FANDOM


Eastmarch är den östligaste tag i Skyrim. Dess huvudstad är Windhelm, hem för Jorunn Skald-King, High King of Skyrim, och ledare för Ebonheart Pacten. Eastmarch sträcker sig från de frusna avfall i nordöstra Skyrim, vulkanisk tundra öster om Throat of the World.

Trots sin storlek och betydelse, har Eastmarch endast en betydande stad, Windhelm. Windhelm sitter vid mynningen av White River, som rinner ut i havet av spöken. Hamnen i Windhelm ger en viktig länk till andra städer för handel, och det finns också en liten fiskeflotta i drift. De Velothi Mountains i öster och sydost ger en fysisk gräns med Morrowind. Bergen är nästan oframkomliga, och så Dunmeth Pass på sin norra spetsen ger en värdefull mark-länk mellan provinserna.

Besökare till regionen bör ta hänsyn till när bege sig mot de varma källorna eller i vildmarken. Många vilda djur kan förekomma, särskilt bland dem frost troll, den härdigare kusin till troll, och mammutar. Även mammut visas fogliga, ta hand när man närmar sig dem eftersom de vanligen tillsammans med jättar, som kan uppfatta dig som ett hot och försöker att skrämma dig.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.