FANDOM


Wayrest Painting (ang. Obraz z Wayrest) - zadanie w grze The Elder Scrolls II: Daggerfall, które polega na kradzieży obrazu dla królowej Akorithi.

Szybka solucja Edytuj

  1. Otrzymaj list od królowej Akorithi, w którym prosi o pomoc.
  2. Porozmawiaj z nią w Zamku w Wartowni, gdzie otrzymasz polecenie kradzieży obrazu ze skarbca w Wayrest.
  3. Zejdź do lochów pod Zamkiem w Wayrest i znajdź obraz.
  4. Wróć z obrazem do królowej i odbierz nagrodę.

Szczegółowa solucja Edytuj

Kiedy osiągniesz wymagany poziom i reputację z królową Akorithi, jak również ukończyłeś zadanie od księcia Lhotuna, staniesz się świadkiem następującej sceny:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
A page girl bearing the crest of Sentinel stiffly presents you a crisply pressed envelope. Ignoring your queries, she turns and walks away. Paź w barwach Wartowni sztywno wręcza ci mocno zaciśniętą kopertę. Ignorując twoje pytania, dziewczyna odwraca się i odchodzi.

Sprawdź swój ekwipunek, w którym pojawił się nowy list i go przeczytaj:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
Dear (imię gracza),

Your presence is our court is desired before the end of the next season. Prince Lhotun has recommended you with high praise. I await your arrival.

Akorithi

Queen of Sentinel

Drogi (imię gracza),

żądam Twej obecności na naszym dworze przed końcem następnego sezonu. Książę Lhotun polecił Cię z wielką pochwałą. Oczekuję Twego przybycia.

Akorithi

Królowa Wartowni

Udaj się do Wartowni. Wejdź do zamku, udaj się do ogrodu na tyłach i użyj windy w pokoju po prawej. Podążaj korytarzem do sali tronowej, gdzie wita cię królowa słowami:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
(imię gracza)! Welcome to Sentinel. I trust you have had a comfortable stay so far. Let me get right to the point. My son, Prince Lhotun, says you are a well respected and trusted (rasa gracza). I have need of your sort. I am willing to pay you (ilość) gold to infiltrate Castle Wayrest for me. Will you do it? (imię gracza)! Witaj w Wartowni. Mam nadzieję, że jak dotąd miałeś komfortowy pobyt. Pozwól, że przejdę do sedna. Mój syn, książę Lhotun mówi, że jesteś szanowanym i zaufanym (rasa gracza). Potrzebuję kogoś takiego jak ty. Jestem gotowa zapłacić (ilość) złota za zinfiltrowanie dla mnie Zamku w Wayrest. Zrobisz to?

Zgódź na jej prośbę, a kontynuuje:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
What Bounty! There is an item, a painting, that is hidden somewhere within Castle Wayrest. I desire this item for reasons you need not worry about. Bring it to me and I will pay your (amount) gold. Cóż za hojność! Jest pewien przedmiot, obraz, który jest ukryty gdzieś w Zamku w Wayrest. Pragnę tego przedmiotu z przyczyn, o które nie musisz się martwić. Przynieś go do mnie, a zapłacę (kwota) sztuk złota.

Wyjdź i udaj się do Wayrest. Znajdź i wejdź do zamku w Wayrest, aby zacząć poszukiwania.

Znalezienie Obrazu Edytuj

W lochach zamku napotkasz głównie rycerzy, szamanów orków, centaury, upiory oraz wampiry.

(#1) Zaczynając od jadalni, przejdź przez północne drzwi. Gdy tylko otworzysz drzwi, królewscy rycerze zaczną cię atakować. Jeden z nich znajduje tuż przed tobą w korytarzu. Na skrzyżowaniu udaj się na zachód i po schodach na wyższe piętro. Podążaj korytarzem aż dojdziesz do pokoju z kilkoma otwartymi trumnami.

(#2) W tym pokoju znajduje się wiele otwartych trumien i zwłok. Na południowej ścianie znajduje się teleport z czerwonej cegły. Przejdź przez niego.

(#3) Zostaniesz teleportowany do jakiejś zbrojowni z innym teleportem. Przez niego również przejdź.

(#4) Zostaniesz teleportowany do północno-zachodniego rogu maleńkiego pokoju z jeszcze jednym teleportem. Przejdź przez niego, aby przejść do następnego obszaru.

(#5) Znajdziesz się w sali z przyrządem tortury. Opuść salę przez południowe drzwi i idź korytarzem na zachód. Po przejściu przez drzwi, idź na południe.

(#6) Podążaj korytarzem na zachód przez skrzyżowanie i zejdź na dół po schodach. Podążaj korytarzem dalej mijając sekretne drzwi i wejdź na górę po schodach. Przejdź przez drzwi na końcu korytarza, by dotrzeć do ścieków.

(#7) Idź wzdłuż kanałów, upewniając się, aby nie spaść, jeśli nie jesteś przygotowany do pływania. W wodzie zwykle można znaleźć zębacze i dreughi, ale może się również natknąć na nieumarłych, a na wyższych poziomach, lamie. Wskocz do wody po zachodniej stronie pomieszczenia i spójrz na ścianę. Jest tam małe podwodne przejście, które prowadzi do wewnętrznej komnaty z większą ilością wodnych wrogów. Kucnij i przepłyń przez kanał, a następnie wyjdź z wody i przejdź przez zamknięte drzwi po wschodniej stronie komnaty.

(#8) Wejdź po schodach na wyższy poziom i idź na wschód, aby znaleźć mały otwór w ścianie. Podejdź do niego i zacznij się wspinać na dolną część ściany do momentu zatrzymania, a następnie przejdź do skarbca przez otwór. Idź na górę i skieruj się na zachód przez drzwi na końcu korytarza.

(#9) Znajdziesz się w jakiejś sali obrad. Przejdź przez zamknięte drzwi na południe, a następnie przejdź na górę po schodach i dalej na południe.

(#10) Podążaj korytarzem dalej na południe i skręć na wschód na skrzyżowaniu. Przejdź obok drzwi i skręć na południe.

(#11) Idź dalej na południe i zejdź na dół po schodach. Podążaj korytarzem i przejdź przez drzwi. Zejdź po schodach, podążaj korytarzem i przejdź przez drzwi na końcu, a dotrzesz do pokoju, gdzie znajduje się obraz.

(#12) Kiedy zbliżysz się do obrazu, po jednym z rycerzy wyjdzie zza każdych drzwi, więc bądź przygotowany. Weź obraz po pozbyciu się rycerzy.

Picture (Daggerfall)

Ukryty obraz

Kiedy zbadasz obraz nieco bliżej, zauważysz, że na pewno nie jest zwyczajny obraz.

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
The scene in the painting shifts and twists. You can clearly see the inside of a tent. Several men in the livery of Wayrest are intensely debating with a man bearing the coat of arms of Daggerfall. One of the Wayrest men slips behind the Daggerfall man, draws a dagger and casually slides it between his ribs. The image fades as the life ebbs from his body. Scena w obrazie przesuwa i obraca. Można wyraźnie zobaczyć wnętrze namiotu. Kilku ludzi w barwach Wayrest intensywnie debatuje z człowiekiem, noszącym herb Daggerfall. Jeden z ludzi Wayrest zakrada się za człowieka z Daggerfall, wyciąga sztylet i swobodnie przesuwa go między jego żebrami. Obraz zanika, jak życie odpływa z jego ciała.

Wydostanie się z lochów Edytuj

Jeśli nie masz zaklęcia odwołania, musisz wrócić do pokoju z teleportem z przyrządem tortur, aby wrócić.

(#13) Z tego pokoju, podejdź parę kroków na wschód i wejdź do pokoju. Przejdź przez tajemne drzwi na wschodniej ścianie.

(#14) Podążaj pomarańczowym przejściem w górę schodów, skacząc lub wspinając się w razie potrzeby. Podążaj przejściem, aż dotrzesz do małego skrzyżowania i pokrętła. Obróć je, aby otworzyć magicznie zamknięte drzwi na końcu korytarza, a następnie przejdź przez nie.

(#15) Opuść pokój przez zachodnie drzwi, przejdź przez korytarz i wejdź do pokoju po drugiej stronie. Przejdź przez teleport z czerwonej cegły w tym pomieszczeniu.

(#16) Pojawisz się w fontannie. Zejdź na dół po schodach i idź na północ na skrzyżowaniu. Kontynuuj, aż dotrzesz do pokoju na końcu i przejdź przez teleport na południowej ścianie.

(#17) Opuść ten pokój przez sekretne drzwi na południowej ścianie i przejdź przez przejście o pomarańczowej barwie. Po dotarciu do korytarza, skręć na północ i wejdź do pokoju. Opuść salę przez teleport z czerwonej cegły.

(#18) Zostaniesz przeniesiony do pokoju, w którym rozpocząłeś swoją podróż z teleportami. Opuść ten pokój przez wschodnie drzwi.

(#19) Wróć do jadalni i szybko opuść zamek, gdyż wszyscy strażnicy będą wobec ciebie wrodzy.

Zwrócenie obrazu Edytuj

Wróć do Zamku w Wartowni i pomów z Akorithi, która zapyta, czy przyjrzałeś się obrazowi. Jeśli powiesz jej, że nie, to odpowie:

Oryginalny Nieoficjalne tłumaczenie
Excellent. Its properties are inappropriate for those not of royal blood. You have shown yourself to be not only loyal, but also obedient. Doskonale. Jego właściwości nie są odpowiednie dla tych, którzy nie są mają krwi królewskiej. Okazałeś się być nie tylko wierny, ale także posłuszny.

Jeśli powiesz jej, że przyjrzałeś się obrazowi, to odpowie:

Oryginał Nieoficjalne tłumaczenie
You presume much (imię gracza). What you saw is not for the prying eyes of the masses. It concerns matters of royalty and will be dealt with by royalty. Dużo zakładasz, (imię gracza). To, co zobaczyłeś, nie jest dla wścibskich oczu tłumów. Dotyczy to spraw królewskich i zajmą się tym osoby z rodziny królewskiej.

Zdobyta/utracona reputacja Edytuj

Jeśli powiesz, że nie użyłeś obrazu, otrzymasz reputację zgodnie z poniższą tabelą.

Frakcja/Osoba Przyrost reputacji
Sentinel +15
Królowa Akorithi +15
Stowarzyszone frakcje +8

Jeśli powiesz, że użyłeś obrazu, otrzymasz reputację zgodnie z poniższą tabelą.

Frakcja/Osoba Przyrost reputacji
Sentinel +10
Królowa Akorithi +10
Stowrzyszone frakcje +5

(Przynależność sojuszników/wrogów do wymienionych frakcji nie jest brana pod uwagę)

Wrogowie Edytuj

Uwagi Edytuj

Mapy Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.