FANDOM


สำหรับเควสในเกมอื่น ดูที่ Quest.

เควสท์ (Quests) เป็นภารกิจที่ดรากอนบอร์น (Dragonborn) สามารถทำได้ใน The Elder Scrolls V: Skyrim ผู้คนหลายประเภทสามารถเป็นจุดเริ่มต้นเควสท์ได้ และมอบรางวัลให้เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ รางวัลนั้นแตกต่างกันออกไป ตั้งแต่เงินทอง จนถึงสิ่งของ (item) หรือของที่มีศักยภาพอื่น ๆ บางครั้งเควสท์เพิ่มระดับทักษะ (skill levels) หรือเปิดโอกาสให้รวบรวมผู้ติดตาม (followers) หรือก่อให้เกิดการขอแต่งงาน

"เควสท์หลัก (main quest)" หมายถึงภารกิจที่บังดับดรากอนบอร์นปฏิบัติให้สำเร็จ อันเป็นส่วนหนึงของเนื้อเรื่องหลักของเกม เควสท์อื่นสำหรับสมาคม (guild) หรือ faction ถูกพิจารณาเป็นเควสท์เสริม (side quest) ซึ่งเกิดขึ้นเคียงข้างไปกับเนื้อเรื่องหลักของเกม

เช่นเดียวกับเกมส่วนใหญ่ในชื่อ The Elder Scrolls มีเควสท์สำหรับ Daedric Princes แห่ง Tamriel แต่ละองค์ ไม่รวม Jyggalag เควสท์พิเศษในสกายริมคือ Radiant Quests เป็นเควสท์ที่เริ่มขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบปัญญาประดิษฐ์ Radiant Story เควสท์กลุ่มนี้สามารถทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทำให้เกิดการเล่นไม่รู้จบ (never-ending gameplay)

เส้นทางเควสท์สองสายที่แยกจากกันถูกเพิ่มสู่เกมจากส่วนเสริม Dawnguard และ Dragonborn สำหรับเนื้อหาที่ครอบคลุมเควสท์เหล่านี้ ดูที่ Quests (Dawnguard) และ Quests (Dragonborn)

อินเทอร์เฟส (Interface)Edit

Quests (Skyrim) Interface

รายการของเควสท์ที่กำลังดำเนินอยู่และที่เสร็จสิ้นแล้ว สามารถดูได้จาก บันทึก (journal) ในเมนู

อินเทอร์เฟสแสดงรายการเควสท์ทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านทางเมนูแผนที่ หรือเข้าถึงบันทึก (่journal) โดยตรง เกมเวอร์ชัน PC อนุญาติให้ผู้เล่นเข้าถึงบันทึก (กด "J") ได้โดยตรง ขณะที่คอนโซลเปิดบันทึก การตั้งค่าเกม ฯลฯ ผ่านปุ่มเดียวกัน เควสท์แสดงรายการเรียงลำดับตาม faction และความเกี่ยวเนื่องกับเควสท์หลักก่อน จากนั้นเรียกตามลำดับตัวอักษร เควสท์ในเควสท์หลักจึงปรากฎขึ้นลำดับแรก เควสท์ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมโจร (Thieves Guild) จะปรากฎตามมา และเควสท์เบ็ตเตล็ด (Miscellaneous quests) จะถูกรวมไว้ด้วยกันในเมนูแยกต่างหากที่ตำแหน่งล่างสุดของรายการเควสท์ทั้งหมด

เควสท์ส่วนใหญ่สามารถทำได้โดยไม่มีลำดับ ขึ้นกับการเลือก อย่างไรก็ตามเครื่องหมายเควสท์จะไม่ปรากฎบนแผนที่ (world maps), บนเข็มทิศ, หรือในเกม ถ้าไม่ถูกทำเครื่องหมายว่าเลือกไว้ (active) ในอินเทอร์เฟส เควสท์ที่สำเร็จแล้วแสดงอยู่ด้านล่างสุดใต้เส้นแบ่ง ชื่อจะแสดงเป็นสีเทาจางและจุดนำ (bullet) ด้านข้างจะถูกเติมสี บ่งบอกถึงความสมบูรณ์

ในเมนู เควสท์ที่ทำสำเร็จเพียงบางส่วนถูกทำให้เป็นสีเทาจางหรือขีดออก (ticked off) ด้วย ภารกิจเพิ่มเติม (optional tasks) ในเควสท์ก็ถูกแสดงในรายการเช่นเดียวกัน

เควสท์หลัก (Main quest)Edit

Main
ดูบทความหลักที่: Main Quest (Skyrim)

เควสท์หลักของ The Elder Scrolls V: Skyrim เกี่ยวข้องกับการค้นหาความจริงและการแก้ไขวิกฤตการณ์มังกร (Dragon Crisis) ดังที่ทำนายไว้โดย Elder Scrolls The Blades และวิทยาลัยแห่งวินเทอร์โฮลด์ (College of Winterhold) ทั้งสองฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อความคืบหน้าของเควสท์หลัก, "Paarthurnax" เป็นเควสท์เพิ่มเติมอย่างสมบูรณ์ และสามารถทำได้หลังเควสท์หลัก, "Season Unending" เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขพิเศษซึ่งยับยั้งสงครามกลางเมือง (Civil War) เอาไว้ ขณะที่การปฏิบัติภารกิจสงครามกลางเมืองทำให้เควสท์นี้ไม่เกิดขึ้น เนื่องจากมันไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป

Act IEdit

Act IIEdit

Act IIIEdit

Faction questsEdit

เควสท์สำหรับ factions ที่มีอยู่มากมายไม่ถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องหลัก การตัดสินใจที่เกิดขึ้นใน faction เควสท์ เป็น non-canonical, lore-wise ในแต่ละ faction มี Radiant Quests หลายรายการซึ่งสามารถทำได้ไม่รู้จบ

Dark BrotherhoodEdit

Darkbrotherhood

ContractsEdit

เควสท์เสริม (Side quests)Edit

เควสท์อื่น (Other quests)Edit

College of WinterholdEdit

College

เควสท์เสริม (Side quests)Edit

Radiant questsEdit

ได้รับจาก Urag gro-Shub

ได้รับจาก Tolfdir

ได้รับจาก Sergius Turrianus

เควสท์เสีย (Broken quests)Edit

Master-level spell questsEdit

The CompanionsEdit

Companion

เควสท์เสริม (Side quests)Edit

Thieves GuildEdit

Thieves

เควสท์เสริม (Side quests)Edit

The BladesEdit

Bards CollegeEdit

DawnguardEdit

เควสท์แวมไพร์Edit

Quests (Dawnguard)Edit

เควสท์สงครามกลางเมือง (Civil War)Edit

Civilwar

The brewing Civil War in Skyrim is between two main factions, the Imperial Legion and the Stormcloaks. Both sides have the same tasks, with plenty of individuals throughout the region relaying the deeds of both sides. Minor factions, especially in Whiterun between the Battle-Born and Grey-Mane families, exist throughout the empire. Siding with either side impacts gameplay.

Imperial LegionEdit

StormcloaksEdit

Daedric questsEdit

Daedric
ดูบทความหลักที่: Daedric Quests (Skyrim)
Prince Quest
Azura The Black Star
Boethiah Boethiah's Calling
Clavicus Vile A Daedra's Best Friend
Hermaeus Mora Discerning the Transmundane
Hircine Ill Met by Moonlight
Malacath The Cursed Tribe
Mehrunes Dagon Pieces of the Past
Mephala The Whispering Door
Meridia The Break of Dawn
Molag Bal The House of Horrors
Namira The Taste of Death
Peryite The Only Cure
Sanguine A Night to Remember
Sheogorath The Mind of Madness
Vaermina Waking Nightmare
Nocturnal Thieves Guild*

To earn Oblivion Walker 15 Daedric artifacts must be collected. These can be collected during the above quests, although some outcomes of the quest do not yield artifacts. This is based solely on choices made during quests.

* Does not count towards Oblivion Walker achievement.

Dungeon questsEdit

The following 24 quests relate to specific dungeons and maps. Quests listed with "*" appear as Miscellaneous Quests in the Quest Journal, and are named according to the Official Skyrim Game Guide.[1]

Quest name Location
Medresi Dran and the Wandering Dead Angarvunde
A Love Beyond Death Ansilvund
Composure, Speed, and Precision Angi's Camp
Lost to the Ages Arkngthamz
Melka and Petra Blind Cliff Cave
Repentance Darklight Tower
Siege on the Dragon Cult Forelhost
Frostflow Abyss Frostflow Lighthouse
The Pale Lady Frostmere Crypt
A Scroll For Anska High Gate Ruins
Ancestral Worship Hillgrund's Tomb
Forgetting about Fjola Mistwatch
Hunter and Hunted Moss Mother Cavern
The Lost Expedition Nchuand-Zel
The Nilheim Scam Nilheim
The Legend of Red Eagle Rebel's Cairn
Lifting the Shroud Shroud Hearth Barrow
Ysolda's Shipment Sleeping Tree Camp
The Savior of Selveni Nethri Southfringe Sanctum
Infiltration Treva's Watch
Evil in Waiting Valthume
Silenced Tongues Volunruud
Ashore in a Sea of Ghosts Yngol Barrow

Miscellaneous questsEdit

Misc

Sorted by place of acquisition: hold, city, or place. Some are actual Side quests and have their own quest lines which count towards the "Sideways" achievement. Others are miscellaneous objective and count toward the "Hero of the People" trophy and achievement.

EastmarchEdit

WindhelmEdit

NarzulburEdit

KynesgroveEdit

Darkwater CrossingEdit

Falkreath HoldEdit

FalkreathEdit

OtherEdit

HaafingarEdit

SolitudeEdit

Dragon BridgeEdit

HjaalmarchEdit

MorthalEdit

FolgunthurEdit

Kjenstag RuinsEdit

The PaleEdit

DawnstarEdit

The ReachEdit

Soljund's SinkholeEdit

Left Hand MineEdit

MarkarthEdit

ForswornEdit

Salvius FarmEdit

Old Hroldan InnEdit

The RiftEdit

Froki's ShackEdit

Heartwood MillEdit

IvarsteadEdit

Merryfair FarmEdit

RiftenEdit

Sarethi FarmEdit

Whiterun HoldEdit

WhiterunEdit

RiverwoodEdit

Winterhold HoldEdit

WinterholdEdit

Septimus Signus' OutpostEdit

BlackreachEdit

Bounty QuestsEdit

These can be given by innkeepers when asked about work or rumors. Any of the Jarls or stewards can give these when asked for work. The Bounty Note identifies the type and location of the bounty.

ForswornEdit

BanditsEdit

  • สังหารผู้นำคนเถื่อน (bandit leader) ที่ Broken Oar Grotto
  • สังหารผู้นำคนเถื่อนที่ Four Skull Lookout
  • สังหารผู้นำคนเถื่อนที่ Halted Stream Camp
  • สังหารผู้นำคนเถื่อนที่ Nilheim
  • สังหารผู้นำคนเถื่อนที่ Redoran's Retreat
  • สังหารผู้นำคนเถื่อนที่ Rift Watchtower
  • สังหารผู้นำคนเถื่อนที่ Silent Moons Camp
  • สังหารผู้นำคนเถื่อนที่ Winter War
  • สังหารผู้นำคนเถื่อนที่ Valtheim Towers - journal entry may say "Valtheim Keep".

GiantEdit

DragonsEdit

GlobalEdit

ดูเพิ่มEdit

อ้างอิง

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.