FANDOM


Stara Twierdza Smutku – twierdza znajdująca się pod obecną Twierdzą Smutku. Została zniszczona przez Mehrunesa Dagona. Po pokonaniu przez Almalexię Daedrycznego Księcia, na miejscu ruin zostało odbudowane nowe miasto.