Elder Scrolls Türk Viki
Advertisement

All Flags Navy, Koloviyalı olan, Anvil Kralı Bendu Olo’nin sorumluluğundaki, çok uluslu bir deniz filosuydu. Filo, yıkıcı Thras Vebası’na karşı koymak için kurulmuştu. Birlik, 1E 2200 civarı kurulmuş, ve Tamriel tarihine geçmiş, toplanılan en büyük filodur.

All Flags Navy, bulunan her Sload’ın öldürüldüğü Thras’ın Coral Kingdom’ına yelken açmıştır. Bu eylem vahşice olsa da, gayet etkiliydi; Sloadlar bir daha birlik halinde görülmemişlerdi, sadece Stros M’Kai’nin Kızılmuhafızlarını rahatsız edebiliyorlardı. Bu zafer Cyrodiil insanlarını, bilhassa Koloviyalıları, Tamriel içinde bilinir bir hale getirecekti. Bu olay Nibenay Vadisi üzerinde hakimiyetin güçlenmesine, nihayetinde de Hakikat Savaşı'na sebep olacaktır.

Savaş Skywatch yakınlarında, Errinorne olarak bilinen küçük bir adada, Auridon kıyısında gerçekleşmiştir. Sloadlar bu bölgede devasa bir filo meydana getirmiştir, ki bunu da Skywatch’da mevcut olan bir limanı nakliye ve ambar merkezi olarak kullanarak başarmışlardır.

Savaş başladıktan sonra, büyük bir girdap meydana gelmiş ve filonun yarısını içine çekmiştir. Fakat filodakiler ölmek yerine, Coldharbour’a, yani Molag Bal’ın diyarına çekilmişti.

Advertisement