FANDOM


Kodeks Prawdziwego Arystokraty – kodeks zasad Rodu Redoran.

Treść Edytuj

Kodeks prawdziwego arystokraty
Serjo Athyn Sarethi

Czcigodni wojownicy Wielkiego Rodu Redoran są dziedzicznymi obrońcami Morrowind. Bycie arystokratą z Rodu Redoran to coś więcej niż bycie wielkim wojownikiem. Należy przestrzegać trójcy cnót: służby, powagi i pobożności.

Redoranin służy w pierwszej kolejności Świątyni Trójcy, w drugiej kolejności Wielkiemu Rodowi Redoran, a w trzeciej - swej rodzinie i klanowi. W Bitwie pod Czerwoną Górą wojownicy Rodu Redoran dzielnie szli na śmierć w służbie Trójcy. Broniąc Ród Redoran przed knowaniami telvańskich czarodziejów i kłamstwami niegodnych zaufania Hlaalu, prawdziwy arystokrata służy Rodowi Redoran. Okazywanie litości i szczodrości, według zaleceń Świątyni, oznacza służbę rodzinie i klanowi.

Redorańskiemu arystokracie nie może być obca cnota powagi. Śmianie się z poważnych spraw jest sprzeczne z redorańskim obyczajem, gdyż wskazuje na brak szacunku. Niezgodne z redorańskim obyczajem jest rozsiewanie plotek, ponieważ te rozchodzą się i rodzą niesnaski.

Redoranin musi okazywać pobożność wobec Aedr i Daedr, naszych twórców i przodków, bez bogów bowiem nie moglibyśmy pełnić służby. A bez boskiego prawa nie moglibyśmy odróżnić dobra od zła. A bez dziękowania za te rzeczy zapomnielibyśmy swojego miejsca i przeznaczenia.

Wielki Ród Redoran chwali wszelkie rzemiosło wojenne. Nie dlatego, że uważamy wojnę za dobrą czy czcigodną samą w sobie, lecz dlatego, że wiedza ta jest konieczna do pełnienia służby. Wojownicy Rodu Redoran walczą długim ostrzem i tarczą lub włócznią. Arystokrata z Rodu Redoran musi również nauczyć się posługiwania łukiem, a atletyka musi umożliwiać mu długie przemarsze na pole bitwy. Redoranin nosi ciężki lub średni pancerz w zależności od rangi i przyjętej strategii. Od arystokraty z Rodu Redoran oczekuje się, że potrafi naprawiać i utrzymywać w dobrym stanie swój pancerz.

Ci, którzy są członkami Rodu Redoran przez urodzenie, zostali nauczeni rzemiosła wojennego i cnót przez ich rodziny i klany. Ci, którzy pragną wstąpić do Rodu Redoran w charakterze przybocznych, muszą udowodnić egzaminatorowi w Siedzibie Rady Rodu Redoran, że ich umiejętności są odpowiednie do służby Rodowi Redoran.

Członkowie Rodu Redoran, czy przez krew, czy z przysięgi, chcący awansować w randze Rodu Redoran muszą dowieść swych cnót przez służbę i posłuszeństwo. Tylko osoba będąca wzorcem wszystkich umiejętności i cnót może prawdziwie nazywać się arystokratą z Wielkiego Rodu Redoran.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.