FANDOM

AnBasement

Byråkrat Grunnlegger
  • Jeg bor i Bergen, Norway
  • Stillingen min er Student
  • Jeg er Male

Merk av for dei versjonane du vil samanlikne og trykk [Enter] eller klikk på knappen nedst på sida.
Forklaring: (no) = skilnad frå den noverande versjonen, (førre) = skilnad frå den førre versjonen, s = småplukk

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.