FANDOM


Movarth Piquine เป็นหัวหน้าแวมไพร์ที่ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในหนังสือ Immortal Blood หลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นผู้นำของกลุ่มแวมไพร์ใน Skyrim ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี Alva กับ Laelette เป็นสมาชิก และเข้าได้รับบทเป็นตัวโกงในเควส "Laid to rest"

ประวัติ Edit

ในอดีต Movarth เป็นครูฝึกศิลปะป้องกันตัวระยะประชิด (Hand-to-Hand) ในสมาคมนักสู้ ตามที่หนังสือ Immortal Blood ได้กล่าวมา ในช่วงเวลาที่เขาติดเชื้อแวมไพร์ (Vampirism) นั้น เขากลายเป็นนักล่าแวมไพร์ที่ประสบความสำเร็จ เขาได้ฆ่าแวมไพร์ในตระกูล Volkihar และพวกตระกูล Keerilth แห่ง Valenwood

ขณะที่เขาพักฟื้นตัวที่นั้น Movarth ได้ตระเวนสอบถามเกี่ยวกับประเภทของแวมไพร์ต่างๆรอบ Tamriel โดยนักบวชในโบสถ์ได้บอกเขาเกี่ยวกับเผ่าแวมไพร์ต่างๆ นับตั้งแต่นั้นมา เขาปฏิญาณว่าจะทำลายแวมไพร์ในแต่ละเผ่า เขานำความรู้เกี่ยวกับการล่าแวมไพร์ที่เขาได้มาจากภารกิจของเขามาให้นักบวช ภารกิจของเขาก็ต้องจบลงตรงนั้น เมื่อนักบวชได้เปิดเผยตนเองว่าเป็นแวมไพร์ และโจมตี Movarth ทำให้เขากลายเป็นแวมไพร์