FANDOM


Legion Cesarski, Cesarska Armia, Rubinowe Szeregi jest główną siłą zbrojną Drugiego i Trzeciego Cesarstwa i jest największą organizacją wojskową. Bóstwem opiekuńczym Cesarskiego Legionu jest Stendarr - bóg sprawiedliwości i miłosierdzia.

Tło Edytuj

Legion Cesarski jest najbardziej zdyscyplinowaną oraz skuteczną siłą militarną i policyjną w historii, która dba o zachowanie pokoju i rządów prawa na terenie Cesarstwa. Nerevarczyk może dołączyć do Legionu i wykonywać dla niego zadania, aż zostanie awansowany na najwyższą rangę - Rycerza Cesarskiego Smoka. Występował Legion, ale nie dał Bohaterowi Kvatch żadnej okazji do wstąpienia do niego jako legionista. Ostatnie Smocze Dziecię może dołączyć do Legionu bez względu na to, z kim łączył się w zadaniu „Zerwane Kajdany”. Legion także schwytał i usiłował ściąć go, wkrótce po przybyciu do Skyrim, ponieważ uważano, że posiada jakieś powowiązania z Gromowładnymi, a także Lokirem, Ralofem i Ulfrikiem Gromowładnym.

Obowiązki Edytuj

Legion jest jedyną siłą militarną działającą na terenie w Cyrodiil, działa w połączeniu z strażą miejską Cesarskiego Miasta i Cesarską Strażą. Ich siedziba znajduje się w Cesarskim Mieście.

Legion jest podstawową siłą bojową Cesarstwa. W miastach i miasteczkach Cesarstwa legioniści pełnią rolę strażników miejskich i organów ścigania. Żołnierze cesarscy patrolują również drogi prowincji, ochraniają szlachciców i mogą przejąć własność aresztowanych przestępców. W normalnych okolicznościach Cesarskie Miasto ma przynajmniej jeden legion, który stacjonuje wewnątrz niego.

Trening Edytuj

Legion szuka porządnych obywateli, którzy wykazują się dużą wytrzymałością, żołnierską cnotą i godną zaufania osobowością. Każdy żołnierz Legionu powinien być wzorem dla cesarskich obywateli.

Aby móc dołączyć do Legionu, każdy żołnierz musi zostać przeszkolony i posiadać biegłość w takich umiejętnościach jak Długie Ostrze, Włócznia, Broń Obuchowa, Blokowanie i Ciężki pancerz. Cesarscy legioniści muszą być w stanie szybko zablokować cios przeciwnika i szybko poruszać się w ciężkiej zbroi. Żołnierze są również wyszkoleni, aby móc pokonywać długie dystanse na piechotę, wraz z pełnym wyposażeniem i wykonywać złożone manewry, które żołnierze będą wykonywać w prawdziwej walce.

Co więcej, rycerze są szkoleni, aby móc blokować ciosy tylko ciężką zbroją, bez tarczy.

Jeśli Nerevaryjczyk lub Ostatnie Smocze Dziecię dołączą do Legionu, żaden z nich nie musi przechodzić żadnego szkolenia. Chociaż w obu przypadkach Legion desperacko potrzebował nowych żołnierzy.

Przysięga Edytuj

Nowi rekruci muszą złożyć przysięgę, która wiążę ich z służbą Cesarzowi i Legionowi:

"Na swój honor przysięgam wieczną lojalność cesarzowi [imię cesarza] oraz niezachwiane posłuszeństwo wobec oficerów jego wielkiego Cesarstwa. Jeśli zawiodę, niech osądzą mnie ci nade mną, a wezmą ci pode mną. Niech żyje cesarz! Niech żyje Cesarstwo!"

Organizacja w armii i stopnie wojskowe Edytuj

Legiony odpowiadają z działania wojenne Cesarstwa tylko na lądzie. Operacje morskie wykonywane są przez ich morski odpowiednik - Cesarską flotę. Aby lepiej bronić się przed wrogami czarodziejami, Cesarstwo korzysta z usług magów bitewnych, którzy tworzą oddział znany jako Legion Cieni. Legion używa także formacji falangi, formacji diamentowej, formacji klinu i muru z tarcz. Legioniści są potężnymi wojownikami i nikt nie może ich pokonać, gdy maszerują w rzędach na otwartej przestrzeni, jednak na Popielnych Ziemiach i na pustyni, Dunmerzy są w stanie ich pokonać.

Niektóre źródła sugerują siłę bojową Cesarskiego Legionu: powieść The Infernal City wspomina, że jeden legion liczy 5000 żołnierzy, a biorąc pod uwagę powyżej wspomniany Legion Cieni, takich jest 18. Cesarski Legion powinien więc liczyć co najmniej 115 000 żołnierzy, kiedy jest w pełni sił. Każdy legion jest podzielony jest na kohorty, które dzielą się na centurie i manipuły, którymi dowodzą centurioni którym tytuły nadawane są przez legatów.

Podobnie jak w Skyrim, struktura rangowa jest podobna do historycznego Cesarstwa Rzymskiego. Wyłączając potencjalną rekrutację Ostatniego Smoczego Dziecięcia, w prowincji Skyrim jest 10 legatów. Historycznie legat dowodził legionem. Dodatkowo ranga generała rzeczywiście istniała i dotyczyła kogoś, kto generalnie dowodził więcej niż jednym legionem. Ponieważ nie ma żadnej wzmianki o tym, ile dokładnie legionów znajdowało się w Skyrim, faktyczna siła bojowa Cesarskiego Legionu w prowincji jest nieznana.

Rangi 3E 427 Edytuj

 • Pikinier
 • Legionista
 • Wywiadowca
 • Bohater
 • Rycerz Wędrowny
 • Kawaler
 • Obrońca
 • Błędny Rycerz
 • Rycerz Cesarskiego Smoka

Rangi 4E 201 Edytuj

 • Auxelarius
 • Szeregowy (wspomniany przez kapitana Aldisa)
 • Kapitan
 • Kwestor
 • Prefekt
 • Trybun
 • Komandor
 • Legat
 • Generał

Rangi 2E 582 Edytuj

 • Auxelarius
 • Szeregowy
 • Wartownik
 • Legionista
 • Rycerz
 • Prefekt
 • Pancerny
 • Sierżant
 • Centurion
 • Major
 • Trybun
 • Porucznik
 • Legat
 • Kapitan
 • Generał

Rangi o nieznanym statusie Edytuj

 • Centurion
 • Dowódca fortu
 • Prefekt

Legion Ranking Stature Edytuj

 • Dowódca Cesarskiego Legionu
 • Generał
 • Kapitan
 • Legat
 • Major
 • Porucznik
 • Trybun
 • Centurion
 • Sierżant
 • Pancerny
 • Prefekt
 • Rycerz
 • Kwestor
 • Evocatusius
 • Legionista
 • Wartownik
 • Szeregowy
 • Auxelarius

Najwyższa ranga

 • Dowódca Cesarskiego Legionu

Rodzaje żołnierzy w Legionie Edytuj

Legion używa kilku rodzajów żołnierzy, którzy składają się z następujących jednostek, lekkiej i ciężkiej kawalerii, ciężko opancerzonych rycerzy, berserkerów, harcowników, łuczników, zwiadowców, pikinierów, żołnierzy i pieszych rycerzy. Cesarstwo używa także magów bitewnych i artylerii i innych maszyn oblężniczych np. taranów. Podczas Trzeciej Ery cesarscy magowie bitewni używali również smoków, ale nie wiadomo, czy Cesarstwo posiada jeszcze jakieś żywe egzemplarze.

Oficerowie w Cesarskim Legionie Edytuj

Oficerowie wysokiej rangi Edytuj

Dowódca Cesarskiego Legionu Edytuj

Najwyższa możliwa do osiągnięcia ranga, wyznaczona przez Cesarza lub Cesarzową. Ta ranga nakazuje każdemu oficerowi i legioniście służbę w legionie. Przyjmują rozkazy bezpośrednio od cesarza. Może być tylko jeden dowódca naraz, jeśli któryś ma zginie w bitwie lub w inny sposób, generał zwykle zajmie pozycję.

Generał Edytuj

Jedna z najwyższych osiągalnych stopni w legionie, mianowana przez cesarza, wysokiego kanclerza lub dowódcę legionów. Generałowie wykonują obowiązki powierzone im przez powyższych oficerów. W normalnych okolicznościach Generał dowodzi jednym Legionem, jednak w praktyce może jednocześnie dowodzić kilkoma Legionami.

Kapitan Edytuj

Kapitanowie są dowodzącymi oficerami miejskich garnizonów. Podczas zwykłych najazdów kapitanowie dowodzą kilkoma batalionami. Zwykle jest 10 kapitanów w legionie.

Starsi oficerowie Edytuj

Legat Edytuj

Legaci są prawą ręką kapitanów Cesarskiego Legionu, wykonując zadania i obowiązki przedstawione przez generałów. Działają jako dodatkowy zestaw rąk. Dowodzą również kohortami Legionu.

Major Edytuj

Majorzy są dowodzącymi oficerami kilku kohort.

Porucznik Edytuj

Porucznicy mają za zadanie dowodzić większymi grupami żołnierzy, zwykle od jednej do dwóch kohort jednocześnie.

Oficerowie polowi Edytuj

Trybun Edytuj

Dowodzą kilkoma oddziałami w kohorcie legionu.

Centurion Edytuj

Centurioni są niższymi rangą cesarskimi oficerami. Dowodzą jedną lub dwiema dywizjami kohorty Legionu.

Sierżant Edytuj

Pierwsza ranga oficerska i najczęstsza w legionie. Są to podstawowi oficerowie dowodzący wieloma oddziałami naraz, zwykle małą kohortą.

Gwardia Pałacowa Edytuj

Gwardia Pałacowa jest strażą honorową i elitarną jednostką Cesarskiego Legionu. Wykonują zadania podobne do tych wykonywanych przez Smoczą Straż i Ostrzy. Mają chronić cesarza i Radę podczas podróży lub w samym Cesarskim Mieście, a także strzec Zielonej Drogi Cesarskiej i Cesarskiego Pałacu. Jako elitarny oddział jest wysyłany jako oddział szturmowy, aby przełamać linie wroga. Mogą być również wysyłane na misje zwiadowcze, które wymagają zachowania tajemnicy między nimi a Radą Starszych.

Dowódcy Edytuj

Kapitan pałacu Edytuj

Kapitan Pałacu jest wyznaczany przez Dowódcę Cesarskiego Legionu w dowodzeniu hierarchią gwardii pałacowej.

Wysocy oficerowie Edytuj

Pałacowy Centurion Edytuj

Palace Centurion są odpowiedzialni za straż pałacową w Cesarskim Mieście. Przyjmują rozkazy od Kapitana Pałacu, który jest kierowany przez Cesarza i Dowódcę. W polu są oni odpowiedzialni za każdego oficera legionu cesarskiego.

Porucznik Pałacu Edytuj

Porucznikami pałacu są oficerowie dowodzeni przez centurionów pałacowych. Zazwyczaj dowodzą dużą grupą podczas patroli.

Zwykli oficerowie Edytuj

Sierżant Pałacu Edytuj

Sierżanci pałacu są odpowiedzialni za małe grupy strażników pałacowych.

Uzbrojenie Legionu Edytuj

Legion używa różnorodnych materiałów do produkcji broni i pancerzy. Zwiadowcy, harcownicy, łucznicy i lekka kawaleria używają lekkich zbroi. Do producji pancerzy używa się futer, skór i kolczug, które są łatwo dostępne w całym Cesarstwie. Minerały takie jak mithril, kamień księżycowy i malachit są uważane za rzadkie.

Ciężki pancerz służy piechocie frontowej, ciężkiej kawalerii, rycerzom, pikinierom, żołnierzom i oficerom. Najczęstszymi materiałami do ciężkich zbroi są żelazo i stal, natomiast krasnoludzki metal, orchichalcum, ebon są stosowane rzadko. Podobne materiały Legion używa do produkcji broni. Zaczarowana broń i zbroja są również stosowane, ale odkąd Gildia Magów zaczęła również używać zaklętego uzbrojenia, to nie wiadomo, czy Legion wciąż je stosuje.

Cesarski Legion używa głównie cesarskich mieczy lub mieczy stalowych, jednak legioniści używają także innej broni, takich jak piki, cesarskie miecze obosieczne, cesarskie krótkie miecze, włócznie, claymore i cesarskie łuki. Inna broń w stylu cesarskim jest używana przez generała Falxa Cariusa. Ta broń to Pałka Czempiona - młot bojowy, który ma symbol Cesarstwa wyryty na boku.. Te bronie to topory, buzdygany, wielkie miecze, topory bojowe, sztylety i kostury.

Sprzęt oblężniczy Edytuj

Legion Cesarski znany jest z używania wielu machin oblężniczych takich jak katapulty, tarany, trebusze i balisty.

Imperial Siege Engine, na którym widać taran. Jest obsadzony przez nieznaną liczbę żołnierzy, ale ma dwóch ciężko opancerzonych żołnierzy z przodu. Co więcej, wydaje się, że ma dach pancerny, a jego przód składa się z kłody z metalowym kolcem przymocowanym do jej końca.

Podczas wydarzeń Wojny Domowej w Skyrim Legion wykorzystywał proste drewniane katapulty. Katapulty pojawiły się podczas Bitwy o Wichrowy Tron i były w obozie cesarskim na wschód od miasta. Legion na ogół używa ognistych pocisków do swoich katapult, a także do trebuszy, chociaż zwykłe głazy są również używane jako amunicja.

Znane legiony Edytuj

Począwszy od Czwartej Ery, średnia siła bojowa każdego Legionu składa się z 5000 Legionistów.

Legion Zero – skorumpowany legion, który związany był z inwazją Molag Bala na Cesarskie Miasto w Drugiej Erze.

Drugi Legion – legion stacjonujący w czasach pokoju w pobliżu Brumy; w Drugiej Erze zaangażowany był w bunt Varena Aquilariosa przeciwko rządom cesarzy z Pogranicza

Trzeci Legion – zaangażowany w Wojny Tibera, znany był jako "Wierny Trzeci". Po zdziesiątkowaniu w bitwie pod Czarnymi Skałami przemianowany w Rubinowy Legion.

Czwarty Legion – dowodzony przez Auguriusa Bucco; walczył w Wojnie Blackwater na Czarnych Mokradłach.

Piąty Legion – zaangażowany w Inwazję na Akavir.

Szósty Legion – legion stacjonujący w Craglorn podczas Drugiej Ery.

Siódmy Legion – zaangażowany w Inwazję Akavira.

Ósmy Legion – walczył podczas Wielkiej Wojny.

Dziewiąty Legion – związany z Inwazją na Akavir.

Dziesiąty Legion – zaangażowany w Inwazję na Akavir i w Wielką Wojnę

Dwunasty Legion – pojawia się w powieści The Elder Scrolls: Lord of Souls.

Legion Czternasty – związany z Inwazją na Akavir.

Legion Piętnasty – zaangażowany w obronę Orsinium w Czwartej Erze

Siedemnasty Legion – związany z Inwazją na Akavir.

Osiemnasty Legion – wymieniony w powieści The Elder Scrolls: Infernal City.

Hawkmoth Legion – legion cesarski stacjonujący w Ebonheart podczas Trzeciej Ery.

West Weald Legion – zaangażowany w ekspansje terytorium Cesarstwa w Marchii Żniwiarza

Legion Chorrol – legion cesarski stacjonujący w mieście Chorrol.

Deathshead Legion – legion, który stacjonował w Gnisis podczas The Elder Scrolls III: Morrowind. Jedyny garnizon Legionu w Morrowind, który nie miał pełnej siły.

Legion Cieni – oddział bojowy składający się z magów bitewnych Legionu.

Gwardia Pałacowa – elitarny oddział Legionu, któremu powierzono ochronę cesarza i jego przedstawicieli na prowincji.

Diamentowi Marines – legion, który był obecny w trakcie Wojnie Blackwater, w pobliżu miast-państw Lilmoth i Archon

Forty i twierdze Edytuj

Cesarski Legion stacjonuje w wielu strategicznych lokalizacjach, aby ich forty mogły kontrolować ogromne ilości ziemi w Cesarstwie. Podczas wydarzeń Online Legion korzystał z wielu różnych fortów. W Morrowind Legion posiadał wiele wielkich fortów, które były w doskonałym stanie. Co dziwne, Cesarski Legion w Cyrodiil nie ma żadnych fortów. Podczas Wojny Domowej w Skyrim Legion zajmował stare forty, z których wiele rozpadało się i trzeba je było naprawić przy użyciu drewnianych zabezpieczeń.

Przypisy Edytuj


Zobacz też Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.