Wikia


Wat is Volendrung?
[[Bestand:|px]]
Literaire informatie
Volledige titel
Auteur Gurour
Effect
Vaardigheid

Wat is Volendrung? (Engels: What is Volendrung?) is een boek uit The Elder Scrolls Online over het artefact Volendrung.

InhoudEdit

Volendrung is een van de meest beruchte mythologische artefacten uit de geschiedenis. Het is zowel cultureel verwant aan de Dwemer als aan de Daedra, ook al zijn wetenschappers het niet over elk detail eens dat over het artefact geschreven is. Zo is het onduidelijk of verschillende verhalen erover wel op hetzelfde artefact slaan.

Academici erkennen het bestaan van Volendrung, maar dan als een Dwemerrelikwie oorspronkelijk gesmeden door de Rourken Clan. Het was zowel het familiesymbool van de clan als het wapen van het opperhoofd van de clan, en verwierf grote bekendheid nadat de Rourkens zich weigerden aan te sluiten bij de Eerste Raad van de Chimer en de Dwemer. De overige Dwemer namen hen dit niet in dank af, maar de Rourkens wilden niet bij hun eigen volk blijven als dit betekende dat ze een alliantie moesten aangaan met de Chimer — hun aartsvijand.

En dus gooide het opperhoofd Volendrung de lucht in, al schreewende dat dààr waar het wapen terecht zou komen, de clan een nieuw bestaan zou opbouwen. Het wapen vloog door de lucht alsof het een beest was. Volendrung werd het geleidende licht voor de verbannen Rourkens. Gedurende de dag scheen het als een soort tweede zon, ‘s nachts weerspiegelde het de manen, maar uiteindelijk leidde het de Rourkens naar de andere kant van de wereld. Daar richtten ze vermoedelijk de befaamde stad Volenfell op. Mocht deze stad inderdaad ooit bestaan hebben, dan is hij ten tijde van het moderne tijdperk nog niet gevonden.

Maar hoe kon dit opperhoofd het wapen zo ongelooflijk ver in de lucht gooien? De legers van de Dwemer stonden bekend om hun oorlogsgeschut en hun gemechaniseerde infanterie. Als de Dwemer inderdaad in staat waren om een wapen met de hand over het hele continent te slingeren, waarom hebben ze hier dan nooit gebruik van gemaakt in de oorlogsvoering? Zelfs een eigentijdse Aartsmagiër zou moeite hebben om zo'n object met een toverspreuk zó ver weg te slingeren. Tenzij Volendrung misschien kon vliegen, aangedreven door Dwemermechanieken die dan nu verloren zijn gegaan, lijkt het er sterk op dat we hier te maken hebben met een Bosmersprookje.

Sommige sceptici, waaronder ook ondergetekende, beschouwen de wereldvlucht van Volendrung als poëtische beeldspraak dat symbool staat voor het rondzwervende verbannelingsbestaan van de Rourken Clan.

Een tweede hamer die ook naar de naam ‘Volendrung’ luistert komt al in archieven terug die bijna net zo oud zijn als die van de Dwemer. Deze keer draait het echter om een Daedrisch artefact van Prins Malacath. Velen gaan ervan uit dat het hier om hetzelfde wapen gaat, omdat dit relikwie van Malacath dezelfde naam heeft. Maar waarom zou de God der Vloeken zichzelf associëren met een artefact dat door zijn vijanden is gesmeden? Misschien om het werk van de Dwemer voor schut te zetten? Misschien om iets waar de Dwemer heel veel waarde aan hechtten in te kunnen zetten als wapen tegen hen? Het zou een vrij ondermijnende en ook indirecte daad zijn geweest, en dat rijmt niet met Malacath's rechttoe-rechtaan-houding.

In ‘De Daedrische Wapenkamer’ speculeert Angarin over de magische krachten van de hamer. De tekst citeert uit enkele bronnen van het Magiërsgilde, waarin beschreven wordt dat de hamer zijn hanteerder sterker maakt en tegelijkertijd het leven zuigt uit alles wat ermee geslagen wordt. Dit komt overeen met de filosofie van de Daedrische Prins. Er bestaat maar weinig twijfel dat een dergelijk relikwie gelinkt zou kunnen worden aan de God der Vloeken. Maar wat wel onduidelijk blijft is of de naam verzonnen is door Malacath of door stervelingen, en of het inderdaad om dezelfde hamer gaat die de Rourken Clan eeuwen daarvoor zelf hanteerde.

Wat is Volendrung? Misschien komt Tamriël er wel nooit achter.

VerschijningenEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.