Ten artykuł wymaga poprawy.

Autor wstawiający ten szablon podał następujący powód:

Do poprawy: błędy językowe


Stronghold of the Blades - pułapka została zastawiona na Ostrza.

Szybka solucja[edytuj | edytuj kod]

 1. Odbierz list od Agenta Underkinga.
 2. Spotkaj się z Agentem Underkinga
 3. Odnajdź przeklęty magiczny przedmiot w Zamku Llugwych w Ykalon.
 4. Wróć z powrotem do agenta.
 5. Odbierz przedmiot z powrotem i znajdź informacje o lokalizacji Grobu Lysandusa.

Szczegółowa solucja[edytuj | edytuj kod]

Wkrótce po znalezieniu obrazu Wayrest dla Królowej Akorithi z Sentinel, otrzymasz interesujący list:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Dear (player's name), Drogi (imię gracza),
Queen Akorithi of Sentinel spoke highly of you as a brave, able, and unprejudiced (player race). Her actual words were 'a hero.' For some time, we have been looking for someone like that. Królowa Akorithi z Sentinel mówiła o Tobie jako odważnym, zdolnym i bezstronnym (rasa gracza). Jej rzeczywistym słowem był "bohater". Od pewnego czasu szukaliśmy kogoś takiego.
I will not lie to you about our loyalties. We serve the Underking. If you are a believer in fairy tales and consider the Underking the ultimate force of evil, we apologize for misjudging you. Otherwise, we need your help. You can find me at (random place) of (random town) in Sentinel. I will wait one month. Nie będę kłamał o naszej lojalności. Służymy Underking'owi. Jeśli wierzysz w bajki i uważasz, że Underking jest ostateczną siłą zła, przepraszamy, że źle Ciebie osądziliśmy. Jeżeli natomiast uważasz inaczej, wtedy potrzebujemy Twojej pomocy. Znajdziesz mnie w (losowe miejsce,) w (losowe miasto) w Sentinel. Będę czekać na Ciebie jeden miesiąc.
-- (Underking Agent) -- (Agent Underking'a)

Nie bardzo wiem, czy Underking'owi można mu zaufać, czy nie, ostrożnie podejdę do lokalizacji, o której mowa w piśmie. Po wejściu do domu, można spotkać skromnego agenta.

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Good day, (player's name). My name is (agent's name). I must admit that I am surprised to see you. Are you perhaps able to help the Underking in an endeavor against the Necromancers? We will reward you liberally for this service, and provide information you will probably not be able to find elsewhere. Dzień dobry, (imię gracza). Nazywam się (imię agenta). Muszę przyznać, że jestem zaskoczony, że Cię tu widzę. Czy jesteś może w stanie pomóc Underking'owi w ataku przeciwko nekromantom? Nagrodzimy Cię hojnie po tym zadaniu i dostarczymy informacje Tobie, dzięki czemu nie będziesz musiał szukać gdzie indziej.

Ach, Nekromanci... zrobiliby wszystko, aby zniweczyć najbardziej nikczemne z zadań, także chętnie zaakceptuje zadanie zabicia ich. Poza tym, potrzebuje informacji od agenta, w sprawie śmierci Króla Lysandusa.

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
You will. Hmm. Remarkable. The Necromancers have taken an item of ours, a (magical item) of some value. The value is of secondary concern. The true problem is that they cursed this item and gave it to the Blades. If you are unaware, the Blades were once the honor guard for Tiber Septim. Today they are loyal to the empire and Tiber's code, but not always to the current emperor. The Underking has reason to not wish harm upon the Blades. We want you to infiltrate Castle Llugwych in Ykalon and remove the (magical item). Please have this done in (so many) days if you want your information and reward. Jesteś. Hmm. Zadziwiający. Nekromanci mieli nasz przedmiot, (magiczny przedmiot) o jakiejś wartości. Wartość jest drugorzędną obawą. Prawdziwym problemem jest to, że przeklęli ten przedmiot i oddali Ostrzom. Chyba nie są świadomi, że Ostrza były kiedyś honorową strażą dla Tibera Septima. Dzisiaj są lojalni wobec Cesarstwa i rodu Tibera, ale nie zawsze dla aktualnego cesarza. Underking ma powody, aby nie chcesz szkodzić Ostrzom. Chcemy zinfiltrować Zamek Llugwych w Ykalon i zniszczyć (magiczny przedmiot). Proszę zrób to w (tyle) dni, jeśli chcesz otrzymać informacje i nagrodę.

Odzyskanie przedmiotu[edytuj | edytuj kod]

(#1) Od zachodu wejście prowadzi do jadalni, gdzie szkielet-wojownik i ork-żołnierz czeka na Ciebie na powitanie. Zabij ich i przejdź przez zachodnie drzwi. Idź do korytarza i zadbaj o każdego napotkanego przeciwnika, przejdź przez drzwi na zachodzie.

(#2) Skieruj się na południe i w korytarzu, skręć na zachód, przejdź przez drzwi. Zabij wszystkich wrogów w pokoju obok i wyjdź przez zachodnie drzwi. Przejdź na korytarz i skieruj się na zachód na skrzyżowaniu. Podążaj korytarzem na południe i przejdź przez drzwi na końcu.

(#3) Zabij wrogów i opuść mały pokój przez wschodnie drzwi. Wejdź na korytarz i skręć na południe na skrzyżowaniu. Podążaj dalej korytarzem na południe i przejdź przez drzwi.

(#4) Otwórz drzwi i idź na południe korytarzem. Ewentualnie, możesz przejść przez pokój, w którym można spotkać dwóch wrogów. Na skrzyżowaniu skieruj się na wschód i idź korytarzem, aż się skończy, w tym momencie przejdź przez drzwi, które znajdziesz w pobliżu.

(#5) Wejdź przez drzwi na wschód i wejdź na rampę, wrogowie będą w maleńkim pokoju na końcu, a drugi będzie na dolnym przejściu. Podążaj korytarzem do końca i przejdź na wschód przez drzwi. Podążaj korytarzem, przejdź przez pokój, zabij wrogów i przejdź przez południowe drzwi. Dojdziesz do windy, która nie działa, ponieważ platforma jest zablokowana. Aby ją odblokować przejdź na wschód od wału i pociągnij dźwignię numer 1 w maleńkim pokoju. Spowoduje to odblokowanie drzwi do innego pokoju, gdzie trzeba pociągnąć dźwignię numer 2. Wracaj do windy.

(#6) Z windy idź na zachód, potem na północ i wreszcie skręć na wschód na skrzyżowaniu. Jesteś w przedniej części komory, gdzie przedmiot jest przechowywany. Po zabiciu starożytnego wampira wejdź do pokoju, będą tam dwa gargulce, wampir w tej komorze, zabij ich wszystkich. Przedmiot spoczywa na cokole na szczycie środkowej konstrukcji. Podnieś go, oraz zabierz inne skarby leżące wokół Ciebie. Wróć do wejścia do zamku w ten sam sposób, w który przyszedłeś.

Wróć z przedmiotem do agenta Underking'a. Jeśli masz przedmiot ze sobą, jest szansa, że pojawią się upiory, wysłane przez Króla Robaków, w celu zabijania Ciebie za zakłócenie jego planów. Jeśli przyniesiesz przedmiot do agenta na czas, możesz przechowywać go jako nagrodę, a otrzymasz informacje o lokalizacji Grobu Lysandusa w Menevii.

Po przynoszeniu przedmiotu do agenta Underking'a, powie:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Well done, (player's name). Let me cast this spell upon the (cursed item) ... there. The (magical item) is now safe and yours to keep. Dobra robota, (imię gracza). Pozwól mi rzucić czar przez ten czas na (przeklęty przedmiot) ... tam. (Magiczny przedmiot) jest teraz bezpieczny.
Not even death can hide a true descendant of Tiber Septim from the Underking. King Lysandus did not die in the battle of Cryngaine. He was slain by treachery before it. The monument to him in Hammerfell is an empty tomb. His remains were secretly taken to an ancient tomb in Menevia, which I will now reveal to you. I do not know who betrayed Lysandus, nor why his spirit haunts the city of Daggerfall and not the battlefield of Cryngaine. I have kept my part of the bargain, and you have earned the gratitude of the Underking. Nawet śmierć nie może schować prawdziwego potomka Tibera Septima przed Underking'iem. Król Lysandus nie zginął w bitwie pod Cryngaine. Został zabity przez zdrajcę. Pomnik w Hammerfall jest pustym grobem. Jego szczątki zostały potajemnie zabrane do starożytnego grobowca w Menevii. Nie wiem, kto zdradził Lysandusa, ani dlaczego jego duch nawiedza miasto Daggerfall, ale nie został zabity na polu bitwy w Cryngaine. Wykonałem moją część umowy, dzięki czemu otrzymujesz wdzięczność Underking'a.

Doskonale! Wreszcie znam lokalizacje grobu Lysandusa. Wszystko wydaje się być na swoim miejscu.

Zdobyta/utrata reputacji[edytuj | edytuj kod]

Jeśli zwrócisz przeklęty przedmiot dla agenta Underking'a na czas, możesz uzyskać/stracić reputację wedle z tabelki poniżej.

Frakcja/Osoba Przyrost reputacji
Underking +15
Agenci Underking'a +15
Król Robaków -10
Nekromanci -20

Wrogowie[edytuj | edytuj kod]

 • Zwierzęta:
  • Niedźwiedź Grizzly
  • Szczur
  • Wielki Nietoperz
 • Potwory:
  • Centaur
 • Ludzie:
  • Barbarzyńca
  • Łotr
  • Łucznik
  • Mag Zbrojny
  • Nocny Łowca
  • Rycerz
  • Wojownik
 • Orkowie:
  • Szaman orków
  • Wódz orków
 • Nieumarli:
  • Upiór
  • Wampir

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

Mapy[edytuj | edytuj kod]

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.
... więcej o „Stronghold of the Blades
Zadanie:Stronghold of the Blades +