FANDOM


Bleakrock Isle — är en liten, karg ö i havet nordost om Morrowind.

Glest befolkat och långt borta några större handelsvägar, är det garnison med endast en liten Ebonheart Pact tvingade att titta på fiendens fartyg.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.