FANDOM


Durnehviir – nieumarły smok przebywający w Kopcu Dusz. Gdy go pokonamy, będzie chciał z nami rozmawiać. Podczas rozmowy nauczy nas krzyku: "Przywołanie Durnehviira", dzięki czemu będziemy mogli go przywołać. Gdy go przywołamy, nauczy nas krzyku "Wydarcie duszy". Należy go przywołać trzy razy, a za każdym razem ujawni on nam nowe słowo tego krzyku.