FANDOM


Deshaan — är en region i södra Morrowind. Dess slätter, som omger Tribunal templet, är mycket bördig från frekventa ash-fallen. De södra delarna av regionen gradvis blivit mer sumpig, eventuellt samgående med träsken i Black Marsh.

Nomader i Morrowind, de Ashlanders, ofta slätter Deshaan. De är lätta att förolämpa om du inte känner till sina seder, men lätt att tillfredsställa med en enkel gåva av något slag. Om du har fastnat i en aska storm, kommer de vanligtvis ger skydd mot en gåva.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.