FANDOM


Mummy Wrappings (ang. Opatrunki mumii) – zadanie polegające na zabiciu mumii i odzyskaniu z niej opatrunków.

Szybka solucja Edytuj

  1. Porozmawiaj z Mistrzem Gildii w sali Gildii Magów.
  2. Udaj się do lochu, o którym wspominał Mistrz Gildii.
  3. Znajdź mumię, zabij ją i odzyskaj opatrunki.
  4. Wróć do zleceniodawcy, aby odebrać nagrodę przed upłynięciem czasu.

Szczegółowa solucja Edytuj

Pod bandażami Edytuj

Pomów z Mistrzem Gildii, który powie:

(Okrzyk), is there anything more exasperating than the discovery that the mummy wrappings you were planning on using in a potion have gone all sort-of green? I could use the Guild's wrappings, but the recipe specifically calls for "superlatively fresh mummy wrappings," whatever that means. I don't suppose you'd be willing to scare me up some cloth off a mummy I know has more wrapping than it knows what to do with?

(Okrzyk), czy jest coś bardziej nieznośnego od odkrycia, że opatrunki mumii, których chciałeś użyć do mikstury całe zzieleniały? Mógłbym użyć opatrunki Gildii, lecz przepis wyraźnie mówi o „najwyższej świeżości opatrunkach mumii,” cokolwiek by to nie znaczyło. Nie myślałbym, że byłbyś chętnym zedrzeć dla mnie trochę opatrunków mumii, której wiem, że posiada więcej opatrunków, niż wie co z nimi robić.

lub

Recipes are a daft business, (ranga gracza w gildii). I'm working on a formula that calls for a "goodly piece of (imię mumii). What is a (imię mumii)? An herb? A mineral? Well, I've researched the matter and found (imię mumii) is a mummy. Imagine that. And this particularly mummy is right here in (region). Could I talk you into going to its tomb and grabbing a piece of (imię mumii) for, say, (losowa ilość) gold pieces?

Przepisy to zwariowany biznes, (ranga gracza w gildii). Pracuję nad formułą, która woła o „znaczny kawałek (imię mumii)”. Czym jest (imię mumii)? Ziołem? Minerałem? Cóż, zbadałem sprawę i wynalazłem (imię mumii) to mumia. Wyobraź to sobie. I ta konkretna mumia jest właśnie w tu, w regionie (region). Mógłbym cię namówić na udanie się do jego grobowca i zabranie stamtąd kawałka (imię mumii) za, powiedzmy, (losowa ilość) sztuk złota?

Przyjęcie zadania Edytuj

Mistrz Gildii kontynuujei:

Jolly good, (tytuł gracza w gildii). It'll be worth (losowa ilość) gold to you. Now this mummy's tomb is not too far away at all, so it shouldn't take you any longer than (limit czasu) days to get there, make your grab, and get back. Remember, it's got to be fresh -- preferably off its body. The name of the place is something like (loch). It's sure to be gruesome there. You might want to bring a sword or some such thing. Well, good luck, young (rasa gracza).

Bardzo dobrze, (tytuł gracza w gildii). Będzie to warte (losowa ilość) sztuk złota dla ciebie. Więc, grobowiec tej mumii jest całkiem niedaleko stąd, więc nie powinno ci to zająć więcej niż (limit czasu) dni, by dostać się tam, wziąć co potrzeba i wrócić. Pamiętaj, opatrunki muszą być świeże -- najlepiej prosto z ciała. Imię tego miejsca brzmi jakoś jak (loch). Zapewne jest tam przerażająco. Chciałbyś zabrać ze sobą miecz, albo coś w tym stylu. Cóż, powodzenia, młodzieńcze.

Odrzucenie zadania Edytuj

Mistrz Gildii odpowiada:

Oh, (okrzyk). I know it's not a swing by the local general store, but I had hoped for a little enthusiasm and adventurous whatnot.

Och, (okrzyk). Wiem, że to nie jest wypad do miejscowego sklepu wielobranżowego, ale oczekiwałem trochę entuzjazmu i chęci przygód, czy coś.

Prosto z grobu Edytuj

Mummy wrappings (Daggerfall)

Opatrunek z mumii

Jest to kolejne standardowe przejście przez loch. Udaj się do lochu, w którym mieszka mumia. Znajdź ją wewnątrz, zabij ją i odzyskaj opatrunki z jej ciała. Po ich zdobyciu, pojawi się wiadomość:

You find the wrappings that (imię Mistrza Gildii) wanted you to get from (imię mumii).

Znajdujesz opatrunki, które (imię Mistrza Gildii) prosił cię zdobyć od (imię mumii).

Wróć do Gildii Magów i oddaj opatrunki Mistrzowi Gildii, aby otrzymać nagrodę.

Nagroda Edytuj

Kiedy oddasz opatrunki do Mistrzowi Gildii, powie:

Now that is a lovely piece of wrapping. Thanks awfully. I believe we agreed on (losowa ilość) gold pieces, yes?

Proszę, jaki piękny opatrunek. Straszliwe dzięki. Wierzę, że umawialiśmy się na (losowa ilość) sztuk złota, tak?

Zdobyta/utracona reputacja Edytuj

Ukończenie zadania z powodzeniem dodaje reputację do frakcji według następującej tabeli:

Osoba/Frakcja Zysk reputacji
Mages Guild +5
The Mercenary Mages +5
Frakcje stowarzyszone +2

Ukończenie zadania z niepowodzeniem odejmuje reputację według tabeli poniżej:

Osoba/Frakcja

Zysk reputacji
Mages Guild
The Mercenary Mages
Frakcje stowarzyszone
Oblivion i jej frakcje stowarzyszone
Sheogorath
The Night Mother
The Dark Brotherhood i jego frakcje stowarzyszone
Ebonarm
The Order of Arkay i jego frakcje stowarzyszone
The Benevolence of Mara i jej frakcje stowarzyszone
The Akatosh Chantry i jej frakcje stowarzyszone
The School of Julianos i jej frakcje stowarzyszone
The House of Dibella i jego frakcje stowarzyszone
The Temple of Stendarr i jej frakcje stowarzyszone
The Thieves Guild i jej frakcje stowarzyszone
Losowy władca
Daggerfall i jego frakcje stowarzyszone
Sentinel i jej frakcje stowarzyszone
Wayrest i jego frakcje stowarzyszone
The King of Worms i The Necromancers
The Underking i jego agenci
Orsinium i jej frakcje stowarzyszone
The Glenmoril Witches
The Dust Witches
The Daughters of Wroth
The Witches of the Marsh
The Beldama
The Tide Witches
The Merchants
The Bards
The Prostitutes
Wrothgarian Mountains i ich frakcje stowarzyszone

(Przynależność wrogów/sojuszników tej listy nie jest brana pod uwagę)

Wrogowie Edytuj

  • Losowe potwory z lochu
  • Cel zadania: 1 Mummy (Mumia)

Dodatkowy dialog Edytuj

Po przyjęciu tego zadania, postacie niezależne mogą powiedzieć po zapytaniu o jakieś wieści (any news):

(Imię mumii) in (loch) is supposedly all that's left of an ancient (tytuł władcy) of (region).
(Imię mumii) was supposedly a (tytuł władcy) in ancient (region) who was too wicked to die.

Starożytny (tytuł władcy) z (region). (Imię mumii) z (loch) jest prawdopodobnie wszystkim co pozostało po nim.
(Imię mumii) to prawdopodobnie dawny (tytuł władcy) ze starożytnego (region), który był zbyt podły dla samej śmierci.

Jeśli ukończysz zadanie z niepowodzeniem, postacie niezależne mogą powiedzieć po zapytaniu o jakieś wieści:

I got a boil the other day ... but it healed.
I just had a three hour conversation about the weather.
The weather is pretty usual for this time of year.
It seems a trifle coolish in (obecne miejsce) for this time of year.
It sure is a lot warmer today than this time last year.
My great aunt is going to a specialist across the Bay.
It's always funny what time it gets dark around here.
We should erect a war statue around here.
The kids these days with their magic. (Okrzyk), I don't know.
I had the weirdest dream last night.
I heard a great joke. (Żart)
(Żart) Actually, that's a joke.
(Żart) Can you explain that to me?
The legal system in (region) has it good points and bad ones.

Któregoś razu pojawił mi się czyrak... ale już mi przeszedł.
Właśnie miałem trzygodzinną rozmowę o pogodzie.
Pogoda jest całkiem zwyczajna jak na tę porę roku.
Wygląda na ździebko za chłodnawo, w (obecne miejsce), jak na tę porę roku.
Dzisiaj jest znacznie cieplej niż w zeszłym roku o tej porze.
Moja praciotka idzie do specjalisty po drugiej stronie zatoki.
Zawsze mnie bawi, o której robi się ciemno w tych okolicach.
Powinniśmy wznieść w okolicy pomnik dla poległych.
Te dzisiejsze dzieciaki i ich magia. (Okrzyk), nie mogę.
Miałem najdziwniejszy sen poprzedniej nocy.
Usłyszałem świetny kawał. (Żart)
(Żart). Naprawdę, to dowcip.
(Żart). Możesz mi to wyjaśnić?
System prawny w (region) ma swoje wady i zalety.

Jeśli ukończysz zadanie z powodzeniem, postacie niezależne mogą powiedzieć po zapytaniu o jakieś wieści:

(Imię mumii)'s reign in (region) began before the First Era and ended with you.
(Imię Mistrza Gildii) finally can finish (jego/jej) potion thanks to (imię mumii)'s contribution.

Rządy (imię mumii) w (region) rozpoczęły się przed Pierwszą Erą, a zakończyły się z tobą.
(Imię Mistrza Gildii) może w końcu skończyć (jego/jej) miksturę, dzięki wkładzie (imię mumii).

Jeśli ukończysz zadanie z powodzeniem, zleceniodawca może cię powitać następującymi słowami:

How are you, (imię gracza)? I hope you aren't coming down with mummy rot or anything.

Jak się miewasz, (imię gracza)? Mam nadzieję, że nie umierasz na zgniliznę mumii czy coś.

Jeśli ukończysz zadanie z niepowodzeniem, zleceniodawca może cię powitać następującymi słowami:

I needed that wrapping, (imię gracza). It's very annoying to need something and not have it.

Potrzebowałem tych opatrunków, (imię gracza). Irytującym jest czegoś potrzebować i tego nie mieć.

Błędy Edytuj

  • Czasem mumia może pojawić się bez żadnych opatrunków i żadne nie pojawią się przy jej ciele po jej śmierci. Jedynym sposobem, żeby to obejść (oprócz celowego zawalenia zadania) należy wyjść z lochu i ponownie do niego wejść, a następnie ponownie poszukać mumii.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.