The Elder Scrolls Wiki
The Elder Scrolls Wiki

Camonna Tong – syndykat przestępczy działający na terenie wyspy Vvardenfell, cechujący się niechęcią wobec cudzoziemców i Cesarstwa.

Camonna Tong ma wpływ na radnych rodu Hlaalu w mieście Suran oraz Vivek.