FANDOM


Ten artykuł wymaga poprawy.

Autor wstawiający ten szablon podał następujący powód:

Do poprawy: błędy językowe


Cast the Sleep Spell - Pomóż szlachcicowi się przespać.

Szybka solucja Edytuj

  1. Porozmawiaj ze zleceniodawcą z Gildii Magów.
  2. Udaj się do miasta, o którym zleceniodawca wspomina.
  3. Znajdź rezydencję, gdzie przebywa szlachcic i wejdź do niego.
  4. Użyj standardowego zaklęcia obrączkowego snu na szlachcicu.
  5. Wracaj do zleceniodawcy, aby odebrać nagrodę.
  6. Upewnij się z limitem czasowym

Szczegółowa solucja Edytuj

Oferta zadania Edytuj

Zleceniodawca powie:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Noble (noble's name) has sponsored the Guild in many of our enterprises, and as we have made enemies, so has (he/she). We have word from (his/her) courier that a witch has cursed (him/her) with unending insomnia. A simple Sleep spell would cure (him/her) -- perhaps you are willing and able to cast it? I would willingly pay you (random gold) gold. Szlachcic (imię szlachcia) sponsoruje Gildię w wielu naszych przedsiębiorstwach i jak mamy zrobić wrogów, więc (on/ona) ma. Mamy słowo od (jego/jej) kuriera, że jest czarownicą przeklęła (go/ją) z niekończącą się bezsennością. Prosty czar snu uleczy (go/ją) - być może są chętni i zdolni, aby go oddać? Chętnie zapłacę Ci (losowa ilość złota) złota.

lub

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
If you are capable of casting the standard circinate spell Sleep, a friend of the Guild is in need. (noble's name) has been cursed and is in need of that somniferous spell. I can offer you (random gold) gold pieces in exchange for this service. Jeśli jesteś w stanie rzucić standardowego obrączkowego zaklęcia snu, przyjaciel Gildii jest w potrzebie. (Imię szlachcica) został przeklęty i wymaga tego hipnotycznego czaru. Mogę zaoferować Ci (losowa ilość złota) sztuk złota) w zamian za tę usługę.

Przyjęcie zadania Edytuj

Zleceniodawca przechodzi:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Very good. Now, I told the courier that we wouldn't use any spell but Sleep on (noble's name). Given (his/her) previous experience with cursed spells, you can hardly blame (him/her) for this anxiety. You'll find (noble's name) in (residence) in (town). (noble's name) will be the well-armored one. Be certain to be back in (time limit) days, with our friend in sound sopor. Bardzo dobrze. Teraz, powiedziałem kurierowi, że nie będziemy używać żadnego zaklęcia, ale snu na (imię szlachcica). Biorąc pod uwagę (jego/jej) dotychczasowe doświadczenie z przeklętych zaklęć, można wini (go/ją) do niepokoju. Znajdziesz (imię szlachcica) w (rezydencja) w (nazwa miasta) będzie ten, dobrze opancerzony. Bądź pewien, że wrócisz w (limit czasowy) dni, z naszym przyjacielem w dźwięku snu.

Odrzucenie zadania Edytuj

Zleceniodawca odpowiada:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
I see. (exclamation), Sleep is a relatively simple spell. It would probably do you well to learn it. Widzę. (okrzyk), Sen jest stosunkowo prostym zaklęciem. To prawdopodobnie dobrze się go uczy.

Cel zadania Edytuj

Jest to dość proste zadanie pod warunkiem, że są w stanie oddać standardowe zaklęcie uśpienia. Udaj się do miasta, o którym zleceniodawca Cię wspominał i szukaj szlachcica pytając wokół miasta, aż do określenia miejsca zamieszkania, gdzie szlachcic przebywa. Drzwi wejścia do rezydencji zostaną zablokowane, więc przygotuj się. Znajdź szlachcica, który będzie wspólnym wojownikiem NPC. Użyj standardowego obrączkowego zaklęcia uśpienia, które można kupić od różnych kupców z Gildii Magów lub świątyni Kynareth; własnoręcznie robione zaklęcie uśpienia nie będzie działać jak zleceniodawca już powiedział. Wystarczy tylko przygotować zaklęcie; nie jest konieczne, aby go oddać. W ten sposób można przerwać zaklęcie raz na śpiącym szlachcicu i zachowuj manę. Gdy szlachcic jest dotknięty czarem, wyskakuje następujący komunikat:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
(noble's name) falls into a profound sleep, still on (his/her) feet. (Imię szlachcica) zapadł w głęboki sen, jeszce na (jego/jej) stopach.

Wracaj do zleceniodawcy po odbiór nagrody.

Zakończenie zadania Edytuj

Gdy wrócisz do zleceniodawcy po uśpieniu szlachcica powie:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
I hear that (noble's name) dropped into sublime torpescence right on (his/her) feet. I do hope (he/she) wakes before next New Life. As for you, my fine (player's race), you have certainly earned your (random gold) gold pieces.

Zdobyta/utrata reputacji Edytuj

Zobacz: Reputacja

Dodatkowa reputacja Edytuj

W przypadku, gdy ukończysz zadanie sukcesem stracisz 5 punktów reputacji z jedną z Sabatów Czarownic.

Wrogowie Edytuj

  • Brak
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.