEdit

Het Tweede TijdperkEdit

Lees meer: Tweede Tijdperk

Eerste EeuwEdit

Tweede EeuwEdit

Derde EeuwEdit

Vierde EeuwEdit

Vijfde EeuwEdit

Zesde EeuwEdit

Zevende EeuwEdit

Achtste EeuwEdit

Het Derde TijdperkEdit

Lees meer: Derde Tijdperk

Eerste EeuwEdit

Tweede EeuwEdit

Derde EeuwEdit

Vierde EeuwEdit

Vijfde EeuwEdit

Het Vierde TijdperkEdit

Lees meer: Vierde Tijdperk

Eerste EeuwEdit

Tweede EeuwEdit

 • 4E 115: staatsgreep tegenover de Elsweyr Confederatie vindt plaats. Elsweyr wordt opgedeeld in de koninkrijken Anequina en Pelletine, extensies van de Aldmeri Dominie
 • 4E 122: de Grote Ineenstorting van Winterhold gebeurt
 • 4E 130: het Bolwerk van Raven Rock geeft tekenen van ineenstorting
 • 4E 150: een Argonian invasievloot arriveert op Solstheim
 • 4E 168: Titus Mede II wordt tot Keizer benoemd
 • 4E 170: de Ebben mijn van Raven Rock begint tekenen van uitdroging te vertonen
 • 4E 171: de Ambassadeur van de Aldmeri Dominie ordert het Keizerrijk om weg te stappen van de macht, maar het Keizerrijk weigert en de Grote Oorlog tussen het Keizerrijk en de Aldmeri Dominie begint
 • 4E 171: Aldmeri troepen geleid door heer Naarifin vallen Hammerfell en Cyrodiil binnen. Leyawiin valt, en Bravil wordt belegerd
 • 4E 171: een tweede Aldmeri legermacht, geleid door Vrouwe Arannelya, kruist westelijk Cyrodiil en valt Hammerfell binnen. De Roodwachten in Hammerfell, verdeeld door burgeroorlog en ongeorganiseerd, bieden weinig weerstand. De zuidelijke kustlijn valt aan de Aldmeri troepen en de Keizerlijke Legioenen in Hammerfell trekken terug naar het noorden, in de Alik'r Woestijn
 • 4E 172: Aldmeri troepen trekken op in Cyrodiil om de Keizerlijke Stad in te nemen
 • 4E 172: de steden Bravil en Anvil in Cyrodiil vallen beiden in handen van de Aldmeri. Zeeslagen in Meer Rumare en de Niben Rivier vinden plaats
 • 4E 172: de gehele zuidelijke kustlijn van Hammerfell valt in handen van de Aldmeri, met uitzondering van Helgathe
 • 4E 173: Aldmeri troepen steken de Niben over en trekken op naar de Keizerlijke stad doorheen de oostelijke oever, de stad omsingelend vanuit het oosten, zuiden en westen
 • 4E 173: de belegering van Hegathe wordt doorbroken. Keizerlijke troepen verdedigen Skaven, wat uiteindelijk toch in handen van de Aldmeri valt, maar de overwinnende Alderi legermacht is hevig uitgedund en kan de campagne niet verder zetten
 • 4E 174: de leiders van de Thalmor besluiten hun aandacht voornamelijk op Cyrodiil te richten
 • 4E 174: de Keizerlijke Stad valt in handen van de Aldmeri
 • 4E 174: Het Bereik en Markarth vallen in handen van de Bereikmensen in de Voorgezworene Opstand en wordt geregeerd als een onafhankelijk koninkrijk
 • 4E 175: de Strijd van de Rode Ring vindt plaats als het Keizerrijk een campagne begint om de Keizerlijke stad terug te nemen, die het jaar daarvoor in handen viel van de Aldmeri. Deze strijd was een Keizerlijke overwinning, maar beide zijden leden hevige verliezen
 • 4E 175: uitgeput van de oorlog tekent het Keizerrijk een vredesverdrag, het Wit-Goud Concordaat, met de Aldmeri Dominie, en beëindigt de oorlog op die manier. De eisen van het verdrag luiden dat het overgebleven domein nog steeds in handen van de Aldmeri terug overgegeven wordt en dat de verering van Talos verboden wordt.
 • 4E 175: als resultaat van het Concordaat verwaterde de relatie tussen de Keizerlijken van Cyrodiil en de Roodwachten van Hammerfell. Hoewel ze bondgenoten waren tijdens de oorlog moet het Keizerrijk Hammerfell ontkennen als Keizerlijke provincie
 • 4E 175: All de Oudere Rollen die in de bibliotheken van de Wit-Goud Toren bewaard werden, verdwijnen en worden verspreid over Tamriël op onbekende wijze
 • 4E 176: Ulfric Stormcloak en zijn militia nemen Het Bereik en Markarth in van de Bereikmensen. De overlevende Bereikmensen vluchten naar de heuvels van het Bereik en zijn sindsdien bekend als de Voorgezworenen.
 • 4E 180: als een gevolg van het Wit-Goud Concordaat wordt het Tweede Verdrag van Stros M'kai getekend, wat eist dat de Aldmeri troepen zich moeten terugtrekken uit Hammerfell
 • 4E 181: Madanach wordt gevangen door Jarl Igmund en opgesloten in Cidhna Mijn
 • 4E 181: de Ebben mijn van Raven Rock is volledig uitgedroogd
 • 4E 189: Cicero wordt de Bewaarder van de Nacht Moeder

Derde EeuwEdit

Conflicten op de TijdlijnEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.