FANDOM


Dust of Restful Death (ang. Pył Spokojnej Śmierci) – Zadanie z wątku głównego gry The Elder Scrolls II: Daggerfall. Polega na znalezieniu prochu, który ma posłużyć do wypędzenia ducha Lysandusa.

Szybka solucja Edytuj

  1. Około trzydziestu dni po uwolnieniu Medory, otrzymaj wizję od czarodziejki.
  2. Udaj się do Orsinium i zapytaj Gortwoga o Pył Spokojnej Śmierci
  3. Udaj się do lochu na Wyspie Balfiera wskazanej przez Gortwoga i poszukaj pyłu w środku
  4. Znajdź pył i list w ciele mumii wewnątrz lochu
  5. Zwróć pył i list Medorze, która zapewni dodatkowe informacje o zabójstwie króla Lysandusa i rozpocznie przygotowania do użycia pyłu.

Szczegółowa solucja Edytuj

Czarodziejka i ork Edytuj

Około miesiąca po ukończeniu zadania Freeing Medora, otrzymujesz informacyjną wizję od czarodziejki:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Your vision hazes and the world grows dim. Out of the gray, a woman's face appears. Medora! Twój wzrok blaknie, a świat ciemnieje. Z szarości wyłania się twarz kobiety. Medory!
"(Imię gracza). Your efforts to free me have not been in vain. I have discovered a powder that will soothe the ghost of my beloved Lysandus. However, it is in the hands of Gortwog, Warlord of the Orcs, in his steel citadel of Orsinium. Go to him in Orsinium and see if there is anything that can be done to persuade him to give it to you. Bring the powder to me in Direnni Tower once you have it." "(Imię gracza). Twe trudy, których celem było uwolnienie mnie nie poszły na próżno. Odkryłam proch, który ukoi ducha mego ukochanego Lysandusa. Jest on jednak w rękach Gortwoga, Wodza Orków, w jego stalowej cytadeli, Orsinium. Udaj się do niego w Orsinium i zobacz, czy da się coś zrobić, aby go przekonać, aby ci go oddał. Przynieś mi proch do Wieży Direnni, kiedy już go zdobędziesz."
The vision clears. Sometimes you wish sorceresses would just send letters like other folks do. Wzrok wraca do normy. Czasem twierdzisz, że lepiej by było gdyby czarodziejki wysyłały listy jak inni ludzie.

Zajmij się wszelkimi innymi pilnymi sprawami i udaj się do Orsinium, żeby spotkać się z Gortwogiem jak tylko to będzie możliwe. Pomów z nim, a powie:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
So Medora wants the Dust of Restful Death. Only because I respect the memory of King Lysandus will I do this. The Dust can be found in (nazwa krypty) on her own island. Tell Medora that the price is her support of my claim to the heart. She'll know what it means. A więc Medora chce Pyłu Spokojnej Śmierci. Zrobię to tylko dlatego, że szanuję pamięć o królu Lysandusie. Pył można znaleźć w krypcie o nazwie (nazwa krypty) na jej wyspie. Powiedz Medorze, że ceną jest poparcie w mych roszczeniach do serca. Będzie wiedzieć co to znaczy.

Znalezienie Pyłu Spokojnej Śmierci Edytuj

Pył Spokojnej Śmierci jest w rękach mumii w lochu, do którego skierował cię Gortwog. Może być to każda z krypt na Wyspie Balfiera, ale istnieje duża szansa, że tym lochem będzie Mauzoleum Darkivarona. Jeśli tak jest, wejdź w link, żeby zobaczyć opis przejścia lochu. Jeśli nie, kontynuuj swoje poszukiwania jak w przypadku standardowego zwiedzania lochu.

Po odnalezieniu i zgładzeniu mumii, przeszukaj jej zwłoki, by znaleźć paczkę z czarnym jak noc proszkiem zawiniętym w pergamin. Otwierając pakunek, odkrywasz pergamin, który niegdyś był listem Gortwoga do Medory:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
This parchment was used as a wrap for the packet of powder. Some of its message is now illegible. W ten pergamin zawinięto paczkę prochu. Część wiadomości nie jest już czytelna.
Lady Med... Lady Med...
...favor. They intend to slay him. I am sending ........ers to stop them. You must support me. If the empire finds I have attacked royal advisers of Wayr......ven if they are assassins, my people will never win the same status and respect as the Khaji................ians. However, with your support I c............. a hero of the empire, and win respect for my people. ...łaskę. Zamierzają go zgładzić. Wysyłam ........erzy, aby ich powstrzymać. Musisz mnie poprzeć. Jeśli cesarstwo dowie się, że zaatakowałem doradców królewskich z Wayr......wet jeśli są zabójcami, moi ludzie nigdy nie zaskarbią sobie tego samego statusu i szacunku co Khaji................rzyńcami. Jednak z Twoim wsparciem, będę m............. bohaterem cesarstwa oraz zdobyć szacunek dla moich ludzi.
Gortwog

Warl...

Gortwog

Wó..

Powrót do Medory Edytuj

Nawet jeśli połowa listu została stracona, wciąż zawiera parę interesujących informacji. Teraz kiedy masz już przedmioty, wróć do Medory. Ponownie udaj się do jej komnaty w Wieży Direnni i pomów z nią. Powie:

Oryginalny Nieoficjalne tłumaczenie
This is indeed the Dust of Restful Death. As for that letter, it was from Gortwog to me, though I never got it. I heard from him later that his orc warriors were slain attempting to ambush the assassins. Gortwog and his orcs are not the villains most people seem them as. To rzeczywiście jest Pył Spokojnej Śmierci. Co do tego listu, był on od Gortwoga do mnie, choć nigdy go nie dostałam. Słyszałam od niego, że jego orkowi wojownicy zostali zabici przy próbie przeprowadzenia zasadzki na zabójców. Gortwog i jego orkowie nie są złoczyńcami, za jakich większość ludzi ich uważa.
Eadwyre and the court of Wayrest have never been particularly loyal to the empire. To assassinate a king is treason. I will have my revenge, but first I must find out why Eadwyre would risk this. Eadwyre i dwór Wayrest nigdy nie byli szczególnie lojalni cesarstwu. Zamach na króla to zdrada. Zemszczę się, lecz najpierw muszę dowiedzieć się dlaczego Eadwyre tak zaryzykował.
I will need a month to prepare the Dust. Come back to me at that time and I will give it to you, along with instructions for its use. Będę potrzebować miesiąca, aby przygotować Pył. Wróć do mnie w tym czasie, a oddam ci go wraz z instrukcjami jego użycia.

Nie możesz teraz zrobić nic więcej, tylko czekać aż Medora przygotuje Pył Spokojnej Śmierci. Zajmie to w przybliżeniu 21 dni, po których upłynięciu będziesz mógł do wrócić po następne zadanie.

Wrogowie Edytuj

  • Losowe potwory z lochu
  • Cel zadania: Jedna mumia

Uwagi Edytuj

  • Jeśli zadanie to ma miejsce w losowym lochu innym niż Mauzoleum Darkivarona i utkniesz, spróbuj tego, lecz tylko w wypadku utknięcia przez błąd.
  • Położenie losowego lochu zostało już wyjawione na twojej mapie, kiedy rozpoczyna się to zadanie, nawet zanim pomówisz z Gortwogiem. Co więcej, zdradzi ci to położenie o każdej porze po uwolnieniu Medory - nawet przed otrzymaniem od niej wizji.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.