FANDOM


Bleakrock Isle — är en liten, karg ö i havet nordost om Morrowind.

Glest befolkat och långt borta några större handelsvägar, är det garnison med endast en liten Ebonheart Pact tvingade att titta på fiendens fartyg.