Akavir.jpg

Akavir, även känd som Draklandet, är en kontinental landmassa öster om Tamriel. De två kontinenterna har en historia av fientlighet mot varandra, med Akavir invaderar Tamriel flera gånger tidigare och Tamriel invaderar Akavir åtminstone en gång. Mycket av vad som är känt om det i Tamriel erkänns vara ofullständig eller felaktig.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.