FANDOM


Retrieve an Ingredient (ang. Odzyskaj składnik) - Zadanie w grze The Elder Scrolls II: Daggerfall. Polega ono na zdobyciu losowego składnika z pobliskiego lochu dla Gildii Magów.

Szybka solucja Edytuj

  1. Porozmawiaj z Mistrzem Gildii Magów w siedzibie frakcji.
  2. Udaj się do lochu wspomnianego przez Mistrza Gildii.
  3. Znajdź składnik i wróć z nim do Mistrza Gildii przed upływem limitu czasu

Szczegółowa solucja Edytuj

Uwaga: Możesz otrzymać to zadanie tylko jeśli jesteś członkiem Gildii Magów. Nie-członkowie otrzymują podobne, ale inne zadanie, a mianowicie Podnieś składnik.

Brakujący składnik Edytuj

Pomów z Mistrzem Gildii, który powie:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
We need you to get a rare ingredient that is hidden away in a nearby dungeon. You will get a finder's fee of (losowa ilość złota) gold pieces. Are you interested? Musisz dla nas zdobyć rzadki składnik, który został ukryty w pobliskim lochu. Znaleźne wynosi (losowa ilość złota) sztuk złota. Interesuje cię to?

lub

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
One of our more brilliant students is absolutely mad for something called (składnik), which we haven't had much call for before. Would you, if it's not too much of a bother, scurry on over to this particular locale and grab some for us? Jeden z naszych najznakomitszych studentów mógłby zabić za coś o nazwie (składnik), na co nie mieliśmy dużego zapotrzebowania wcześniej. Czy możesz, gdyby to nie był zbyt duży problem, pospieszyć do tej szczególnej lokalizacji i zebrać tego dla nas trochę?

Przyjmij Edytuj

Mistrz Gildii mówi dalej:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
An excellent attitude (imię gracza). You are looking for (składnik), which can be found in (loch). You have (limit czasu) days to bring it back. Znakomita postawa, (imię gracza). Masz znaleźć składnik o nazwie (składnik), który można znaleźć w takim miejscu, jak (loch). Masz (limit czasu) dni, aby go tu przynieść.

Odrzuć Edytuj

Mistrz Gildii odpowiada:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Humph. I hope the next guild member is more helpful. Hmm. Mam nadzieję, że następny członek gildii będzie bardziej pomocny.

Odzyskaj składnik Edytuj

Zadanie to jest jednym z wielu polegających na splądrowaniu lochu, jakie można znaleźć w grze. Udaj się do lochu wskazanego przez Mistrza Gildii i znajdź składnik w środku. Kiedy go znajdziesz, podnieś go, a otrzymasz powiadomienie:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
This looks like the (składnik) (imię Mistrza Gildii) wanted. To wygląda jak (składnik), którego chciała osoba o imieniu (imię Mistrza Gildii).

Nagroda Edytuj

Po zwróceniu składnika Mistrzowi Gildii, odpowie:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
I suppose this will do. Couldn't you have brought back a fresher sample? The quality of guild members just isn't what it used to be. Well, here is your finder's fee, (imię gracza). Chyba się nada. Nie można było przynieść świeższej próbki? Jakość członków gildii już nie jest taka jak kiedyś. Cóż, oto twoje znaleźne, (imię gracza).

Jeśli nie uda ci się donieść składnika przed upływem czasu, pojawi się powiadomienie:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
You suddenly remember that (imię Mistrza Gildii) had asked you to bring him a (składnik) by today. (He/She) will no doubt be disappointed. Nagle przypominasz sobie, że (imię Mistrza Gildii) poprosił cię, aby do dzisiaj donieść (składnik). Bez wątpienia nie będzie zadowolony/a.

Jeśli znajdziesz składnik, ale nie uda ci się go dostarczyć przed upływem limitu czasu, będziesz mógł go zatrzymać, choć prawdopodobnie nie będzie miał dużej wartości.

Zdobyta/utracona reputacja Edytuj

Udane wykonanie zadanie dodaje reputację według poniższej tabeli:

Frakcja/Osoba Zysk reputacji
Mages Guild +5
The Mercenary Mages +5
Frakcje stowarzyszone +2

Nieudane wykonanie zadanie ujmuje reputację według poniższej tabeli:

Frakcja/Osoba Zysk reputacji
Mages Guild -3
The Mercenary Mages -3
Frakcje stowarzyszone -2
Oblivion i wszyscy stowarzyszeni Daedryczni Książęta +1
Sheogorath -1
The Night Mother +1
The Dark Brotherhood i jego frakcje stowarzyszone +1
Ebonarm -1
The Order of Arkay i jego frakcje stowarzyszone -1
The Benevolence of Mara i jej frakcje stowarzyszone -1
The Akatosh Chantry i jej frakcje stowarzyszone -1
The School of Julianos i jej frakcje stowarzyszone +1
The House of Dibella i jego frakcje stowarzyszone -1
The Temple of Stendarr i jej frakcje stowarzyszone +1
The Thieves Guild i jej frakcje stowarzyszone +1
Losowy władca -1
Daggerfall i jego frakcje stowarzyszone -1
Sentinel i jej frakcje stowarzyszone -1
Wayrest i jej frakcje stowarzyszone -1
The King of Worms i The Necromancers -1
The Underking i jego agenci -1
Orsinium i jej frakcje stowarzyszone -1
The Glenmoril Witches -1
The Dust Witches +1
The Daughters of Wroth +1
The Witches of the Marsh +1
The Beldama +1
The Tide Witches +1
The Merchants -1
The Bards -1
The Prostitutes -1
Wrothgarian Mountains i ich frakcje stowarzyszone +1

(Przynależność sojuszników/wrogów dla wymienionych frakcji nie zostały uwzględnione)

Wrogowie Edytuj

  • Losowe potwory z lochu

Dodatkowy dialog Edytuj

Po przyjęciu zadania, postacie niezależne mogą powiedzieć po spytaniu o jakieś wieści (ang. any news):

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
I got a boil the other day ... but it healed. Któregoś razu pojawił mi się czyrak... ale już mi przeszedł.
I just had a three hour conversation about the weather. Właśnie miałem trzygodzinną rozmowę o pogodzie.
The weather is pretty usual for this time of year. Pogoda jest całkiem zwyczajna jak na tę porę roku.
It seems a trifle coolish in (obecne miejsce) for this time of year. Wygląda na ździebko za chłodnawo, w (obecne miejsce), jak na tę porę roku.
It sure is a lot warmer today than this time last year. Dzisiaj jest znacznie cieplej niż w zeszłym roku o tej porze.
My great aunt is going to a specialist across the Bay. Moja praciotka idzie do specjalisty po drugiej stronie zatoki.
It's always funny what time it gets dark around here. Zawsze mnie bawi, o której robi się ciemno w tych okolicach.
We should erect a war statue around here. Powinniśmy wznieść w okolicy pomnik dla poległych.
The kids these days with their magic. (Okrzyk), I don't know. Te dzisiejsze dzieciaki i ich magia. (Okrzyk), nie mogę.
I had the weirdest dream last night. Miałem najdziwniejszy sen poprzedniej nocy.
I heard a great joke. (Żart) Usłyszałem świetny kawał. (Żart)
(Żart) Actually, that's a joke. (Żart). Naprawdę, to dowcip.
(Żart) Can you explain that to me? (Żart). Możesz mi to wyjaśnić?
The legal system in (region) has it good points and bad ones. System prawny w (region) ma swoje wady i zalety.

Jeśli nie udało ci się wykonać zadania pomyślnie, postacie niezależne mogą powiedzieć po spytaniu o jakieś wieści:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
(Imię Mistrza Gildii) has been complaining about the quality of Mages Guildmembers. (Imię Mistrza Gildii) skarżył się o jakość członków Gildii Magów.

Jeśli udało ci się wykonać zadanie z powodzeniem, zleceniodawca może cię potem witać słowami:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Well, after getting that (składnik), how can I not be happy to see you? Cóż, po otrzymaniu tego przedmiotu o nazwie (składnik), jakże można się nie cieszyć na twój widok?

Jeśli nie udało ci się wykonać zadania pomyślnie, zleceniodawca będzie cię witać słowami:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
We really needed that (składnik). I guess we know better now than to trust you with any important assignment. Naprawdę potrzebowaliśmy tego przedmiotu o nazwie (składnik). Chyba teraz będziemy wiedzieć, żeby nie wydawać ci żadnych ważnych zleceń.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.