FANDOM


Ten artykuł wymaga poprawy.

Autor wstawiający ten szablon podał następujący powód:

Do poprawy: błędy językowe


The Werebeast - Zabij zwierzołaka dla Cyndassy.

Szybka solucja Edytuj

  1. Porozmawiaj z Cyndassą, sprzątaczką w Zamku Daggerfall, po osiągnięciu poziomu 5.
  2. Wybierz się do lochu, o którym wspomniała Cyndassa.
  3. Zabij wilkołaka.
  4. Zgłoś się do Cyndassy dla uzyskania informacji.
  5. Nie przekrocz limitu czasowego.

Szczegółowa solucja Edytuj

Drapanie po plecach... Edytuj

Porozmawiaj z Cyndassą na zapleczu Zamku Daggerfall, na lewo od schodów prowadzących do tronu.

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Hey, if I told you I could give you a bit of information, let's say, about that letter of milady, would you be innerested there, (player's first name)? I thought so. Now, mind you, I ain't givin' it away. Before I scratch yer back, you gotta scratch mine. Deal? Hej, gdybym Tobie powiedziała, że mogę dać ci trochę więcej informacji, powiedzmy na tym piśmie od mojej pani, byłbyś zainteresowany, (imię gracza)? Myślę, że tak. Teraz, proszę zauważ, że nie jest to darmowe. Poradzisz sobie?

Przyjmij jej ofertę, wtedy dowiesz się:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Me name is Cyndassa. Daggerfall. I'll tell you everything I know, but I don't need to remind you that there ain't no such thing as free info, do I, (player's name) I'm just a maid to her highness, nothing but a fleck to the world, and my needs ain't big. I need this werewolf done in. I know just where it is -- some (random god) forsook hole called (dungeon). I can't tell you why, but it's important to me that that werewolf gets put outta its misery. I'll wait here for (time limit) days for you -- that oughta be plenty of time. Mam na imię Cyndassa. Daggerfall. Powiem Ci wszystko co wiem, ale wiedz, że nie ma czegoś takiego jak darmowe informacje, (imię gracza), jestem tylko sprzątaczką jej wysokości, nic nie znaczącą plamką na świecie, a moje potrzeby nie są duże. Potrzebuję, abyś pokonał wilkołaka. Wiem, gdzie się znajduje -- niektórzy (losowy bóg) opuścili dziurę zwaną (loch). Nie mogę powiedzieć, dlaczego, ale to jest dla mnie ważne, jeżeli wilkołak zostanie zabity. Będę czekać tutaj (termin) dzień na Ciebie - to powinno Ci zająć sporo czasu.

Zabicie zwierzołaka Edytuj

Wybierz się do lochu Cyndassy, o której wspomniała i znajdź wewnątrz wilkołaka. Nie może być ich więcej niż jeden, w zależności od rodzaju lochu i poziomu Twojej postaci.

Po zabiciu odpowiedniego zwierzołaka, otrzymasz następujący komunikat:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
The body of the werewolf begins to transform before your very eyes. In just a few minutes, it has become a young man who seems to bear a strong resemblance to Cyndassa. Ciało wilkołaka zaczyna przekształcać na Twoich oczach. W ciągu kilku minut, stał się młodym człowiekiem, o którym zdaje się wspominała Cyndassa.

Opowieść Cyndassy Edytuj

Wróć do Cyndassy po zabiciu wilkołaka i wysłuchaj:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
It's dead then, is it? Poor thing. He used to be my brother. If you ask me, he died long ago, when he first got bit. He hated himself when he became that beast. I wish there'd been another way to help him. I promised I'd tell you about that letter yer lookin for, didn't I now? Of course, I remember that letter, (player's name). It's not every day that you gets a letter from the Emperor himself, especially seein' as the King ain't too fond of him. 'Fact, that's the only letter I ever seen from him. I give it to her majesty, and she's all excited and she rip it open and says "this isn't for me, this is addressed to Mynisera." Then... boom! Her jaw fall open and her eyes get real wide. She say she'll make sure the Queen Mother gets it and that I don't have to worry myself none about it. Nie żyje, prawda? Biedactwo. Kiedyś to był mój brat. Jeśli pytasz mnie, on zmarł dawno temu, kiedy po raz pierwszy został zraniony. Nienawidził siebie, gdy stał się bestią. Szkoda, że nie byłam w stanie mu pomóc. Obiecałam, że opowiem Ci o tym liście, nieprawdaż? Oczywiście pamiętasz o liście, (imię gracza). Nie co dzień, że dostaje list od samego Cesarza, szczególnie kiedy król nie jest z nim w dobrych stosunkach. Fakt, że to jedyny list, jaki kiedykolwiek widziałem od niego. Dałam go mojej pani, a ona jest podekscytowana, odpowiedziała: "to nie jest dla mnie, to jest zaadresowane do Mynisery". Wtedy... bum! Jej szczęka opadła, a jej oczy stały się naprawdę wielkie. Powiedziała, że upewni się, czy Królowa Matka otrzyma to i, że nie mam się o nic martwić.

Zdobyta/utrata reputacji Edytuj

Jeśli zabijesz zwierzołaka w terminie, możesz zyskać reputację zgodnie z tabelą poniżej.

Frakcja/Osoba Przyrost reputacji
Daggerfall +25
Cyndassa +20
Dwór Daggerfall +18
Stowarzyszone frakcje +13

Przynależność sojuszników/wrogów do wymienionych frakcji nie jest uwzględniana.

Wrogowie Edytuj

  • Losowe potwory w lochu.
  • Cel zadania: Jeden wilkołak.

Uwagi Edytuj

  • Istnieje alternatywne zadanie, który pochodzi z załatanego zadania Donalda Tiptona, które można znaleźć w środku tutaj. To alternatywne zadanie oferuje kilka unikalnych funkcji; patrz tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
  • The Daggerfall Chronicles odnosi się do tego zadania jako "The Beast" (Zwierz).
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.