FANDOM


Na tej stronie zebrano porady, zalecenia i wytyczne, które mają służyć autorom artykułów polskiej The Elder Scrolls Wiki. Poprawne napisanie artykułu encyklopedycznego nie jest trudne i zawsze można liczyć na pomoc innych, bardziej doświadczonych użytkowników. Poczytaj poniższe porady, a jeszcze lepiej zrób do nich zakładkę i sięgaj w razie potrzeby.

Zasady ogólne Edytuj

Pisząc artykuły na The Elder Scrolls Wiki, musimy pamiętać o tym, że obowiązuje nas literacki język polski, tj. taki, jaki został przyjęty i zatwierdzony przez Radę Języka Polskiego, pozbawiony regionalizmów i tzw. kalk językowych. Jest to bowiem język, w którym pisane są wszystkie encyklopedie i dzieła naukowe.

Niestety czasem może się zdarzyć, że tłumacz, bądź sam producent danej gry popełnił błąd językowy, dlatego też we wszelkiej treści kopiowanej bezpośrednio z gry, musimy trzymać się tłumaczenia i tego, co narzucił producent, nawet pomimo błędów językowych, gdyż są one częścią gry.

Prostota języka Edytuj

Język, jakim napisany jest artykuł encyklopedyczny, musi być bardzo precyzyjny. Należy unikać plątaniny myśli, nadmiernych ubarwień. Przekazywany sens danego zdania musi być prosty w odbiorze, dla każdego, zwłaszcza dla osób w kategorii wiekowej, w której dana gra została wypuszczona. Używając zdań złożonych, pamiętajmy, aby nie były nazbyt długie – w trosce o łatwiejsze rozumienie tekstu przez czytelnika. W zdaniach wielokrotnie złożonych dbajmy o poprawną interpunkcję, tak aby nie pozostawiać miejsca na różną interpretację.

The Elder Scrolls Wiki powinna stanowić wzorzec językowy dla jej czytelników. Nie stosujmy zatem:

  • form powszechnie uznawanych za poprawne, a w istocie błędnych (np. zjeść kebaba zamiast poprawnego zjeść kebab, nie ma ani jednego piżmowoła zamiast poprawnego nie ma ani jednego piżmowołu, zniszczył dwie pary spodni zamiast poprawnego zniszczył dwoje spodni, percepować zamiast poprawnego percypować);
  • form w istocie poprawnych, ale praktycznie nigdy niestosowanych (np. czas zaprzeszły; firmament zamiast częstszego sfera niebieska);
  • form w istocie poprawnych, ale niemających wyjaśnienia historycznojęzykowego, akceptowanych przez analogię do innych form (np. nadwyrężyć zamiast właściwszego nadwerężyć, watasze zamiast właściwszego wataże);
  • kolokwializmów (np. chajtnąć się zamiast ożenić się, wyjść za mąż lub pobrać się);
  • zapożyczeń z języków obcych, jeśli istnieje współcześnie używany polski odpowiednik (np. anglicyzm sofistykowany zamiast zaawansowany, wyrafinowany lub złożony).

Tłumacząc teksty z innych języków, należy starać się dopasować układ zdań do zasad języka polskiego, a nie bezkrytycznie kopiować konstrukcję oryginalnego tekstu. Dobór słownictwa także powinien ułatwiać zrozumienie tekstu.

Należy także wystrzegać się nadmiernej żargonowości specjalistycznej. Definicje (czyli wstępne rozdziały artykułów) powinny być jak najbardziej czytelne dla sięgającego po nie laika.

Neutralność Edytuj

Zgodnie z zasadą neutralności artykuły muszą być pisane językiem pozbawionym ozdób stylistycznych mających nastawiać czytelnika pozytywnie lub negatywnie do omawianego tematu, a zgodnie z zasadą weryfikowalności ograniczać się do podawania faktów dających się potwierdzić w wiarygodnych źródłach.

Nieporadności Edytuj

W wielu artykułach napotykamy nieporadności językowe, które wynikają z co najmniej kilku przyczyn: nieznajomości składni języka polskiego, błędów w tłumaczeniach z języków obcych, a także z nieznajomości właściwej terminologii. Starajmy się używać terminologii występującej w serii gier The Elder Scrolls.

Nazewnictwo Edytuj

Pod względem nazewnictwa nazwy własne powinny być pisane zgodnie z tym, jak występują one w grach i jak zostały one przetłumaczone przez tłumaczy. W przypadku, gdy tłumaczenie ma kilka wariantów w języku polskim, powinien być używany wariant z najnowszej gry z serii The Elder Scrolls. Także nazwy ras oraz nazwy geograficzne powinny być pisane wielką literą.

Interpunkcja Edytuj

Jako myślnik należy stosować półpauzy. W charakterze cudzysłowu należy stosować znak z drugiego pola wśród symboli do wstawienia „ ”, a nie klawiaturowe " ". Nie jest zalecane stosowanie bardzo rzadkich w języku polskim kombinacji znaków interpunkcyjnych, takich jak „!?”. Gdy umieszczamy cudzysłów wewnątrz innego cudzysłowu, używamy dostępnego wśród symboli do wstawienia cudzysłowu francuskiego «». Gdy tylko to możliwe, unikamy umieszczania nawiasu wewnątrz innego nawiasu.

Polecane wzory Edytuj

Wzory z których można korzystać przy tworzeniu artykułów, można znaleźć tutaj. Strona ta zawiera kilka przykładów układu artykułu, dla najczęściej tworzonych stron.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.