FANDOM


Dragon Bridge är en liten stad byggd i nordvästra Skyrim nära den gamla ikoniska Dragon Bridge nära Solitude.

Bron och staden är av vitalt intresse för både Stormcloak rebeller och Imperials i inbördeskriget. Stadsborna av Dragon Bridge är oroliga för att båda sidor kan försöka förstöra bron som ett medel för att förhindra andra från att korsa.

Det finns två familjer som bor i Dragon Bridge: Horgeir och Olda och Lylvieve familjen. Vakterna har trakassera Lylvieve familjen och Faida, innehavaren av inn genom att vägra att betala, stöld, och försök att "få sin väg" med Julienne Lylvieve. Bruket har dock blomstrade på grund av den ökade efterfrågan på timmer.

Staden består av en huvudgata löper nordost från bron mot ensamhet. Dragon Bridge lumber camp och sågverks är de första byggnaderna till vänster om vägen efter att ha korsat bron till Dragon Bridge. Bruket drivs av Karth floden, som rinner under bron på väg till havet av spöken. Bredvid timmer lägret är den enda utpost för Penitus Oculatus, som ersatte Blades som personlig säkerhet och spionage kraft för kejsaren när bladen upplöstes. Nordost om utpost är Horgeir hus, hem till Horgeir, hans fru och hans bror Lodvar.

Mittemot hans hus är stadens inn, Four Shields Tavern, som är den enda byggnaden på den östra sidan av huvudvägen. Bakom inn är en sekundär väg som börjar nära bron och cirklar inn innan återförening huvudvägen i andra änden av staden. Granne med Horgeir house är Lylvieve family's house, där Azzada Lylvieve bor med sin fru och två barn.