Wikia


Vierde Tijdperk
[[Bestand:|px]]
Navigatie
Vorige Derde Tijdperk
Volgende Tijdperk

Het Vierde Tijdperk (Engels: Fourth Era)

Eerste EeuwEdit

Tweede EeuwEdit

 • 4E 115: staatsgreep tegenover de Elsweyr Confederatie vindt plaats. Elsweyr wordt opgedeeld in de koninkrijken Anequina en Pelletine, extensies van de Aldmeri Dominie
 • 4E 122: de Grote Ineenstorting van Winterhold vindt plaats
 • 4E 130: het Bolwerk van Raven Rock geeft tekenen van ineenstorting
 • 4E 150: een Argonian invasievloot arriveert op Solstheim
 • 4E 168: Titus Mede II wordt tot Keizer benoemd
 • 4E 170: de ebbenmijn van Raven Rock begint tekenen van uitdroging te vertonen
 • 4E 171: de Ambassadeur van de Aldmeri Dominie beveelt het Keizerrijk om de macht op te geven, maar het Keizerrijk weigert en de Grote Oorlog tussen het Keizerrijk en de Aldmeri Dominie begint
 • 4E 171: Aldmeri-troepen geleid door heer Naarifin vallen Hammerfell en Cyrodiil binnen. Leyawiin valt en Bravil wordt belegerd
 • 4E 171: een tweede Aldmeri-legermacht, geleid door Vrouwe Arannelya, kruist westelijk Cyrodiil en valt Hammerfell binnen. De Roodwachten in Hammerfell, verdeeld door burgeroorlog en ongeorganiseerd, bieden weinig weerstand. De zuidelijke kustlijn valt aan de Aldmeri troepen en de Keizerlijke Legioenen in Hammerfell trekken terug naar het noorden, in de Alik'r-woestijn
 • 4E 172: Aldmeri-troepen trekken op in Cyrodiil om de Keizerlijke Stad in te nemen
 • 4E 172: de steden Bravil en Anvil in Cyrodiil vallen beiden in handen van de Aldmeri. Er vinden zeeslagen plaats rond het Rumaremeer en in de Niben
 • 4E 172: de gehele zuidelijke kustlijn van Hammerfell valt in handen van de Aldmeri, met uitzondering van Helgathe
 • 4E 173: Aldmeri troepen steken de Niben over en trekken op naar de Keizerlijke Stad langs de oostelijke oever, de stad omsingelend vanuit het oosten, zuiden en westen
 • 4E 173: de belegering van Hegathe wordt doorbroken. Keizerlijke troepen verdedigen Skaven, wat uiteindelijk toch in handen van de Aldmeri valt, maar de overwinnende Alderi-legermacht is hevig uitgedund en kan de strijd niet voortzetten
 • 4E 174: de leiders van de Thalmor besluiten hun aandacht voornamelijk op Cyrodiil te richten
 • 4E 174: de Keizerlijke Stad valt in handen van de Aldmeri
 • 4E 174: De Streek en Markarth vallen in handen van het Streekvolk als gevolg van de Voorgezworene Opstand en worden geregeerd als onafhankelijk koninkrijk
 • 4E 175: de Strijd van de Rode Ring vindt plaats als het Keizerrijk een campagne begint om de Keizerlijke stad terug te nemen, die het jaar daarvoor in handen viel van de Aldmeri. Deze strijd eindigde in een Keizerlijke overwinning, maar beide zijden leden hevige verliezen
 • 4E 175: uitgeput van de oorlog tekent het Keizerrijk een vredesverdrag, het Wit-Goud Concordaat, met de Aldmeri Dominie, en beëindigt daarmee de oorlog. De eisen van het verdrag luiden dat het overgebleven domein nog steeds in handen van de Aldmeri terug overgegeven wordt en dat de verering van Talos verboden wordt.
 • 4E 175: als resultaat van het Concordaat verwaterde de relatie tussen de Keizerlijken van Cyrodiil en de Roodwachten van Hammerfell. Hoewel ze bondgenoten waren tijdens de oorlog moet het Keizerrijk Hammerfell opgeven als Keizerlijke provincie
 • 4E 175: Al de Oudere Rollen die in de bibliotheken van de Wit-Goud Toren bewaard werden, verdwijnen en worden verspreid over Tamriël op onbekende wijze
 • 4E 176: Ulfric Stormcloak en zijn militia nemen De Streek en Markarth in van het Streekvolk. Het overgebleven Streekvolk vlucht naar de heuvels van De Streek en staan sindsdien bekend als de Voorgezworenen.
 • 4E 180: als een gevolg van het Wit-Goud Concordaat wordt het Tweede Verdrag van Stros M'kai getekend, wat eist dat de Aldmeri-troepen zich moeten terugtrekken uit Hammerfell
 • 4E 181: Madanach wordt gevangen door Jarl Igmund en opgesloten in de Cidhnamijn
 • 4E 181: de ebbenmijn van Raven Rock is volledig uitgedroogd
 • 4E 189: Cicero wordt de Bewaarder van de Nachtmoeder

Derde EeuwEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.