FANDOM


Czarodzieje i ich sprawy – książka autorstwa Turedusa Talaniana, służącego Mistrza Aryona. Książka opisuje zasady awansu w Rodzie Telvanni.

Treść Edytuj

Czarodzieje i ich sprawy
autorstwa Turedusa Talaniana
w służbie Mistrza Aryona

Chcesz stać się częścią Rodu Telvanni?

Słysząc o ortodoksyjnym izolacjonizmie Rodu Telvanni i panującej wśród jego czarodziejów nienawiści do cudzoziemców, ci ostatni często dochodzą do wniosku, iż zostali pozbawieni możliwości służenia Rodowi, a wszelkie próby uzyskania jakichkolwiek względów są z góry skazane na niepowodzenie.

Nic bardziej błędnego.

Na przykład - ponieważ Telvanni zawzięcie bronią swojego prawa do posiadania niewolników, z których wielu jest narodowości argoniańskiej lub khajiickiej, wśród Argonian i Khajiitów panuje przekonanie, że ich droga do służby Rodowi Telvanni jest zamknięta.

Jest to nieprawdą. Telvanni akceptują kandydatów wszelkich ras.

Ponieważ Telvanni są zarządzani przez czarodziejską arystokrację, wielu przypuszczam że przyjmowani są tylko kandydaci o najwyższej inteligencji i sile woli.

Nieprawda. Telvanni akceptują kandydatów obdarzonych nawet bardzo skromną inteligencją i siłą woli.

To prawda, że awans w hierarchii Telvanni zależy od tych dwóch cech, i że kandydaci posiadający wiedzę w zakresie sztuk magicznych - szczególnie Mistycyzmu, Przywołania, Iluzji, Przemiany, Zniszczenia i Zaklinania - mogą oczekiwać szybszego awansu.

Jednak wszyscy poszukiwacze przygód, niezależnie od pochodzenia i wykształcenia, zostaną powitani z otwartymi rękami, jeśli tylko wystąpią do Głosów Telvanni w Siedzibie Rady Rodu w Sadrith Mora o przyjęcie w szeregi Telvanni.

(Radni Telvanni nie pełnią służby osobiście. Zamiast tego, każdy z nich reprezentowany jest przez 'Głos', zaufanego, podlegającego ich władzy rezydenta w Siedzibie Rodu, który działa w imieniu swego zwierzchnika, przyjmując wiadomości i głosując w czasie Rady.)

W rzeczywistości czarodzieje Telvanni w większości spraw polegają na lojalnych, dobrze opłacanych, utalentowanych pracownikach. Chociaż Ród Telvanni prowadzi rekrutację w swoich niższych kręgach, niezbędnych rzemieślników i specjalistów musi poszukiwać poza własnymi szeregami. A ponieważ ze względów politycznych Telvanni postanowili uniezależnić się od redorańskich najemników w sprawach obrony i bezpieczeństwa, zostali zmuszeni do poszukiwania strażników i agentów wśród najemników zachodnich.

Wstąpienie w szeregi Telvanni jest jednak trudne dla osób z zewnątrz. Dla wielu potencjalnych kandydatów traktowanie zabójstwa rywala jako drogi awansu jest dość szokujące. Ci, którzy uważają, iż wybicie konkurencji nie stanowi najlepszego sposobu udowodnienia swojej wartości, lepiej spożytkują swój czas i wysiłek w Gildii Magów.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.