FANDOM


Wyznawcy Świątyni

Treść Edytuj

Arcykapłan Tholer Saryoni

Poproszono mnie o napisanie tego przewodnika dla osób, które nie są zaznajomione ze Świątynią Trójcy, ale chcą do niej wstąpić.

Wszyscy ci, którzy myślą o tym poważnie, i którzy mają chęć podporządkować się mądrości Błogosławionej Almsivi, Łasce Trójjedności, świętym i kapłanom, mogą zostać wyznawcami Świątyni Trójcy. Świątynia jest religią Dunmerów i ludu Morrowind, który wyznaje ją do wielu pokoleń. Świątynia, dzięki radom i wsparciu Almalexii, Viveka i Sotha Sila, Oczekiwań i wszystkich świętych przodków, strzeże ludu i ziemi Morrowind.

Wyznawcy Świątyni muszą mieć Osobowość, pozwalającą im stawać na czele innych, i Siłę Woli, by oprzeć się pokusom świata. Kiedy niezbędne jest użycie przemocy, walczymy laskami i młotami, za jedyną zbroję mając naszą wiarę. Studiujemy Przywracanie i Alchemię, by leczyć ludzi, i Mistycyzm, by pogłębiać naszą wiedzę o boskości. Musimy również studiować Przywoływanie, by rozmawiać z duchami naszych przodków i strzec się tych, którzy spiskują z Czterema Rogami.

Osoby zainteresowane przyłączeniem się do Świątyni powinny udać się do kapłanów w świątyniach w Ald'ruhn, Balmorze, Molag Mar i Upiornej Bramie lub też do kapłanów w Wysokiej Katedrze w Strefie Świątyni w Vivek.

Zasady wiary

Świątynia wierzy, iż Almalexia, Vivek i Sotha Sil byli śmiertelnymi strażnikami Morrowind, którzy żyli na ziemi. Odparli oni ataki największych wrogów Dunmerów, Nordów i krasnoludów, i osiągnęli boskość dzięki nadludzkiej dyscyplinie, cnocie, wiedzy i pojmowaniu. Jak kochający przodkowie strzegą oni i prowadzą swych wyznawców. Jak surowi rodzice karzą za grzechy i błędy. Jak hojni krewni dzielą swe dary pomiędzy największych i najmniejszych zgodnie z ich potrzebami.

Obowiązki wiernych

Cztery są główne obowiązki: Wiara, Rodzina, Mistrzowie i wszystko, co jest dobrem. Działaj tak, by zwiększać świetność Świątyni. Nigdy nie występuj przeciwko swym braciom i siostrom, i nie rób nic, by okryć złą sławą swój ród lub jego członków. Służ biednym i słabym, i chroń ich, czcij swych starszych i klan.

Ci, którzy pragną mądrości, odnajdą ją w tych oto świętych księgach:

Kazania Saryoniego

Ucz się z nauk Viveka i z kazań Arcykapłana o Siedmiu Łaskach.

Żywoty Świętych

Wyznawcy Świątyni, którzy pragną żyć w cnocie, upodabniają swoje życie do życia świętych.

Droga pielgrzyma

Pielgrzymka jest drogą do mądrości i samopoznania. Ci, którzy wstąpią w szeregi wiernych, mogą wędrować śladami Lordów i Świętych, gromadząc błogosławieństwa i ucząc się cnót poprzez cierpienie i pokonywanie trudności.

Pociecha modlitwy

Dowiedz się, jakie dary i błogosławieństwa przynosi modlitwa w kaplicach świątynnych, miejscach pielgrzymek i na grobach przodków.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.