FANDOM


Ten artykuł wymaga poprawy.

Autor wstawiający ten szablon podał następujący powód:

Do poprawy: błędy językowe


Retrieve an Ingredient - Zabierz składnik z pobliskiego lochu.

Szybka solucja Edytuj

  1. Porozmawiaj ze zleceniodawcą z Gildii Magów.
  2. Udaj się do lochu, o którym zleceniodawca wspominał.
  3. Znajdź składnik i przynieś go do zleceniodawcy.
  4. Odbierz nagrodę.
  5. Upewnij się z limitem czasowym.

Szczegółowa solucja Edytuj

Uwaga: Możesz otrzymać tylko to zadanie, jeśli jesteś członkiem Gildii Magów. Nie-członkowie otrzymują podobne, ale inne zadanie, a mianowicie Podnieś składnik.

Oferta zadania Edytuj

Zleceniodawca powie:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
We need you to get a rare ingredient that is hidden away in a nearby dungeon. You will get a finder's fee of (random gold) gold pieces. Are you interested? Potrzebujemy, aby uzyskać rzadki składnik, który jest ukryty w pobliskim więzieniu. Dostniesz opłatę poszukiwacza (losową ilość złota) sztuk złota. Czy jesteś zainteresowany?

lub

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
One of our more brilliant students is absolutely mad for something called (ingredient), which we haven't had much call for before. Would you, if it's not too much of a bother, scurry on over to this particular locale and grab some for us? Jeden z naszych bardziej genialnych studentów jest absolutnie szalony na coś o nazwie (składnik), które nie mieliśmy dużo wezwań wcześniej. Prawda, jeśli nie jest to zbyt wiele kłopotu, pędzi w ponad do tej konkrtenej lokalizacji i zdobędzie dla nas?

Przyjęcie zadania Edytuj

Zleceniodawca przechodzi:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
An excellent attitude (player's first name). You are looking for (ingredient), which can be found in (dungeon). You have (time limit) days to bring it back. Doskonały stosunej (imię gracza). Szukasz (składniku), które można znaleźć w (lochu). Masz (limit czasu) dni, aby go przynieść z powrotem.

Odrzucenie zadania Edytuj

Zleceniodawca odpowiada:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Humph. I hope the next guild member is more helpful. Hmm. Mam nadzieję, że w w przyszłej gildii członek jest badziej pomocny.

Cel zadania Edytuj

To zadanie jest jednym ze standardowych czołgania lochu. Udaj się do lochu, o którym zleceniodawca wspominał i znajdź składnik, dostaniesz powiadomienie, gdy go podniesiesz. Przynieś go z powrotem do zleceniodawcy i odbierz nagrodę. Jeśli nie dostarczysz składniku przed upływem limitu czasu, można go zatrzymać, choć prawdopodobnie będzie to niska wartość składnika.

Zakończenie zadania Edytuj

Na temat odzyskanego składnika, zleceniodawca powie:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
I suppose this will do. Couldn't you have brought back a fresher sample? The quality of guild members just isn't what it used to be. Well, here is your finder's fee, (player's first name). Przypuszczam, że to zrobi. Nie mogłeś przywieść świeższe próbki? Jakość członków gildii po prostu nie jst to, co było kiedyś. Cóż, tutaj jest Twoja opłata poszukiwacza, (imię gracza).

Zdobyta/utrata reputacji Edytuj

Zobacz: Reputacja

Wrogowie Edytuj

  • Losowe potwory z lochu
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.