Manuskrypt Kazań Saryoniego – autorstwa Tholera Saryoniego.

Treść[edytuj | edytuj kod]

KAZANIA SARYONIEGO
BŁOGOSŁAWIENI ALMSIVI, PEŁNI ŁASKI, MOCY I TAJEMNIC

[Ów tom Hierografy (czyli "pism kapłańskich") spisany został i zebrany pod redakcją Arcykapłana Tholera Saryoniego. Jest to najlepiej sprzedający się adnotowany tekst Świątyni, przez co jest niedrogi i można go znaleźć w większości domostw Dunmerów. Saryoni zebrał najsłynniejsze kazania Viveka i powszechnie uznane objaśnienia jego nauk. Tekst ten dostępny jest w wielu wydaniach. Najbardziej zdobne wydania opatrzono pięknie zapisanymi cytatami z nauk Viveka na poszczególne dni, pory roku i święta.]

Słuchajcie, wierni, słów Viveka, albowiem po pięciokroć rzecze on i na sposobów pięć.
Ukujcie wiarę szczerą w tyglu cierpienia.
Wyryjcie w oczach swych obraz niesprawiedliwości.
Śmierć nie jest ujmą, duchy lśnią chwałą.
Wiara wszystko pokona, przyjmijmy ją więc.
Lepiej jest paść ofiarą nieprawości, niż być jej sprawcą.

Usłyszcie słowa Lorda Viveka i czyńcie, co nakazuje prawiąc o Siedmiu Łaskach, albowiem po siedmiokroć je nazywa i na sposobów siedem.

MĘSTWO
ŚMIAŁOŚĆ
SPRAWIEDLIWOŚĆ
UPRZEJMOŚĆ
DUMA
WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ
POKORA

Łaska męstwa
Dzięki Ci za Twe męstwo, Lordzie Viveku. Nie cofnę się ni nie odwrócę, ale stanę twarzą w twarz z wrogami i strachem.

Łaska śmiałości
Dzięki Ci za Twą śmiałość, Lordzie Viveku. Nie ugnę się przed niebezpieczeństwem, ani też nie skryję za maską ostrożności, albowiem los sprzyja śmiałym.

Łaska sprawiedliwości
Dzięki Ci za Twą sprawiedliwość, Lordzie Viveku. Nie będę okrutny ni pochopny, albowiem uczciwość w czynach przynosi miłość, ufność i szacunek naszego ludu.

Łaska uprzejmości
Dzięki Ci za Twą uprzejmość, Lordzie Viveku. Słowa me nie będą bolesne ni szorstkie, lecz wyrażać się będę z szacunkiem nawet o mych wrogach, albowiem spokojna mowa zażegnać może gniew.

Łaska dumy
Dzięki Ci za Twą dumę, Lordzie Viveku. Nie zwątpię w siebie, w swój lud ni w swych bogów i głosić będę ich chwałę, jako i chwałę mych pradawnych praw.

Łaska wspaniałomyślności
Dzięki Ci za Twą wspaniałomyślność, Lordzie Viveku. Nie będę skąpić ni kraść, ani też gromadzić skarbów bez celu, dzielić się natomiast będę z domownikami i rodziną.

Łaska pokory
Dzięki Ci za Twą pokorę, Lordzie Viveku. Nie będę się chełpić ni obnosić próżnością, dziękować zaś będę za swe miejsce w wielkim świecie.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.
... więcej o „Manuskrypt Kazań Saryoniego
Manuskrypt Kazań Saryoniego +