Ten artykuł wymaga poprawy.

Autor wstawiający ten szablon podał następujący powód:

Do poprawy: błędy językowe


Lady Brisienna - Dostarcz list od Lady Brisienny do Cesarskiego Agenta i skontaktuj się z nią w wybranej przez siebie tawernie.

Szybka solucja[edytuj | edytuj kod]

  1. Uzyskaj list od agenta Cesarza.
  2. Spotkaj Brisiennę w tawernie jej wyboru.
  3. Uzyskaj porady od niej, jak postępować z misją.

Szczegółowa solucja[edytuj | edytuj kod]

Propozycja zadania[edytuj | edytuj kod]

Z jednego do dwóch tygodni po wydostaniu się z Privateer's Hold, pojawi się następujący list od Lady Brisienny:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Dear (player's name), Drogi (imię gracza),
I have heard about your accident at sea, and feared the worst. Now that I've heard you're alive and well, I would like the opportunity to meet with you and discuss our beloved Emperor's mission in the Iliac Bay. Słyszałam o swoim wypadku na morzu i obawiali się najgorszego. Teraz słyszałam, że żyjesz i doskonale, pragnę mieć okazję spotkać się z Wami i omówić naszego ukochanego cesarza misję w Zatoce Illiac.
Allow me to introduce myself. I am Lady Magnessen, the Emperor's agent in the court of Daggerfall. My position is not so official as an ambassador. None but other agents of the Emperor know my true affiliation. The Iliac Bay is rife with rebels against the Imperial throne, so your discretion is required. Pozwólcie, że się przedstawię. Jestem Lady Magnessen, agentka cesarza na dworze Daggerfall. Moje stanowisko nie jest tak oficjalne jako ambasador. Żaden, ale inne środki cesarza znają moje prawdziwą przynależność. Zatoka Illiac roi się od rebeliantów przeciwko cesarskiemu tronowi, więc wymagana jest dyskrecja.
For the purpose of our meeting, I will take a room at the inn, (inn) in (town) of Daggerfall, for a month. After that, I will no longer be available. I will expect you as soon as possible. Dla celów naszego spotkania, wezmę pokój w gospodzie (gospoda) w (miasto) w Daggerfallu, przez miesiąc. Po tym, już nie będę dostępna. Oczekuję, że możliwie jak najszybciej.
Your's sincerely,

Brisienna, Lady Magnessen

Z poważaniem,

Brisienna, Lady Magnessen

W jej liście, Lady Brisienna identyfikuje się jako wysłanniczka cesarza. Ona daje nazwę miasta i gospodę w regionie Daggerfall, gdzie jesteś, aby się z nią spotkać. Jeśli nie pojawi się po miesiącu, otrzymasz drugi list z podobnym zaproszeniem. Jeśli nie zareaguje na to, że wysyła trzeci list, który dotrze do Ciebie w ciągu dwóch tygodni, informujący w zasadzie, że jesteś na własną rękę, ponieważ w ten sposób prawdopodobnie nie są w stanie kontynuować wątek główny. Tak długo, jak ten trzeci list nie dotarł, wciąż możesz spotkać ją bez żadnych konsekwencji. Ze względu na nadzór w zadaniu rzeczywiście można ją spotkać nawet po otrzymaniu trzeciego listu, ale tylko wtedy, gdy to zrobisz w ciągu 29 dni po otrzymaniu tego ostatniego listu. Kiedy mówisz do nie nadal można uzyskać informacje od niej, jednak ze względu na Twoje opóźnienie stracisz reputację z nią. Jeśli nie spotkasz z ją w ciągu tych 29 dni zniknie już na dobre.

Koniec zadania[edytuj | edytuj kod]

Jedynym celem tego zadania jest dać trochę informacji ogólnych i prowadzić się w kierunku zamków w Daggerfall i Wayrest, i pałacu Sentinel. Gdy Lady Brisienna wydała jej wiadomość, że idzie się ukrywać i nie jest widoczna znacznie później w historii. Jeśli nie uda się ją odwiedzić, reputacja z nią i cesarza pójdzie w dół trochę i prawdopodobnie nie będziesz w stanie kontynuować wątku głównego.

Utrata reputacji[edytuj | edytuj kod]

W przypadku, gdy nie spotkasz się z Lady Brisienną, albo ją poznasz po otrzymaniu jej trzeciego listu, stracisz reputację, jak widać poniżej.

Osoba Przyrost reputacji
Lady Brisienna -15

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

  • Jest to jedyne zadanie, który należy zrobić na początku. Reszta głównego wątku mogą być badane w swoim czasie wolnym. Przygoda na chwilę, zdobywania umiejętności, pieniędzy, sprzętu i reputacji pozwoli na przetrwanie nieco łatwiej. Dołącz do kilku gildii i wykonaj zadania, aby zdobyć rangi i podobnie przywileje.
  • Teoretycznie nie jest to konieczne, aby zrobić to zadanie od zmiennej globalnej, która jest ustawiona, gdy mówisz do Lady Brisienny, jest używany tylko do aktywacji wpisu do dziennika. Ale oprócz tego wpisu do dziennika, zmienna globalna nie jest używana do uruchomienia wszelkich zdań z fabuły Wątku Głównego.
  • The Daggerfall Chronicles odnosi się do tego zadania jako "Instructions from the Empire" ("Instrukcje z Cesarstwa").
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.
... więcej o „Lady Brisienna
Zadanie:Lady Brisienna +