The Elder Scrolls Wikia
Advertisement
The Elder Scrolls Wikia

ไม้กระบองยักษ์ (Giant Clubs) เป็นอาวุธพิเศษ (unique weapons) ที่สามารถหาเจอได้ในสถานที่เฉพาะใน The Elder Scrolls V: Skyrim ผู้เล่นไม่สามารถใช้ไม้กระบองยักษ์ได้โดยตรง ของ (item) ชิ้นนี้ยังคงสามารถเคลื่อนไปมาได้เหมือนสิ่งของชิ้นอื่น อย่างไรก็ตามผู้เล่นสามารถสั่งให้ผู้ติดตาม (follower) ถือสิ่งของชิ้นนี้ไว้และผู้ติดตามอาจจะใช้มันได้เหมือนกับ Dwarven Sphere Centurion Arrow สิ่งของชิ้นนี้จะไม่แสดงในรายการสิ่งของ (inventory) ของผู้ติดตาม

คำอธิบาย[]

ผู้ติดตาม (follower) อาจถูกสั่งให้หยิบไม้กระบองยักษ์ขึ้นมาและใช้มัน แต่จะไม่ปรากฎในรายการสิ่งของ (inventory) เพื่อบังคับให้ผู้ติดตามใช้ไม้กระบองนี้ แนะนำว่าให้นำอาวุธใด ๆ ที่พวกเขาอาจถืออยู่ออกไป (เช่น Steel Sword ที่ Lydia เก็บไว้)

ไม้กระบองนี้ดูเหมือนจะได้รับประโยชน์จาก One-Handed enchantments บนยุทธภัณฑ์ (การสวมใส่ชุด (set) ของเกราะที่มี Fortify One-Handed enchantments แสดงให้เห็นว่าทำความเสียหายได้สูงกว่า Fortify Two-Handed) อย่างไรก็ตาม ผู้ติดตามที่มีทักษะอาวุธสองมือ (Two-Handed) ในระดับต่ำ (เช่น Dark Brotherhood Initiate) จะทำความเสียหายได้ไม่มากนัก ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลสูงสุด ควรให้กระบองนี้แก่ผู้ติดตามที่มีทักษะอาวุธสองมือในระดับ (Level) สูง (เช่น Vilkas)

Variants[]

 • ไม้กระบองยักษ์น้ำแข็ง (Frost Giant Club)

Known locations[]

 • Tumble Arch Pass,right by the stone bowl atop the small ridge.
 • Also found in Steamcrag Camp, next to the large fire pit.
 • Also found at Secunda's Kiss Camp, next to the large fire pit.
 • Also found at Red Road Pass, near the large bowl overlooking the camp.

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย[]

 • แม้ว่าตัวละครไร้คนเล่น (NPCs) ตัวอื่นนอกจากยักษ์ และผู้ติดตาม (followers) จะไม่ได้ถูกคาดหวังว่าจะมีหรือสวมใส่กระบองชิ้นนี้ ผู้เล่นสามารถใช้มันเป็นอาวุธได้บน PC โดยใช้คำสั่งคอนโซล (console commands) "เสกสิ่งของ" player.additem CDEC9 1 (1 เป็นจำนวนสิ่งของที่จะได้รับ) และ "สวมใส่สิ่งของ" player.equipitem CDEC9 ถ้าใช้คำสั่งคอนโซลให้ตัวละครไร้คนเล่น (NPC) (คำสั่งเดียวกันแต่ไม่มี "Player.") ตัวละครไร้คนเล่นตัวนั้นจะสวมใส่กระบองชิ้นนี้ ถึงแม้ว่าตัวละคนไร้คนเล่นจะใช้กระบองชิ้นนี้ได้ผ่านคำสั่งคอนโซล ตัวละครตัวนั้นไม่สามารถ "moon lunch" ตัวละครตัวอื่นได้แบบที่ยักษ์ทำ
 • แม้ว่าอาวุธชิ้นนี้น่าจะเรียกว่าค้อนสงคราม (warhammer) มันถูกจัดอยู่ในประเภทดาบใหญ่ (greatsword)
 • เนื่องจากที่จับอาวุธมีขนาดใหญ่ มือของผู้ติดตามจะจมลงไปในอาวุธค่อนข้างลึก

บัค[]

ข้อมูลส่วนนี้เป็นรายการ bugs เกี่ยวของกับ Giant Club ก่อนที่จะเพิ่มบัคลงในรายการนี้ ตรวจสอบเสียก่อนว่า:

 1. ลองโหลดเซฟเก่า (reload an old save) เพื่อให้แน่ใจว่ายังมีบัคเกิดขึ้นอยู่
 2. ถ้าบัคยังคงอยู่ โปรดโพสต์รายงานบัคด้วยแม่แบบ (template)  360  / XB1  ,  PS3  / PS4  ,  PC  / MAC   ให้ตรงกับแพลตฟอร์มที่เกิดบัค
 3. Be descriptive when listing the bug and fixes, but avoid having conversations in the description and/or using first-person-anecdotes: such discussions belong on the appropriate forum boards.
 •  PC   360   PS3   เมื่อเหวี่ยงอาวุธเล่นในอากาศ มันจะมีเสียงคล้าย ๆ กับอาวุธที่สร้างจากโลหะ
 •  PC   360   PS3   มันเป็นไปได้ที่ผู้ติดตามอาจจะทำกระบองหายหรือไม่มันจะหายไปเองแบบงง ๆ
 •  PC   360   PS3   เมื่อผู้ติดตามใช้ไม้กระบองยักษ์เป็นอาวุธและใช้มันเป็นการโจมตีครั้งสุดท้าย ผู้ติดตามมักจะใช้มันแทงเข้าไปที่คู่ต่อสู้เหมือนดาบใหญ่ (greatsword) และมีความเร็วโจมตีหนักเท่ากับดาบใหญ๋

การปรากฎใน Elder Scrolls[]

Advertisement