Określa ilość atrybutu Szybkość. To jest własność typu Liczba. To jest podwłasność własności Atrybut:Atrybuty. Posiada wzorzec 8bit.

{
  "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA",
  "constraints": {
    "type_constraint": "_num",
    "allowed_pattern": {
      "8bit": "/^[0-2]?[0-9]{1,2}$/"
    }
  }
}