Nazwa rangi określająca zajmowaną pozycję we frakcji. To jest własność typu Tekst. To jest podwłasność własności Atrybut:Informacje.

Wyświetlanie 20 stron przy użyciu tej właściwości.
A
Członek klanu  +
B
Twardziel  +
C
Służący  +
D
Pradawny  +
Twardziel  +
Mag  +
E
Krewny  +
G
Czeladnik  +
Prześladowca  +
H
Arcymag  +
Szambelan  +
Uszaty  +
I
Jarl  +
Mistrz Magii  +
Służący  +
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.
... więcej o „Ranga
Jest podwłasnościąTa właściwość jest unikalna dla tej wiki.
Ma typ"Ma typ <span style="font-size:small;">(Has type)</span>" is a predefined property that describes the datatype of a property and is provided by Semantic MediaWiki.