FANDOM


Lysandus' Revenge (ang. Zemsta Lysandusa) – zadanie w grze The Elder Scrolls II: Daggerfall, polegające na wytropieniu zdrajcy Cesarstwa.

Szybka solucja Edytuj

 1. Udaj się do Sali Woodborne.
 2. Znajdź w zamku Lorda Woodborne'a albo jego dziennik.
 3. Zabij Woodborne'a lub przekaż jego pamiętnik odpowiedniej osobie.

Szczegółowa solucja Edytuj

To zadanie jest ostatnim w serii Lysandusa. Po pomyślnym zakończeniu go, ukończysz połowę pierwotnej misji danej przez Cesarza Uriela Septima VII. Po rozmowie z duchem króla Lysandusa, dowiesz się że Lord Woodborne jest zdrajcą i to on uśmiercił Króla Daggerfall. Jeśli już ukończyłeś serię zadań z listem cesarza poprzez Orkowy Traktat, możesz być również świadomy tego, że Lord Woodborne może być w posiadaniu pewnego interesującego przedmiotu. Przedmiot ten nie jest jednak częścią tego zadania.

Uzyskanie dostępu do części głównej Sali Woodborne Edytuj

(#1) Zaczynasz w holu wejściowym zamku. Kilku wrogów wyjdzie ci na powitanie - zabij ich. Aby przejść dalej, musisz dotrzeć na sam szczyt sali. Jeśli znasz zaklęcie lewitacji, możesz przejść do następnej części solucji. Jeśli nie znasz tego zaklęcia, należy najpierw znaleźć sposób, aby dotrzeć na najwyższy poziom. Można to zrobić poprzez użycie czterech dźwigni do zbudowania rampy prowadzącej na górę. Dźwigni nie trzeba używać w żadnej określonej kolejności.

(#2) Aby znaleźć pierwsze dwie dźwignie, idź na południe od wejścia i pojedź windą w górę.

(#3) Zeskocz na pierwszy poziom i udaj się na północ od szybu windy. Idź korytarzem aż dojdziesz do pokoju z dwiema dźwigniami. Pociągnij tą po lewej, prawa dźwignia otworzy drzwi do małego pokoju, w którym znajduje się dwóch wrogów. Wróć do windy i udaj się nią na najwyższy poziom.

(#4) Z windy idź na zachód przez skrzyżowanie i do pokoju na końcu korytarza. Dwóch wrogów będzie w tym pokoju. Po rozprawieniu się z nimi, pociągnij dźwignię w pokoju obok. Wracaj do holu wejściowego.

(#5) Od wejścia idź na północ i pojedź windą na górę. Winda ruszy jak tylko wejdziesz na platformę.

(#6) Zeskocz z windy na pierwszym poziomie i idź na zachód, aż dotrzesz do wroga obok pochodni. Po pozbyciu się wroga, pociągnij pochodnię, a sekretne drzwi zostaną otwarte. Wewnątrz tego tajnego pokoju, znajdziesz kolejną dźwignię, którą należy pociągnąć. Wróć do windy i pojedź nią na samą górę.

(#7) Na najwyższym poziomie, podążaj korytarzem za skrzyżowanie. W północnej ścianie korytarza znajdują się tajne drzwi naprzeciwko małego pokoju. Otwórz sekretne drzwi i przejdź przez nie. Pociągnij dźwignię na końcu korytarza. Wróć do przedpokoju.

(#8) Teraz gdy rampa została zbudowana, przejdź nią na samą górę holu wejściowego i wejdź do głównego lochu.

Część główna Edytuj

(#9) Gdy już dostaniesz się do głównego lochu, przejdź przez drzwi na końcu korytarza. Podążaj korytarzem i idź na północ przez pomieszczenie, a następnie w górę rampy do drugiego pokoju.

(#10) Z drugiego pomieszczenia, idź na północ i skręć na wschód. Przejdź przez drzwi i idź dalej na północ.

(#11) Podążaj korytarzem dalej na północ przez drzwi i przejdź przez drzwi na końcu korytarza. Skieruj się na zachód i przejdź do innego pomieszczenia. Teraz musisz wybrać, czy chcesz znaleźć i zabić Lorda Woodborne'a czy znaleźć jego dziennik.

Ścieżka 1: Odnalezienie Lorda Woodborne'a Edytuj

(#12) Jeśli chcesz znaleźć Lorda Woodborne'a, udaj się na północ do kolejnego pomieszczenia i skręć na wschód. Podążaj korytarzem przez jeszcze jeden pokój, aż dojdziesz do skrzyżowania. Przejdź przez nie, a na drugim skrzyżowaniu skręć na wschód. Przejdź przez drzwi na końcu.

(#13) Podążaj korytarzem na wschód i idź na północ, aż dojdziesz do czterokierunkowego skrzyżowania. Stamtąd idź na północ i w górę korytarza. Podążaj korytarzem, aż do skrzyżowania, a następnie skręć na północ i idź dalej, aż korytarz zacznie skręcać na zachód.

(#14) Idź korytarzem aż dotrzesz do rozwidlenia. Wybierz południowo-wschodnie rozwidlenie i podążaj korytarzem. Wejdź do pierwszego pokoju po prawej stronie a znajdziesz Lorda Woodborne'a, który jest wrogiem klasy rycerskiej.

Lord Woodborne wygląda jak każdy zwykły rycerz (czasem nawet kobieta rycerz). Kiedy tylko do niego podejdziesz, zaatakuje cię i krzyknie:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
You! You're that (rasa gracza) (imię gracza). You have been a thorn in my side for a long time now. A wiser (rasa gracza) would have let sleeping kings lie. Especially when I have gone to such great lengths to kill them. Yes (imię gracza), I killed King Lysandus. And now it will be a pleasure to slay you. En garde! Ty! Ty jesteś tym (rasa gracza) (imię gracza). Byłeś mi cierniem w boku już długi czas. Mądrzejszy (rasa gracza) pozwoliłby śpiącemu królowi spocząć. Zwłaszcza, kiedy zadałem sobie tyle trudów, by go zabić. Tak (imię gracza), ja zabiłem Króla Lysandusa. A teraz przyjemnością będzie zgładzenie ciebie. Do broni!

Kiedy tylko go zaatakujesz, rzuci na siebie trzy zaklęcia: odbicie czaru, tarcza i leczenie. Jeśli jesteś czarownikiem, użyj na nim najpierw wszelkiego rodzaju zaklęć nieniszczących. Bez względu na swoje umiejętności, nie marnuj magicznego przedmiotu albo użycia zaklęcia, które zadaje obrażenia w pierwszym ataku, gdyż zwyczajnie się wyleczy. Zabij szlachcica, aby pomścić śmierć Lysandusa. Kiedy Woodborne zginie, odejdzie z tymi słowami:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
"I am...done in. It is up...to...to Gothryd now. May you...rot in hell (imię gracza). I most...certainly shall."

Lord Woodborne is dead.

"Jestem... skończony. Wszystko zależy już... od... od Gothryda. Obyś... zgnił w piekle (imię gracza). Ja naj... pewniej to zrobię."

Lord Woodborne nie żyje.

Następnie odtworzy się materiał video pokazujący jak duch króla Lysandusa w końcu odnajduje wieczny spokój:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
King Lysandus is at last able to rest;

the wraiths and ghosts of his loyal soldiers
vanish as his soul passes to the underworld,
leaving the city of Daggerfall to the living.

Król Lysandus w końcu może spocząć w spokoju;

upiory i duchy jego wiernych żołnierzy

znikają, kiedy jego dusza przeszła do świata zmarłych,

pozostawiając miasto Daggerfall żyjącym.

Cofnij się do holu wejściowego, jeśli nie ustawiłeś tam kotwicy na zaklęcia Odesłania i znajdź lub poczekaj na swoje następne zadanie.

Ścieżka 2: Odnalezienie dziennika Lorda Woodborne'a Edytuj

(#15) Jeśli chcesz zdobyć dziennik Lorda Woodborne'a, udaj się na wschód od pomieszczenia i przez następny pokój. Idź w dół korytarzem i skręć na wschód na skrzyżowaniu. Idź tym korytarzem, miń sekretne drzwi, aż dotrzesz do normalnych drzwi. Przejdź przez nie.

A page of Lord Woodborne's diary (Daggerfall)

Strona dziennika Pana Woodborne'a

(#16) Podążaj korytarzem na wschód i uważaj na wrogów, którzy czekają w pokojach po drodze. Po dotarciu do szybu windy, zauważysz, że ściana blokuje drogę na zachód. Wystarczy skoczyć do szybu i pojechać windą na górę. Zjedź nią na dół ponownie, a ściana zniknie; jednak jeśli się zbytnio się oddalisz od szybu ściana ponownie się wysunie. W takim przypadku należy ponownie pojechać windą w górę i w dół. Gdy ściany już nie będzie, wejdź do pokoju. Uważaj tam na dwóch wrogów, zwykle jest to mag bitewny i mag zbrojny. Pośród kilku skarbów, znajdziesz stronę z dziennika Lorda Woodborne'a. Weź ją i jeśli chcesz przeczytaj.

Zorganizowanie upadku Lorda Woodborne'a Edytuj

Treść strony z dziennika brzmi następująco:

Oryginalny Nieoficjalne tłumaczenie
Page 7 Strona 7
...from childhood. I know that Gothryd would not refuse his aid, but I must bide my time to ask. After all, Elysana is still heiress of Wayrest and I am her bethrothed. So it should be that when Eadwyre dies (which he is bound to do, sooner rather than later) I will be king. ...z dzieciństwa. Wiem, że Gothryd nie odmówiłby mi pomocy, lecz muszę poczekać jeszcze z zapytaniem. W końcu Elysana jest wciąż dziedziczką Wayrest a ja jestem jej narzeczonym. Więc kiedy Eadwyre umrze (co musi się stać prędzej niż później) powinienem zostać królem.
If it weren't for that bitch queen and her brats, I would and could be patient. Never trust a dark elf the old saying goes, for you cannot read truth in their eyes. If Barenziah has her way, Helseth will be heir and Elysana will be married off to some far-off kingdom. Morgiah is already promised to the heir of Firsthold, but they keep her around to spread the poison against Elysana, and especially, me. Barenziah doesn't trust me, this I can tell. I will deal with her just as I did with Lysandus. The fool should have agreed to support me. Gortwog and his orcs almost saved him. I'll deal with those sub-humans once I sit upon the throne of Wayrest. Gdyby nie ta suka królowa i jej bachory, byłbym i mógłbym być cierpliwy. Jak mówi stare przysłowie, nigdy nie ufaj mrocznym elfom, gdyż nigdy nie wyczytasz w ich oczach prawdy. Gdyby miało być tak jak chce Barenziah, Helseth będzie dziedzicem, a Elysana zostanie wydana jakiemuś dalekiemu królestwu. Morgiah jest już przeznaczona dziedzicowi Pierwszej Twierdzy, lecz trzymają ją przy sobie, aby rozprzestrzeniać truciznę przeciwko Elysanie, i mnie zwłaszcza. Barenziah mi nie ufa, tyle potrafię powiedzieć. Rozprawię się z nią tak samo jak z Lysandusem. Głupiec powinien był się zgodzić mnie wesprzeć. Gortwog i jego orkowie niemal go ocalili. Rozprawię się z tymi podludźmi, kiedy już zasiądę na tronie Wayrest.
First it is important to solidify my power base. I can (almost certainly) rely on Gothryd to support my bid for the throne, if Helseth is made heir. I have a spy network equalling Eadwyre, Gothryd, Akorith-i, or the Emperor. Perhaps the Necromancers and the Underking's networks are more extensive, but I doubt it. The problem is raw physical power. I do not have a standing army. I need the gold to raise... Najpierw, ważne jest, aby umocnić moją postawę władzy. Mogę (niemal z pewnością) polegać na wsparciu Gothryda w moim dążeniu na tron, gdyby Helseth został dziedzicem. Posiadam sieć szpiegowską równą tej Eadwyre'a, Gothryda, Akorith-i, czy Cesarza. Możliwe, że sieci Nekromantów i Podziemnego Króla są bardziej rozległe, ale w to wątpię. Problemem jest surowa moc fizyczna. Nie mam stojącej armii. Potrzebuję złota, aby wznieść...

Ten wpis zawiera wiele interesujących rewelacji:

 • Domniemane przyznanie się Lorda Woodborne'a do tego, że on był zabójcą Króla Lysandusa.
 • Woodborne jest narzeczonym Księżniczki Elysany i spiskuje przeciwko Królowi Eadwyre'owi, Królowej Barenziah i Księciu Helsethowi, aby uzurpować tron Wayrest po śmierci króla.
 • Lysandus był sprzymierzeńcem Gortwoga i orków, którzy próbowali zapobiec jego zamordowaniu.
 • Syn Lysandusa, Król Gothryd, jest sojusznikiem Lorda Woodborne'a.

Twoim celem jest użycie tej informacji do wybrania osoby, której dostarczysz stronę z dziennika; kogoś, kto będzie w stanie wykorzystać ją przeciwko Lordowi Woodborne'owi, tym samym pieczętując jego los i mszcząc się za śmierć Lysandusa. Jeśli zostanie to zrobione poprawnie poprzez oddanie strony jednej z właściwych osób, zobaczysz sekwencję video, w której duch króla znajduje ukojenie, jak wyżej. Dostarczenie strony niewłaściwej osobie, co najmniej zapobiegnie odzyskaniu spokoju przez Lysandusa, jednak jest też szansa, że zostaniesz zdradzony i zaatakowany. Cofnij się do holu wejściowego, jeśli nie ustawiłeś tam kotwicy na zaklęcia Odesłania i odnajdź kogoś, u kogo możesz zakończyć zadanie.

Wśród potencjalnych odbiorców znajdują się najważniejsi szlachcice i władcy w regionie Zatoki Iliac. Odpowiedź (i przyznana nagroda) jaką otrzymasz zależy od tego, komu postanowisz oddać dziennik Lorda Woodborne'a.

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
This means little to me. It is trash fit only for being burnt. Gothryd and Woodborne plotting to kill Lysandus. Really! Go away. To ma dla mnie małe znaczenie. Mogę to jedynie spalić. Gothryd i Woodborne spiskujący przeciw Lysandusowi. Naprawdę! Odejdź.
Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Lord Woodborne is the slayer of my dear Lysandus. There shall be justice, and it shall come from my hand! You would do best to stay clear of Woodborne Hall and Wayrest for some time (imię gracza). Lord Woodborne jest zabójcą mojego drogiego Lysandusa. Nastanie sprawiedliwość, a przyjdzie z mojej ręki! Najlepiej by było, gdybyś nie zbliżał się do Sali Woodborne'a i Wayrest przez jakiś czas, (imię gracza).
Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
This is atrocious! After all the affection we showered on that fool Woodborne! We nearly married that villianous swine to Elysana -- nearly handed the throne of Wayrest to a cad of the first order! Good (imię gracza), it was the right thing to do to bring this to our attention. Rest assured that Lord Woodborne will be arrested and executed for his treason, his name barred from the books of honor, his acquaintances interrogated, his fortune confiscated. As a gift, please allow me to give you (losowa ilość złota) gold pieces as your share of his property confiscations. To niewiarygodne! Po tym, jak oblaliśmy tego głupca Woodborne'a tyloma tkliwościami! Niemal wydaliśmy za tego nikczemnego wieprza Elysanę -- niemal wręczyliśmy tron Wayrest chamowi z pierwszego rzędu! Dobry/a (imię gracza), właściwie postąpiłeś/aś, że sprowadziłeś to pod naszą uwagę. Możesz mieć pewność, że Lord Woodborne zostanie aresztowany i stracony za tą zdradę, jego imię zostanie wykreślone z ksiąg honorowych, jego znajomi przesłuchani, a jego majątek skonfiskowany. W nagrodę, proszę pozwól mi dać sobie (losowa ilość złota) sztuk złota, jako twoja część z konfiskaty jego majątku.
Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
This information is quite valuable (imię gracza). Let me gift you with (losowa ilość złota) gold for giving it to me. This will be quite handy in the coming conflict. Ta informacja jest całkiem cenna, (imię gracza). Pozwól, że nagrodzę cię (losowa ilość złota) sztukami złota za wręczenie mi tego. Bardzo się przyda w nadchodzącym konflikcie.
Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
You were completely correct to bring this to me. Otherwise it might have gotten out where it could do Lord Woodborne damage. Guards! Kill this (rasa gracza)! Miałeś całkowitą rację, że mi to przynosisz. W przeciwnym razie mogłoby się wydać i zaszkodzić Lordowi Woodborne'owi. Straże! Zabijcie tego (rasa gracza)!

Dodatkowo, oddanie dziennika Akorithi, Aubk-i, Gothrydowi, Gortwogowi, czy Królowi Robaków NIE uruchomi sekwencji video, gdyż nie chcą oni (lub nie są w stanie) dokonać zemsty na Lordzie Woodbornie. A więc, aby ukończyć zadanie, musisz dać go jednej z następujących osób: Barenziah, Eadwyre, Helseth, Medora, Mynisera, Nulfaga.

Nagrody Edytuj

W zależności od osoby, której dałeś dziennik Lorda Woodborne'a, zyskasz następujące nagrody (po więcej informacji sprawdź dział Błędy):

 • Akorithi: Nic.
 • Aubk-i: 5x po jednym magu zbrojnym, co jedną minutę w grze.
 • Barenziah: 10,000-20,000 sztuk złota (zniknie jednak, gdy zadanie zostanie zakończone).
 • Eadwyre: 10,000-20,000 sztuk złota (zniknie jednak, gdy zadanie zostanie zakończone).
 • Gortwog: Powinna być losowa ilość złota, ale w rzeczywistości nic nie dostajesz.
 • Gothryd: 5x po jednym magu zbrojnym, co jedną minutę w grze.
 • Helseth: 10,000-20,000 sztuk złota (zniknie jednak, gdy zadanie zostanie zakończone).
 • Król Robaków: Powinna być losowa ilość złota, ale w rzeczywistości nic nie dostajesz.
 • Medora: Nic.
 • Mynisera: Nic.
 • Nulfaga: Nic.

Zdobyta/utracona reputacja Edytuj

Jeśli dasz dziennik Akorithi, nie zyskasz ani nie stracisz żadnej reputacji.

Jeśli dasz dziennik Medorze, Myniserze lub Nulfadze:

Frakcja/Osoba Przyrost reputacji
Isle of Balfiera
+25
Medora Direnni
+25
Stowarzyszone frakcje Balfiery
+12
Nulfaga
+25

Jeśli dasz dziennik Barenziah, Eadwyre'owi lub Helsethowi:

Frakcja/Osoba Przyrost reputacji
Wayrest
+50
Eadwyre
+50
Stowarzyszone frakcje Wayrest
+25

Jeśli dasz dziennik Gortwogowi lub Królowi Robaków:

Frakcja/Osoba Przyrost reputacji
Orsinium
+20
Gortwog
+20
Stowarzyszone frakcje Orsinium
+10
Król Robaków
+20
Nekromanci
+20

Jeśli dasz dziennik Aubk-i lub Gothrydowi:

Frakcja/Osoba Przyrost reputacji
Daggerfall
-40
Gothryd
-40
Stowarzyszone frakcje Daggerfall
-20
Wayrest
-40
Eadwyre
-40
Stowarzyszone frakcje Wayrest
-20
Legalna reputacja w Daggerfall
-50

Wrogowie Edytuj

Uwagi Edytuj

 • Rozpoczęcie zadania z Totemem jest uruchamiane z wnętrza tego zadania, ale nie dopóki wszystkie trzy podżędne wątki wątku głównego (znalezienie listu cesarza, pomoc dla Króla Robaków poprzez zdobycie duszy licza i pomszczenie śmierci Lysandusa) zostały zakończone pomyślnie. Stąd, teoretycznie jest to możliwe, aby zabić Lorda Woodborne'a oraz dostać nagrodę za przekazanie dziennika, w przypadku gdy żaden z dwóch pozostałych wątków podżędnych nie został jeszcze zakończony.

Błędy Edytuj

 • Nagrodę, którą otrzymujesz od Barenziah, Eadwyre'a lub Helsetha zniknie po zakończeniu zadania, z powodu przeoczenia.
 • Jeśli oddało się dziennik Gortwogowi lub Królowi Robaków, powinno się dostać losową ilość złota, ale w rzeczywistości nic się nie otrzymuje.
  • DFQFIX radzi sobie z oboma błędami; po zainstalowaniu jej, otrzymasz swoją nagrodę od każdej z tych postaci niezależnych. Łatkę można znaleźć tutaj.

Mapy Edytuj

Dodatkowe dialogi Edytuj

Po przyjęciu tego zadania, postacie niezależne mogą powiedzieć po zapytaniu o jakieś wieści (any news):

Oryginał Nieoficjalne ttłumaczenie
There were some strange men here asking about a (rasa gracza) named (imię gracza). Jacyś dziwni ludzie rozpytywali w okolicy o (rasa gracza) imieniem (imię gracza).
Didn't like the look of those thugs. Thank (losowy bóg) they moved on. Nie podobały mi się te zbiry. Dzięki (losowy bóg), że sobie poszli.

Jeśli zadanie zakończy się niepowodzeniem, postacie niezależne mogą powiedzieć po zapytaniu o jakieś wieści:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
The stars foretell dreams that will never come true. Gwiazdy przepowiedziały sny, które nigdy się nie ziszczą.
There are dangerous portents the oracles of (region) have foreseen. Wyrocznie przewidziały niebezpieczne znaki w (region)

Jeśli zadanie zakończy się powodzeniem, postacie niezależne mogą powiedzieć po zapytaniu o jakieś wieści:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
I hear things are getting kind of rocky in Wayrest. Słyszałem/am, że w Wayrest trochę się dzieje.
I heard that they found the body of King Lysandus! Słyszałem/am, że znaleźli ciało Króla Lysandusa!

W zależności od tego, jak zakończyło się zadanie, postacie niezależne mogą także skomentować:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
I hear Lord Woodborne was beheaded for treason. Słyszałem/am, że Lord Woodborne został ścięty za zdradę.
They caught Lord Woodborne and tried him for treason. Złapali Lorda Woodborne'a i postawili go przed sądem.
I heard a flock of Daedra descended upon Lord Woodborne and carried him off. Słyszałem/am, że stado Daedr zstąpiło na Lorda Woodborne'a i go zabrało.
Things from beyond the grave rose assaulted Woodborne Hall! Stwory zza grobowej róży najechały Salę Woodborne!
I hear Lord Woodborne cheated the Mages Guild. They sent demons kill him. Słyszałem/am, że Lord Woodborne oszukał Gildię Magów. Wysłali na niego demony, aby go zabiły.
I heard that Lord Woodborne will be marrying Princess Elysana. Słyszałem/am, że Lord Woodborne poślubi Księżniczkę Elysanę.
Lord Woodborne is in high favor these days at Castle Wayrest. Lord Woodborne jest ostatnio całkiem wysoko w Zamku w Wayrest.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.