FANDOM


Imperial Legion er en militær orginasjon i Cyrodiil. det har vært kjent for å ha en ``dragonborn`` som keiser men etter at martin septim stengte portene til oblivion i spillet ``oblivion`` har det ikke vært en ``dragonborn`` keiser. Imperial Legion virker som om har noen trekk fra romer riket, og navnene på ``imperials`` er ganske like latine navn. 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.