FANDOM


Ten artykuł wymaga poprawy.

Autor wstawiający ten szablon podał następujący powód:

Do poprawy: błędy językowe


Missing Book - Odzyskaj zaginione książki Gildii Magów.

Szybka solucja Edytuj

 1. Porozmawiaj ze zleceniodawcą z Gildii Magów.
 2. Znajdź miejsce pobytu złodzieja książki.
 3. Zabij złodzieja i odzyskaj książkę.
 4. Wracaj do zleceniodawcy i przekaż książkę.
 5. Upewnij się z limitem czasowym.

Szczegółowa solucja Edytuj

Oferta zadania Edytuj

Zleceniodawca powie:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
My name is (questgiver's name). You want work but you aren't a member of the Mages guild? I'm sure you can understand that we only provide quality work for our members. However, I do have a little errand that needs to be done. One of our books is missing. If you were to find and return it, I would consider it a personal favor, one that would reflect well on you with the entire guild. Nazywam się (imię zleceniodawcy). Chcesz pracować, ale nie jesteś członkiem gildii magów? Jestem pewien, że można zrozumieć, że mamy tylko zapewnienie wysokiej jakości pracy dla naszych członków. Jednak mam trochę coś załatwić, że zlaeży zrobić. Jeden z naszych książek zaginął. Jeśli znajdziesz i zwrócisz go, chciałbym zastanowić się nad osobistą przysługą, taki, który dobrze odzwierciedla na Ciebie z całą gildią rozważyć.

Przyjęcie zadania Edytuj

Zleceniodawca przechodzi:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
We have no clues at the moment. The name of the book is (random book). You will have to snoop around and ask people if they have heard anything. Bring the book back to me if you find it. Nie mamy żadnych wskazówek w tej chwili. Tytułem książki jest (losowa książka). Trzeba było podgadywać wokół i zapytać ludzi, czy słyszeli o czymś. Przynieś książkę do mnie, jeśli można go znaleźć.

Odrzucenie zadania Edytuj

Zleceniodawca odpowiada:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Obviously you are not interested in being on good terms with the Mages Guild. Oczywiście, że nie jesteś zainteresowany w dobrych stosunkach z Gildią Magów.

Cel zadania Edytuj

Zapytaj w mieście, aż ktoś może skierować Cię do tawerny w mieście, w którym pewien informator może znaleźć. Informator powie, że książka została skradzona przez miejscowego złodzieja. Popytaj, aż wiesz możliwe położenie złodzieja książki. On/ona ma pracowity harmonogram:

 • Od 00:00 do 08:00 on/ona będzie w domu
 • Od 08:01 do 16:01 on/ona będzie w pewnym sklepie z bronią w mieście
 • Od 16:02 do 23:59 on/ona będzie w pewnej tawernie w mieście

Gdy wiesz jego/jej harmonogram, wystarczy tylko uzyskać nazwy poszczególnych budynków; zapytaj dalej. Idź do jednego z budynków w odpowiednim czasie i skonfrnontuj złodzieja. Jeśli odwiedzisz go/jej w jego/jej domu w nocy, drzwi zostaną zablokowane, więc przygotuj się na niektóre otwieranie zamków lub mieć dostępne zaklęcie otwarcia. Po znalezieniu złodzieja w końcu zabij go/ją i weź książkę od jego/jej ciała. Wracaj z powrotem do zleceniodawcy z Gildii Magów otrzymując gorące podziękowania.

Zakończenie zadania Edytuj

Przynosząc tę książkę z powrotem do zleceniodawcy, będzie zadowolony i dziękuje, mówiąc:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Ah, (random book). Well done, (player's first name). The Guild is certainly more favorably inclined toward you. Ach, (losowa książka). Dobra robota, (imię gracza). Gildia jest z pewnością bardziej przychylny do siebie.

Zdobyta/utrata reputacji Edytuj

Zobacz: Reputacja

Wrogowie Edytuj

 • Cel zadania: Jeden złodziej (Thief)

Uwagi Edytuj

 • Limit czasowy tego zadania będzie zawsze przez 10 dni.
 • Biorąc pod uwagę wymagany harmonogram złodzieja, miasta, gdzie odbywa się ta misja musi mieć przynajmniej sklep z bronią i tawernę. Jeśli któryś z tych budynków nie jest obecny, nie można znaleźć złodzieja podczas tego okresu. Poczekaj, aż przechodzi z jego harmonogramem, aby go odnaleźć.
 • To zadanie jest niemal identyczna do zadania kupca/gospodarza Pierwszego Druku, ale tym razem trzeba pomagać Gildię Magów.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.