FANDOM


Certyfikat Udzielenia Gościny – certyfikat uprawniający do przebywania na terenie Sadrith Mora.

Treść Edytuj

  • Certyfikat Udzielenia Gościny*


Na mocy Proklamacji Rodu Telvanni, w mieście Sadrith Mora, w Regionie Vvardenfell, z upoważnienia Suwerennej Rady Wielkiego Rodu Telvanni, Rodów Klientów oraz Rodów i Klanów z nim Związanych, i Zaprzyjaźnionych.

Niniejszym na Sesji generalnej Lordów-Magów i ich Przedstawicieli z regionu Rodu Telvanni w mieście Sadrith Mora szesnastego dnia Drugiego Siewu czterysta dwudziestego pierwszego roku Panowania Suwerennego Króla Hlaalu Athyn Llethana, z Łaski Bogów Króla Morrowind, Księcia Twierdzy Smutku, Obrońcy Ludu i Prawa, Lojalnego Sługi Cesarza i Cesarstwa, etc. etc.

Mistrz Muthsera Angaredhel, Perfekt Gościnności wyżej wzmiankowanego miasta Sadrith Mora, zawarł Gwarantowane Porozumienie, przed nami Królewskimi Sędziami Pokoju na wyżej wzmiankowany region, o imionach spisanych poniżej:

Zatem my, wyżej wzmiankowani Sędziowie, niniejszym udzielamy Zgody, by wzmiankowany %PCName, %PCClass, %PCRace podróżował za granicę do miasta Sadrith Mora i w jego okolice, by odwiedzał wszelkie tam zamieszkałe istoty, odbywał z nimi konwersacje i dokonywał ustaleń oraz by znajdował mieszkanie u obywateli, kupców i osób publicznych w tym mieście, jak to wyznaczają Zebrane Przepisy Rady Wielkiego Rodu Telvanni. Zgoda obowiązuje przez pełne trzy lata liczone od dnia wydania albo też do innego czasu wyznaczonego przez nas lub innych mianowanych Sędziów Pokoju, pod warunkiem jednakże, że wyżej wzmiankowany %PCName, %PCClass, %PCRace będzie w tym okresie w pełni i starannie przestrzegał Zebranych Przepisów Rady Wielkiego Rodu Telvanni; w przeciwnym wypadku Zgoda ta natychmiast wygaśnie i będzie całkowicie nieważna.

Podpisany,

Mistrz Muthsera Angaredhel
w imieniu Suwerennej Rady Wielkiego Rodu Telvanni

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.