FANDOM


Przewodnik po Ald'ruhn – zwój ten opisuje miasto Ald'ruhn.

Treść Edytuj

Przewodnik po Ald'ruhn
Przewodnik po Ald'ruhn (Morrowind)

Główne dzielnice Ald'ruhn

Ald'ruhn jest siedzibą Rodu Redoran i jednym z największym skupisk cywilizacji w Vvardenfell. Trzy jej główne dzielnice to Ald'ruhn-miasto, Ald'ruhn-pod-skar i Fort Jeleni.

Ald'ruhn-miasto to duże osiedle w wiejskim stylu typowym dla Rodu Redoran, wybudowane z lokalnych materiałów, pełne organicznych krzywych i niedekorowanych wnętrz, zainspirowanych krajobrazem i skorupami gigantycznych miejscowych insektów. Większość siedzib gildii, tawern i sklepów mieści się w południowo-zachodniej części dzielnicy, co daje łatwy dostęp do Zachodniej Bramy i do portu łazików. Świątynia położona jest na wzgórzu na wschodzie; dookoła niej rozpościera się dzielnica willowa.

Ald'ruhn-pod-skar to najciekawsza architektonicznie część miasta, zarządzana przez Radę i położona pod skorupą gigantycznego kraba z wymarłego już gatunku. Skorupa nakrywa centralną kopułę, z której rozchodzą się wejścia do komnat Siedziby Rady Rodu Redoran, posiadłości członków Rady i sklepów najzamożniejszych kupców.

Fort Jeleni to garnizon legionów cesarskich dla tego regionu. Mury i wieże tej zachodniej fortecy znajdują się niedaleko na południe od Ald'ruhn-miasta; przejść można przez Bramę Południową za Gildią Magów.

Usługi dla przyjezdnych

Ród Redoran przyjmuje interesantów w siedzibie Rady Rodu i w posiadłościach członków Rady w Ald'ruhn-pod-skar. Świątynia Ald'ruhn (we wschodniej części miasta) zapewnia posługę religijną dla wyznawców Świątyni. Fort Jeleni przyjmuje członków Legionu Cesarskiego i wyznawców Kultu Tamriel; znajdą oni tam swój ołtarz. Domy Gildii Wojowników i Gildii Magów znajdują się w pobliżu Bramy Południowej. Krawcy, alchemicy i zaklinacze - kosztowni, ale dobrzy - mają siedziby pod skar. Mniejszy wybór dóbr, jednak po niższych cenach, zapewniają kowal, krawiec, kupiec, lombard i księgarnia przy wejściu do Ald'ruhn-pod-skar. Szynk Ald Skar i gospoda w Izbie Rajców znajdują się w części zachodniej, w pobliżu Bramy Zachodniej i portu łazików. Gospoda Szczur w Garnku położona jest w południowej części miasta, w pobliżu domów gildii.

Ważne postaci

Wszystkich sześcioro członków Rady Rodu Redoran: Brara Morvayn, Hlaren Ramoran, Athyn Sarethi, Garisa Llethri, Miner Arobar i Bolvyn Venim rezyduje w Ald'ruhn-pod-skar. Edwinna Elbert jest sekretarzem Gildii Magów, Persius Mercius zaś został ostatnio sekretarzem Gildii Wojowników. Stary Methal Seran to kapłan Świątyni i wielki uczony. Dowódcą Fortu Jeleni jest Raesa Pullia. Imsin Śniący jest miejscowym sekretarzem. Redgard Hean to kapłan Kultu Tamriel. Goren Andarysis jest sekretarzem Morag Tong (dom Morag Tong znajduje się w Ald'runh-pod-skar).

Podróż i transport

Drogi prowadzą na północny zachód do wiosek Maar Gan i Gnisis, a dalej - nieco okrężnym szlakiem zachodnim - do Caldery, Balmory i do miejscowości na południu. Droga do Balmory odchodzi na północny zachód, by ominąć ugory, i wygina się ku zachodowi, a potem na południe aż do Caldery. Pomiędzy Ald'ruhn i Calderą znajduje się wiele ścieżek bocznych; należy uważać na znaki, inaczej łatwo się zgubić. Port łazików znajduje się przy zachodnim murze, na północ od Bramy Zachodniej. Powozy odchodzą do Balmory, Gnisis, Khuul i Maar Gan. Przewodnicy z Gildii Magów za niewielką opłatą teleportują podróżnych do Balmory, Vivek, Caldery i Sadrith Mora. Gnaar Mok to DŁUGI i bardzo nieprzyjemny szlak pieszy na zachód do wybrzeża i dalej na południe; nie ma na nim oznakowań. Podróżni nieprzygotowani na spotkania z dzikimi zwierzętami i zbójcami powinni trzymać się oznakowanych dróg i zorganizowanych karawan.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.