The Elder Scrolls Wiki
The Elder Scrolls Wiki

"Has improper value for" jest predefiniowanym atrybutem służącym do śledzenia błędów we wprowadzonych wartościach, które zostały prawdopodobnie spowodowane przez ograniczenie wartości atrybutem "Dopuszcza wartość".