FANDOM


Ten artykuł wymaga poprawy.

Autor wstawiający ten szablon podał następujący powód:

Do poprawy: błędy językowe


Orcish Treaty - Dostarcz List Cesarza do Mynisery.

Szybka solucja Edytuj

 1. Porozmawiaj z Myniserą w Zamku Daggerfall i otrzymaj od niej list.
 2. Daj ten list Gortwogowi w jego twierdzy w Orsinium.
 3. Znajdź list cesarza w Twierdzy Gortwoga.
 4. Wracaj z listem cesarza do Mynisery.

Szczegółowa solucja Edytuj

Podczas gdy Barenziah i Morgiah mogą powiedzieć, że Gortwog ma list cesarza, tylko Mynisera może zawrzeć traktat z Wodzem Orków. Mynisera daje list obiecując pomoc Gortwogowi w walce o wolne i neutralne państwo orków - jeśli wróci list cesarza. Gortwog będzie reagował na sugestię w następujący sposób:

Gortwog (Daggerfall)

Gortwog pozwoli Ci walczyć na swój sposób przez jego twierdzę

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
So, Mynisera seeks to sweet talk me. Bah! Her letter is of no value to me anymore. She may have it. However, my people may not be so lenient toward a (player race) wandering the halls of Orsinium. If you can survive my realm and find the letter, you make take it back to her. I will also consider you to be a worthy (player race). Więc Mynisera dąży do słodkich rozmów ze mną. Ba! Jej pismo nie ma żadnej wartości dla mnie już. Może mieć. Jednak moi ludzie nie mogą być tak wyrozumiali wobec (rasa gracza) wędrówki po salach Orsinium. Jeśli możesz przeżyć moje królestwo i znaleźć list, dokonaj tego z powrotem do niej. Będę również rozważył, aby być godnym (rasa gracza).

Gortwog „pozwoli” Ci wywalczyć drogę przez Orsinium znaleźć swój list. List skierowany jest do Mynisery, wówczas królowej Daggerfallu i ostrzega, że Totem Tibera Septima został uznany przez Pana Woodborne’a, szlachcica z Wayrest. Ponieważ cesarz ma niewielki wpływ na ten dwór, prosi Myniserę do przekonania Pana Woodborne’a, by zrezygnować z Totemu do Imperium. Niestety, nie ten list dostał się do Mynisery. Zamiast tego udał się do królowej Aubk-i. Później nauczysz się, że Totem został skradziony od Pana Woodborne’a i jest teraz w lochach Zamku Daggerfall. Ojej, zastanawiam się, jak wiedział, że to?

Poszukiwanie Listu Edytuj

(#1) Po wejściu do twierdzy, znajdziesz się w głównej sali, wraz z Gortwogiem i trzema orkami. Wódz nie będzie atakował chyba, że sprowokujesz, ale żołnierz będzie atakował, gdy tylko wykryje Ciebie. Omiń Gortwoga i przez lewe drzwi z tyłu wielkiej Sali. Po otwarciu drzwi szaman orków będzie atakował. Podążaj korytarzem w górę i przejdź przez drzwi. Uważaj na różnych orków wojowników i szamanów, będzie można napotkać na swojej drodze. We wnętrzu twierdzy można nawet spotkać jakieś Daedroty.

(#2) Podążaj korytarzem dalej w górę.

(#3) Podążaj korytarzem, aż dojdziesz do skrzyżowania, stamtąd na południe.

(#4) Podążaj korytarzem, aż dojdziesz do pewnego rodzaju jadalni. Opuść salę poprzez zachodnie drzwi.

(#5) Idź korytarzem na dół i przejdź przez drzwi.

(#6) Idź korytarzem na dół, aż dojdziesz do drzwi. Przejdź przez nią, a znajdziesz się w ogromnej komorze z wydrążonej ściętej piramidy.

(#7) Aby przejść dalej, należy osiągnąć poziom powyżej ściętej piramidy. Jeśli nie można unieść do poziomu powyżej przez siebie, wskocz do fontanny w północno-wschodniej części komory, to przeniesie Cię do platformy tuż powyżej piramidy. Alternatywnie można skorzystać z klatki schodowej za południowe drzwi, które również prowadzą do wyższego poziomu.

(#8) Z platformy do góry zachodnie schody i prowadź na południe obok skrzyżowania, aż dojdziesz do drugiego skrzyżowania i drzwi. Drzwi będą zamknięte, więc otwórz go z obu wytrychów, magii i broni. Gdy drzwi są otwarte, przez to przejdź.

(#9) Podążaj tym korytarzem obok skrzyżowania, a następnie udaj się na południe, mijając sekretne drzwi i przejdź przez drzwi na końcu korytarza.

(#10) Podążaj korytarzem dalej na południe, przejdź przez krótkie przejście jaskini i prowadź go na wschód. Podążaj korytarzem jeszcze raz przez krótkie przejście jaskini, na zachód od północy skręcaj prowadząc w prawo. Przejdź przez drzwi na końcu korytarza.

(#11) Idź ku dołowi korytarzem i na południe obok skrzyżowania, aż do drugiego skrzyżowania. Udaj się na zachód na tym skrzyżowaniu i podążaj korytarzem na północ.

(#12) Prowadź na zachód poprzez drzwi i tekstury środowiska będzie zmieniony. Prowadź na południe na skrzyżowaniu i podążaj korytarzem, aż dotrzesz do drzwi, przejdź przez drzwi.

(#13) W końcu trzeba znaleźć miejsce, w którym list cesarza został ukryty. Będzie to na cokole w środku wgłębienia. Tam jest na rampie w północno-zachodnim rogu prowadzącym na dół. Kiedy się zbliżasz do stojaka, czterech orków żołnierzy wyjdzie z północy i południowej drzwi, więc bądź przygotowany na nich. Podnieś list i przynieś go z powrotem do Mynisery w Zamku Daggerfall.

List Edytuj

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Queen Mynisera,
I have grave news. The Totem of Tiber Septim has been found. You know what this means. The power behind Tiber Septim could be unleashed upon Tamriel again. Rumor has it that Lord Woodborne, a minor lord of Wayrest, has possession of it. He will doubtless "lose" it soon. You must persuade him to turn it over to you or Lady Brisienna. The court of Wayrest has no love of King Lysandus, but you still have influence there. I am asking you to use it on my behalf.
Uriel Septim Emperor of Tamriel
Królowo Mynisero,
Mam poważne wiadomości. Totem Tibera Septima został znaleziony. Wiesz, co to oznacza. Moc za Tibera Septima może być uwolniony od Tamriela ponownie. Plotka głosi, że Pan Woodborne, małoletni władca Wayrest, ma ją w posiadaniu. Niewątpliwie „straci” to szybko. Musisz przekonać go, aby włączyć go do Ciebie lub Lady Brisienny. Dwór Wayrest nie ma miłości króla Lysandusa, ale nadal nie wpływają tam. Proszę was, aby użyć go w moim imieniu.
Uriel Septim, Cesarz Tamriel

Zdobyta reputacja Edytuj

Jeśli masz ze sobą list z powrotem do Mynisery, zyskasz reputację zgodnie z tabelą poniżej.

Frakcja/Osoba Przyrost reputacji
Daggerfall +15
Mynisera +15
Stowarzyszone frakcje Daggerfalla +7
Orsinium +10
Gortwog +10
Stowarzyszone frakcje Orsinium +5

Przynależność sojuszników/wrogów do wymienionych frakcji nie jest uwzględniana.

Wrogowie Edytuj

 • Zwierzęta:
  • Niedźwiedź Grizzly
  • Pająk
  • Szczur
  • Tygrys Szablozębny
  • Wielki Nietoperz
  • Wielki Skorpion
 • Potwory:
  • Gigant
 • Orkowie:
  • Ork
  • Strażnik Orków
  • Szaman Orków
  • Wódz Orków
 • Nieumarli:
  • Szkielet wojownik
 • Daedry:
  • Mniejsza Daedra

Uwagi Edytuj

Mapy Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.