FANDOM


Hjaalmarch ett är fäste i norra Skyrim, med Morthal som huvudstad. Den är inledningsvis ansluten (om än bara i praktiken) med Imperial Legion, men kan beslagtas av Stormcloaks efter Slaget om Fort Snowhawk eller också som en del av förhandlingarna under Season Unending.

Trots sitt läge strax öster om huvudstaden i Skyrim, Solitude, är Hjaalmarch avlägset och isolerat. Det enorma, variga träsk som dominerar den norra delen av fästet kan vara en faktor. Även de höga, snötäckta bergen i söder och den antika, förbannade staden Labyrinthian, som blockerar en möjlig handelsvägen till Whiterun Hold.

Hjaalmarch är en av de fattigaste fästena i Skyrim, näst efter Winterhold Hold, och upprätthålls av det lokala sågverket och gruvstaden Stonehills. Jarl Idgrod Ravencrone är slapp med beskattning, men hennes folk är missnöjda med hur hon regerar och flera invånare klagar öppet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.