FANDOM


36 lekcji Viveka: Kazanie Siódme – zejście Księcia Młokosów oraz spotkanie z major domo Mehrunesa Dagona.

Treść Edytuj

Trzydzieści Sześć Lekcji Viveka: Kazanie Siódme

Kiedy karawana Nerevara zbliżała się do stolicy Velotha, zwanej później Almalexią, z otchłani zapomnienia wydobyło się wielkie grzmienie. Książę pomiędzy młokosami wstąpił do Domu Kłopotów, zatrzymując się przed każdymi drzwiami, opatrzonymi pismami, na tyle długo, by złożyć im hołd. Wreszcie na spotkanie wyszedł mu major domo Mehrunesa Dagona.

Książę Młokosów powiedział: 'Wezwał mnie Lord Dagon, pan nieczystych wód i ognia. Przyniosłem proporce moich siedmiu legionów.'

Major domo, którego głowa była bańką pełną nieczystych wód i ognia, skłonił się nisko, tak że głowa Księcia Młokosów zamknęła się w jego głowie.

Zobaczył pierwszy proporzec, pod którym walczył legion plugawych wojowników, którzy mogli umierać co najmniej dwa razy.

Zobaczył drugi proporzec, pod którym walczył legion skrzydlatych byków i cesarz koloru, który ujeżdżał je wszystkie.

Zobaczył trzeci proporzec, pod którym walczył legion odwróconych gorgon, wielkich węży, których łuski stanowiły ludzkie twarze.

Zobaczył czwarty proporzec, pod którym walczył legion przechytrzonych kochanków.

Zobaczył piąty proporzec, pod którym walczył legion skaczących ran, gotowych zaatakować ofiary.

Zobaczył szósty proporzec, pod którym walczył legion umniejszonych planet.

Zobaczył siódmy proporzec, pod którym walczył legion zbrojnych zwycięskich ruchów.

Na co major domo powiedział, 'Książę Kh-Utta, twoje legiony, choć potężne, nie wystarczą, by zniszczyć Nerevara i Trójjedność. Spójrz na Hortatora i zobacz mądrość, jaką zabiera do żony.'

I spojrzeli na świat środka, i ujrzeli:

Wyparowuje lawiną piorunów
Czerwonej wojny i chitynowych ludzi
Gdzie przeznaczenia
Zabierają go wciąż dalej od nas
Żar, którego pragnęliśmy
I modlitwy, wciąż przez nich pamiętane
Gdzie przeznaczenia
Odziewają odległość
Szczęśliwy w złocie wschodu, że wreszcie to ujrzeliśmy
Zamiast wojny i naprawiania
Dającej zapomnienie szczeliny
Przeklęty niech będzie Hortator
I jego obie ręce

I Książę Młokosów zobaczył wnętrza dłoni Hortatora, na których jajo wypisało te pełne mocy słowa: GHARTOK PADHOME GHARTOK PADHOME.

Kazanie kończy się słowem ALMSIVI.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.