FANDOM


Winterhold är fäste i nordöstra Skyrim, med dess huvudstad i staden Winterhold. Den initialt anknutet till de Stormcloaks, men kan fångas upp av Imperialsen efter att ha avslutat Räddning från Fort Kastav.

Winterhold är den nordligaste fäste i Skyrim, och har vädret att matcha. Sea of Ghosts är utanför den norra kusten, Eastmarch är till sydost och Pale är i söder och väster.

Det kanske mest anmärkningsvärda inslag i Winterhold är College of Winterhold, en fästningsliknande skola för magiker som skonades på en stenig outcropping trots den Great Collapse rev ner de flesta av kapitalet runt det. Allt som återstår av den en gång stora staden är fyra fortfarande stående byggnader (och de hopfällda resterna av flera andra) nära ingången till kollegiet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.