FANDOM


Szkielet wątku głównego - ukryte zadanie w grze The Elder Scrolls II: Daggerfall. Chociaż nie jest to zadanie tradycyjne, ten plik z zadaniem stanowi szkielet dla całego wątku głównego gry.

Uruchamia się ono od wewnątrz _BRISIEN, jak tylko gracz wyjdzie z ładowni statku korsarskiego. Celem tego pliku z zadaniem jest rozpoczęcie różnych wątków pobocznych, biegnących wraz z wątkiem głównym. W poniższej tabeli przedstawiono zadania, które zostają przez ten plik rozpoczęte wraz z ich wymaganiami.

Zadanie Warunki Uruchomienie
Missing Prince (ang. Zaginiony książę)
 • Brak negatywnej reputacji z Lhotunem
 • Postać na co najmniej 5. poziomie (zobacz Uwagi)
Kiedy rozmawiasz z Lhotunem przy spełnianiu warunków, otrzymasz jego list po osiągnięciu 5. poziomu (zobacz Uwagi)
Blackmailing Prince Helseth (ang. Szantaż księcia Helsetha) Kiedy rozmawiasz z Helsethem przy spełnianiu warunków
Freeing Medora (ang. Uwolnienie Medory)
 • Brak negatywnej reputacji z Medorą
 • Postać na co najmniej 8. poziomie (zobacz Uwagi)
Kiedy rozmawiasz z Medorą przy spełnianiu warunków
Morgiah's Wedding (ang. Ślub Morgiah)
 • Brak negatywnej reputacji z Morgiah
 • Postać na co najmniej 3. poziomie
Kiedy rozmawiasz z Morgiah przy spełnianiu warunków, otrzymasz jej list po osiągnięciu 3. poziomu
Concern for Nulfaga (Troska o Nulfagę)
 • Brak negatywnej reputacji z Aubk-i
 • Postać na co najmniej 3. poziomie
Kiedy rozmawiasz z Aubk-i przy spełnianiu warunków
Elysana's Robe (ang. Szata Elysany)
 • Brak negatywnej reputacji z Elysaną
 • Postać na co najmniej 6. poziomie (zobacz Uwagi)
 • Nieukończone zostało zadanie Orcish Treaty
Kiedy rozmawiasz z Elysaną przy spełnianiu warunków
The Werebeast (ang. Likantrop)
 • Brak negatywnej reputacji z Cyndassą
 • Postać na co najmniej 5. poziomie (zobacz Uwagi)
Kiedy rozmawiasz z Cyndassą przy spełnianiu warunków

Uwagi Edytuj

Błędy Edytuj

 • Od ostatniej oficjalnej łatki (v1.07.213), ten plik zadania wciąż może powodować parę poważnych błędów:
  • Możliwe jest natknięcie się na krytyczny błąd, które psuje wątek główny, czy raczej, powoduje zawieszenie gry. Jako że tylko jeden plik jest używany do sprawdzenia twojego poziomu, ustawienia nie można przerwać, kiedy zostały rozpoczęte wszystkie wymagane wątki poboczne. Oznacza to, że gra może się zawiesić, kiedy porozmawiasz z postacią niezależną, od której dostajesz ostatni brakujący wątek poboczny wątku głównego. Zwykle jest to Medora Direnni (gdyż najprawdopodobniej będzie ona ostatnią postacią zamieszaną w wątek główny, z którą możesz porozmawiać), ale równie dobrze może to być każda postać niezależna, której wątek poboczny jeszcze nie został rozpoczęty, zależnie od sposobu, w jaki gracz podejdzie do wątku głównego.
  • Możliwe jest uniknięcie tego krytycznego błędu, jeśli uruchamiasz grę używając DOS32A. Korzystając z tej metody, możesz porozmawiać z pozostałą postacią i rozpocząć ostatni wątek poboczny wątku głównego. Aczkolwiek, szkielet wątku głównego nie zostanie zakończony i na stałe będziesz mieć zalegające wpisy w dzienniku.
  • Aby doświadczyć czystego szkieletu wątku głównego, użyj któregokolwiek z nieoficjalnych łatek zawartych w notatkach poniżej. Będą one jednak działać wyłącznie dla nowo rozpoczętej rozgrywki, lub dla postaci, która jeszcze nie opuściła ładowni statku korsarskiego; zapisy z rozgrywki, w której gracz dokonał dalszych postępów nie zostaną naruszone przez nowy plik z zadaniem.
 • Chociaż pierwotnym zamiarem było rozpoczęcie poszczególnych wątków pobocznych na różnych poziomach postaci, z powodu wewnętrznych procesów gry wszystkie można rozpocząć po osiągnięciu 3. poziomu. Tylko jeden skrypt jest używany do sprawdzania poziomu postaci, a ustawia się on na "True", jak tylko osiągniesz ten poziom. Jak wspomniano wyżej, może się to wiązać z sytuacjami psującymi zadania.
  • Poprawia to nieoficjalna łatka z zadaniami, którą można znaleźć tutaj.
 • Rozpoczęcie zadania powinno się zakończyć jak tylko wszystkie wymagane zadanie zostaną rozpoczęte, lecz z powodu pewnych logicznych błędów w pliku zadań, zadanie to nigdy się nie skończy, jeśli podejdzie się do niego niewłaściwie.
  • Istnieje nieoficjalna łatka z zadaniami, która naprawia ten problem wraz z problemem z poziomem postaci, wspomnianym w uwadze wyżej. Można ją znaleźć tutaj.
 • Jeśli któryś z wątków pobocznych się nie rozpocznie, albo w ogóle je od razu odrzuciłeś, istnieje narzędzie, które może je ponownie zainicjować. Można je znaleźć tutaj.

Dodatkowy dialog Edytuj

The following dialogues are meant to be spoken by the various NPCs of the Main Quest if your level is not high enough to receive their associated quests. However, they do not work in the absence of third-party patches such as DFQFIX.

Następujące dialogi mają zostać wypowiedziane przez różne postacie niezależne z wątku głównego, jeśli twój poziom nie jest wystarczająco wysoki, aby otrzymać powiązane zadanie. Nie działają one jednak, gdy w plikach gry nie ma nieoficjalnych łatek, takich jak DFQFIX.

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
(Imię gracza), I have a special task in mind for you. However, to be blunt you have yet to prove yourself to me. I don't know if I can trust you yet. I will watch you actions and how you conduct yourself with other members of my court and my family. That will tell me if you have the proper character. (Imię gracza), myślę o specjalnym zadaniu dla ciebie. Jednak, będąc szczery, musisz mi się jeszcze wykazać. Jeszcze nie wiem, czy mogę ci zaufać. Będę obserwować twoje czyny i jak radzisz sobie z innymi członkami mego dworu i mej rodziny. To odpowie mi na pytanie, czy jesteś do tego odpowiedni.
Your bravery and skill are beyond reproach. If I felt I could trust you, I would send you on a particularly sensative mission. Come back and visit me when you shown I can trust you. Twa odwaga i umiejętności są bez zarzutu. Gdyby poczuł, że mogę ci zaufać, wysłałbym cię na szczególnie delikatną misję. Wróć i odwiedź mnie, kiedy pokażesz, że mogę ci zaufać.
(Imię gracza), I have a special task that would be perfect for you. However, I would just be signing your death warrant if I were to give it to you now. When you are more skillful return to me and I may give it to you then. (Imię gracza), mam specjalne zadanie, które byłoby dla ciebie idealne. Jednak podpisałbym tylko twój akt zgonu, gdyby teraz miał ci je zlecić. Kiedy nabędziesz więcej umiejętności, wróć do mnie, a może będę mógł ci je dać.
Its really too bad, (imię gracza). I have a special assignment that requires someone I trust, such as yourself. However, it also needs someone of greater skill in order to survive. Come back and visit me when you have improved you skills some more. Naprawdę szkoda, (imię gracza). Mam specjalne zlecenie, które wymaga kogoś, komu mogę zaufać, kogoś takiego jak ty. Jednak wymaga ono także kogoś o większych umiejętnościach, aby ten ktoś zdołał przeżyć. Wróć i odwiedź mnie, kiedy trochę bardziej wzmocnisz swe zdolności.
(Imię gracza), You might be just the person ta help me. But I don't trusts ya well nuff yet. If I hears that you are a standup (rasa gracza), maybe you should come back and ask me again. (Imię gracza), możesz być właśnie tą osobą, która może mi pomóc. Ale jeszcze nie ufam ci dość mocno. Jeśli usłyszę, że jesteś niezłomnym (rasa gracza), może powinieneś wrócić i mnie znów spytać.
I could sure use yer help (imię gracza). But you just ain't tough enough ta handle what I gotta have done. You get better and then come see me. Z pewnością przydałaby mi się twoja pomoc, (imię gracza). Ale nie jesteś zwyczajnie dość mocny, aby poradzić sobie z tym, co bym ci kazał zrobić. Urośnij w siłę i wtedy do mnie przyjdź.
I have delicate matters that might need your touch. First you must prove yourself worthy. Return to me when you have earned the trust to deserve my patronage. Mam delikatne sprawy, które mogą wymagać twego dotyku. Najpierw musisz wykazać, żeś godzien. Wróć do mnie, kiedy zdobędziesz zaufanie, aby zasłużyć na mą opiekę.
You are trustworthy, that I know. However, to be blunt, you are unskilled. Should you gain greater skill and become a deadlier opponent, I think I could give some very interesting work. Jesteś godny zaufania, tyle wiem. Jednak, będąc szczerym, nie masz umiejętności. Gdybyś nabył większych zdolności i stał się bardziej zabójczym przeciwnikiem, myślę że mógłbym ci dać pewną bardzo interesującą robotę.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.