FANDOM


De Heartlands är ett låglänt område i Cyrodiil bestående av de centrala delarna av provinsen. Den bildar en gräns med regionerna Great Forest på norra och västra, Nibenay Basin i öster, och Nibenay Valley i söder. Red Ring Road gränsen på de flesta sidor men dess östra gräns sträcker ungefär halvvägs till Cheydinhal och dess södra gräns sträcker sig ner Niben River till slutet av Niben Bay. Blå vägen in i området från öster, och den gula vägen från sydöst.

Regionen domineras av Lake Rumare och staden Isle som står Imperial City.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.